Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kriminalisera mera – eller? - En analys av hedersbrottsutredningen mot bakgrund av principer för kriminalisering

Andersson, Isabelle LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
On October 7, 2020 the investigation Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, was presented, with a proposal to let crimes with honor motives constitute a specific criminal provision. In order to investigate if it would be justified to introduce in the Penal Code, the proposal will be analyzed on the basis of some selected principles and theories for criminalization.

Although honor is a problematic concept with difficulties to define, some characteristics can be distinguished. In a culture of honor, the honor is strongly linked to women's sexuality, and it is of central importance to the reputation of the entire family. Therefore, there is a set of rules that family members must obey. Anyone who violates these rules runs a great risk of... (More)
On October 7, 2020 the investigation Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, was presented, with a proposal to let crimes with honor motives constitute a specific criminal provision. In order to investigate if it would be justified to introduce in the Penal Code, the proposal will be analyzed on the basis of some selected principles and theories for criminalization.

Although honor is a problematic concept with difficulties to define, some characteristics can be distinguished. In a culture of honor, the honor is strongly linked to women's sexuality, and it is of central importance to the reputation of the entire family. Therefore, there is a set of rules that family members must obey. Anyone who violates these rules runs a great risk of being subjected to violence and oppression in order for the family's honor to be restored.

Honor-related crimes can currently be handled in accordance with the violation of integrity crimes and the rules of participation, among others. Since July 1, 2020, honor motives also constitute an aggravating circumstance in all types of crime. The design of the proposed honor crime is largely similar to the violation of integrity crimes, but with the differences that an honor motive is required, and that it is not a necessary prerequisite that the perpetrator is a relative to the victim.

There are no fixed rules for when it is permissible to criminalize, instead guidance may be taken from principles and theories. The proposal is first analyzed on the basis of five selected principles for criminalization. The conclusion in that part is that the honor crime would not be justified to introduce, since there is already a provision with essentially the same scope. The proposal is then analyzed on the basis of Lernestedt's theories of criminalization. The conclusion in this part is that the proposal would be justified to introduce, mainly due to the signal value of the crime. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 7 oktober 2020 presenterades utredningen Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, med förslaget att låta brott med hedersmotiv utgöra en egen brottsrubricering. För att utreda om det vore befogat att införa lagförslaget i brottsbalken analyseras det utifrån några utvalda principer och teorier för kriminalisering.

Trots att heder är ett problematiskt och svårdefinierat begrepp kan några karaktärsdrag urskiljas. I en hederskultur är hedern starkt kopplad till kvinnans sexualitet, och den är av central betydelse för hela släktens rykte. Det finns därför en samling regler som släktmedlemmarna måste förhålla sig till. Den som bryter mot dessa löper stor risk att utsättas för våld och förtryck för att släktens heder ska kunna... (More)
Den 7 oktober 2020 presenterades utredningen Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, med förslaget att låta brott med hedersmotiv utgöra en egen brottsrubricering. För att utreda om det vore befogat att införa lagförslaget i brottsbalken analyseras det utifrån några utvalda principer och teorier för kriminalisering.

Trots att heder är ett problematiskt och svårdefinierat begrepp kan några karaktärsdrag urskiljas. I en hederskultur är hedern starkt kopplad till kvinnans sexualitet, och den är av central betydelse för hela släktens rykte. Det finns därför en samling regler som släktmedlemmarna måste förhålla sig till. Den som bryter mot dessa löper stor risk att utsättas för våld och förtryck för att släktens heder ska kunna återupprättas.

Hedersrelaterade brott kan i dagsläget hanteras enligt bland annat fridskränkningsbrotten och medverkansreglerna. Sedan den 1 juli 2020 utgör också hedersmotiv en försvårande omständighet vid alla typer av brott. Det föreslagna hedersbrottets utformning liknar till stor del fridskränkningsbrotten, men med skillnaderna att ett hedersmotiv krävs och att ett närståenderekvisit saknas.

Det finns inga fasta bestämmelser för när det är tillåtet att kriminalisera utan ledning får istället hämtas från principer och teorier. Lagförslaget analyseras först utifrån fem utvalda principer för kriminalisering. Slutsatsen i den delen är att det inte vore befogat att införa hedersbrottet, eftersom det redan finns en bestämmelse med väsentligen samma tillämpningsområde. Därefter analyseras lagförslaget utifrån Lernestedts teorier om kriminalisering. Slutsatsen i denna del är att lagförslaget skulle vara befogat att införa, huvudsakligen med anledning av brottets signalvärde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Isabelle LU
supervisor
organization
alternative title
Criminalize more - or? - An analysis of the honor crime investigation in the light of principles for criminalization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Hedersbrott, Kriminalisering
language
Swedish
id
9046396
date added to LUP
2021-06-17 11:44:09
date last changed
2021-06-17 11:44:09
@misc{9046396,
 abstract   = {{On October 7, 2020 the investigation Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, was presented, with a proposal to let crimes with honor motives constitute a specific criminal provision. In order to investigate if it would be justified to introduce in the Penal Code, the proposal will be analyzed on the basis of some selected principles and theories for criminalization. 

Although honor is a problematic concept with difficulties to define, some characteristics can be distinguished. In a culture of honor, the honor is strongly linked to women's sexuality, and it is of central importance to the reputation of the entire family. Therefore, there is a set of rules that family members must obey. Anyone who violates these rules runs a great risk of being subjected to violence and oppression in order for the family's honor to be restored. 

Honor-related crimes can currently be handled in accordance with the violation of integrity crimes and the rules of participation, among others. Since July 1, 2020, honor motives also constitute an aggravating circumstance in all types of crime. The design of the proposed honor crime is largely similar to the violation of integrity crimes, but with the differences that an honor motive is required, and that it is not a necessary prerequisite that the perpetrator is a relative to the victim. 

There are no fixed rules for when it is permissible to criminalize, instead guidance may be taken from principles and theories. The proposal is first analyzed on the basis of five selected principles for criminalization. The conclusion in that part is that the honor crime would not be justified to introduce, since there is already a provision with essentially the same scope. The proposal is then analyzed on the basis of Lernestedt's theories of criminalization. The conclusion in this part is that the proposal would be justified to introduce, mainly due to the signal value of the crime.}},
 author    = {{Andersson, Isabelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kriminalisera mera – eller? - En analys av hedersbrottsutredningen mot bakgrund av principer för kriminalisering}},
 year     = {{2021}},
}