Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Compassion - från riskfaktor till friskfaktor? En tematisk analys av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi upplever sin metod

Båfält, Anna and Ortega Rayo, Amparo LU (2021) PPTN76 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi (CFT) upplever sin arbetsmetod jämfört med sedvanlig KBT samt hur arbetet med CFT påverkar deras upplevelse av stress, både yrkesmässigt och privat. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta terapeuter som arbetar med CFT på olika sätt. Tematisk analys användes som metod för att analysera datan, vilket resulterade i sju teman: Fylla luckor – den saknade pusselbiten; Teoretisk bredd – styrka eller svaghet?; Common Humanity – vi sitter i samma båt; Självomhändertagande – vad behöver jag nu?; Sätta gränser – good enough; Ändrat förhållningssätt gentemot andra – att njuta av att vara snäll; Integration – att leva som... (More)
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi (CFT) upplever sin arbetsmetod jämfört med sedvanlig KBT samt hur arbetet med CFT påverkar deras upplevelse av stress, både yrkesmässigt och privat. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta terapeuter som arbetar med CFT på olika sätt. Tematisk analys användes som metod för att analysera datan, vilket resulterade i sju teman: Fylla luckor – den saknade pusselbiten; Teoretisk bredd – styrka eller svaghet?; Common Humanity – vi sitter i samma båt; Självomhändertagande – vad behöver jag nu?; Sätta gränser – good enough; Ändrat förhållningssätt gentemot andra – att njuta av att vara snäll; Integration – att leva som man lär. Resultaten visade att terapeuterna upplever att det finns ett flertal fördelar med att arbeta med CFT jämfört med sedvanlig KBT. Resultaten visade även att terapeuterna integrerat metoden i sina liv, vilket i sin tur upplevs vara en skyddsfaktor i förhållande till stress. Resultatet är i linje med de studier som har kunnat påvisa sambandet mellan självmedkänsla och resiliens mot stressrelaterade symptom. (Less)
Abstract
The aim of this study was to reach a greater understanding of how psychotherapists, working with Compassion Focused Therapy (CFT), experience their psychotherapeutic method compared to usual CBT and how working with CFT affects their experiences of stress, professionally as well as in private life. Semi-structured interviews were conducted with eight therapists working with CFT in different ways. Thematic analysis was used to analyse the data and seven themes were identified: Filling in gaps – the missing piece; Theoretical width – strength or weakness?; Common Humanity – we are all in the same boat; Self-care – what do I need now?; Setting limits – good enough; Change of attitude towards others – enjoying being kind; Integration –... (More)
The aim of this study was to reach a greater understanding of how psychotherapists, working with Compassion Focused Therapy (CFT), experience their psychotherapeutic method compared to usual CBT and how working with CFT affects their experiences of stress, professionally as well as in private life. Semi-structured interviews were conducted with eight therapists working with CFT in different ways. Thematic analysis was used to analyse the data and seven themes were identified: Filling in gaps – the missing piece; Theoretical width – strength or weakness?; Common Humanity – we are all in the same boat; Self-care – what do I need now?; Setting limits – good enough; Change of attitude towards others – enjoying being kind; Integration – practicing what you teach. The results indicated that therapists experience several benefits working with CFT compared to usual CBT. Another finding was that therapists have integrated their therapeutic method in their everyday lives, which in turn was seen as a preventive factor against stress. The results are consistent with studies that have been able to demonstrate the correlation between self-compassion and resilience against stress related symptoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Båfält, Anna and Ortega Rayo, Amparo LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Compassionfokuserad terapi, CFT, CMT, medkänsla, självmedkänsla, tematisk analys, compassion fatigue, psykoterapeuter, self-compassion, thematic analysis
language
Swedish
id
9046580
date added to LUP
2021-05-31 10:22:16
date last changed
2021-06-04 03:41:44
@misc{9046580,
 abstract   = {{The aim of this study was to reach a greater understanding of how psychotherapists, working with Compassion Focused Therapy (CFT), experience their psychotherapeutic method compared to usual CBT and how working with CFT affects their experiences of stress, professionally as well as in private life. Semi-structured interviews were conducted with eight therapists working with CFT in different ways. Thematic analysis was used to analyse the data and seven themes were identified: Filling in gaps – the missing piece; Theoretical width – strength or weakness?; Common Humanity – we are all in the same boat; Self-care – what do I need now?; Setting limits – good enough; Change of attitude towards others – enjoying being kind; Integration – practicing what you teach. The results indicated that therapists experience several benefits working with CFT compared to usual CBT. Another finding was that therapists have integrated their therapeutic method in their everyday lives, which in turn was seen as a preventive factor against stress. The results are consistent with studies that have been able to demonstrate the correlation between self-compassion and resilience against stress related symptoms.}},
 author    = {{Båfält, Anna and Ortega Rayo, Amparo}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Compassion - från riskfaktor till friskfaktor? En tematisk analys av hur terapeuter som arbetar med compassionfokuserad terapi upplever sin metod}},
 year     = {{2021}},
}