Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rannsakan av diskretionära beslut om husrannsakan - en kritisk utredning av institutet husrannsakan ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Bergman, Gunnar LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I arbetet med att utforma och lagstifta om tvångsmedel vägs intresset av att utreda brott mot intresset av rättssäkerhet. Under de senaste decennierna har flertalet reformer antagits inom straffprocessens område som inneburit utvidgade befogenheter för de brottsbekämpande myndigheterna. Dessa reformer har skett på bekostnad av de enskilda i form av rättighetsinskränkningar. En lagändring år 2006 gav polisen möjlighet att i vissa fall företa husrannsakan i fordon i brottsförebyggande syfte. Polisens användning av denna bestämmelse har flertalet gånger blivit föremål för kritik av JO. Med nyssnämnda bestämmelse som förebild har Justitiedepartementet, på uppdrag av regeringen, utrett möjligheten att ge polisen utökade befogenheter att företa... (More)
I arbetet med att utforma och lagstifta om tvångsmedel vägs intresset av att utreda brott mot intresset av rättssäkerhet. Under de senaste decennierna har flertalet reformer antagits inom straffprocessens område som inneburit utvidgade befogenheter för de brottsbekämpande myndigheterna. Dessa reformer har skett på bekostnad av de enskilda i form av rättighetsinskränkningar. En lagändring år 2006 gav polisen möjlighet att i vissa fall företa husrannsakan i fordon i brottsförebyggande syfte. Polisens användning av denna bestämmelse har flertalet gånger blivit föremål för kritik av JO. Med nyssnämnda bestämmelse som förebild har Justitiedepartementet, på uppdrag av regeringen, utrett möjligheten att ge polisen utökade befogenheter att företa husrannsakan i brottsförebyggande syfte. Resultatet av detta arbete är promemorian Ds 2020:23.

Syftet med detta arbete är att analysera reglerna om tvångsmedlet husrannsakan. Utgångspunkten för denna analys är att utreda huruvida institutet kan tillämpas på ett rättssäkert sätt samt om det är förenligt med de rättighetsskydd som skyddar den enskilde mot husrannsakan. Till följd av att regeringen nu önskar ge polisen utökade möjligheter att företa husrannsakan utanför förundersökning ligger fokus på polisens möjligheter att fatta diskretionära beslut om husrannsakan.

Resultatet av undersökningen visar att bestämmelserna om husrannsakan är svårtillämpade och att institutet lämnar en hel del att önska utifrån olika rättssäkerhetsaspekter. Det finns alltför mycket utrymme för beslutsfattarens eget skön vilket visas genom att Polismyndigheten ideligen kritiserats av såväl JK som JO för felaktig tillämpning av bestämmelserna. Härtill kommer att det finns brister i tillsynen och att det saknas en effektiv rättslig granskning av beslut om husrannsakan. Vidare konstateras att det är osäkert huruvida förslaget i Ds 2020:23 uppfyller de krav som ställs på rättighetsbegränsande lagstiftning. (Less)
Abstract
In the legislative process the state’s interest in an efficient crime control is balanced against the individual’s right to personal integrity. The last few decades, a number of reforms regarding criminal procedures has been implemented, granting law enforcement more powers at the expense of the individual’s personal integrity. A change in the law in 2006, made it possible in certain cases for law enforcement to conduct searches of vehicles for the purpose of crime prevention. The use of this power has on numerous occasions been the cause for complaints to the Ombudsman. On behalf of the government, the department of Justice has looked into the prospects of further extending the Police's search powers. The result of this commission is the... (More)
In the legislative process the state’s interest in an efficient crime control is balanced against the individual’s right to personal integrity. The last few decades, a number of reforms regarding criminal procedures has been implemented, granting law enforcement more powers at the expense of the individual’s personal integrity. A change in the law in 2006, made it possible in certain cases for law enforcement to conduct searches of vehicles for the purpose of crime prevention. The use of this power has on numerous occasions been the cause for complaints to the Ombudsman. On behalf of the government, the department of Justice has looked into the prospects of further extending the Police's search powers. The result of this commission is the memorandum Ds 2020:23.

The aim of this thesis is to analyze the rules on searches. I will examine whether these provisions are acceptable from the perspective of rule of law and if they are in conformity with the legal safeguards that exists against searches. As a consequence of the proposition to extend the Police's search powers this thesis mainly focuses on Police discretion.

The study showed that the rules on searches are difficult to apply, and also somewhat questionable from the perspective of rule of law. There is much too great a risk for arbitrariness in the decision making, as is manifested by the fact that the Chancellor of Justice and the Ombudsman on several occasions have directed criticism against the Swedish Police Authority for acting incorrectly when making searches. Furthermore, there is no legal remedies against a search, and It is uncertain whether the provision as proposed in Ds 2020:23 meet the requirements needed to justify limits on rights and freedoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Gunnar LU
supervisor
organization
alternative title
Police discretion when conducting searches - a critical study of the legal framework regulating searches from the perspective of rule of law
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Husrannsakan, rättssäkerhet, straffprocessrätt
language
Swedish
id
9046509
date added to LUP
2021-06-17 11:43:38
date last changed
2021-06-17 11:43:38
@misc{9046509,
 abstract   = {{In the legislative process the state’s interest in an efficient crime control is balanced against the individual’s right to personal integrity. The last few decades, a number of reforms regarding criminal procedures has been implemented, granting law enforcement more powers at the expense of the individual’s personal integrity. A change in the law in 2006, made it possible in certain cases for law enforcement to conduct searches of vehicles for the purpose of crime prevention. The use of this power has on numerous occasions been the cause for complaints to the Ombudsman. On behalf of the government, the department of Justice has looked into the prospects of further extending the Police's search powers. The result of this commission is the memorandum Ds 2020:23.

The aim of this thesis is to analyze the rules on searches. I will examine whether these provisions are acceptable from the perspective of rule of law and if they are in conformity with the legal safeguards that exists against searches. As a consequence of the proposition to extend the Police's search powers this thesis mainly focuses on Police discretion. 

The study showed that the rules on searches are difficult to apply, and also somewhat questionable from the perspective of rule of law. There is much too great a risk for arbitrariness in the decision making, as is manifested by the fact that the Chancellor of Justice and the Ombudsman on several occasions have directed criticism against the Swedish Police Authority for acting incorrectly when making searches. Furthermore, there is no legal remedies against a search, and It is uncertain whether the provision as proposed in Ds 2020:23 meet the requirements needed to justify limits on rights and freedoms.}},
 author    = {{Bergman, Gunnar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rannsakan av diskretionära beslut om husrannsakan - en kritisk utredning av institutet husrannsakan ur ett rättssäkerhetsperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}