Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har längden någon betydelse? -en scoping review om lång-PDT vid depression

Bergkvist, Mikael LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna scoping review hade som mål att undersöka forskningen rörande relationen mellan lång psykodynamisk psykoterapi (lång-PDT) och behandlingsutfall vid depression. Målet var att undersöka vilken forskning som fanns på området samt om det fanns stöd för lång-PDT vid depression.
Metod: En systematisk litteratursökning av lång-PDT vid depression resulterade initialt i 122 möjliga studier. Av dessa lästes 24 i full-text och 18 uppfyllde inklusionskriterierna.
Resultat: Av studien framgår att lång-PDT är en effektiv behandling för depression. Flera nya och innovativa mätmetoder förekom i de inkluderade studierna. Det finns indikationer på att lång-PDT ger varaktiga och även ökande effekter efter terapiavslut.
Slutsats: Det verkar... (More)
Syfte: Denna scoping review hade som mål att undersöka forskningen rörande relationen mellan lång psykodynamisk psykoterapi (lång-PDT) och behandlingsutfall vid depression. Målet var att undersöka vilken forskning som fanns på området samt om det fanns stöd för lång-PDT vid depression.
Metod: En systematisk litteratursökning av lång-PDT vid depression resulterade initialt i 122 möjliga studier. Av dessa lästes 24 i full-text och 18 uppfyllde inklusionskriterierna.
Resultat: Av studien framgår att lång-PDT är en effektiv behandling för depression. Flera nya och innovativa mätmetoder förekom i de inkluderade studierna. Det finns indikationer på att lång-PDT ger varaktiga och även ökande effekter efter terapiavslut.
Slutsats: Det verkar vara väl värt att forska ännu mer på området. Lång-PDT är en väl fungerande behandling för många patienter, men forskning som mer inriktar sig på vad som förändras och hur det går till behövs. Även forskning kring vad som fungerar för vem behövs avseende patienter med depression. (Less)
Abstract
AbstractObjective: This scoping review aimed to explore the research regarding the relationship between long-term psychodynamic psychotherapy (LTPP) and treatmentoutcome in clinically depressed patients. The goal was to investigate the research existing in this area andseeif there was support for LTPP for depression.Method:A systematic literature search of LTPP for depression initially resulted in 122 possible studies, of which 24 were read in full and 18 fulfilled the inclusion criteria.Result:The study shows that LTPP is an effective treatment for depression. Several new and innovative methods of measurement were used in the studies. There are indications that LTPP contributes to long lasting and increased effects even after the end of... (More)
AbstractObjective: This scoping review aimed to explore the research regarding the relationship between long-term psychodynamic psychotherapy (LTPP) and treatmentoutcome in clinically depressed patients. The goal was to investigate the research existing in this area andseeif there was support for LTPP for depression.Method:A systematic literature search of LTPP for depression initially resulted in 122 possible studies, of which 24 were read in full and 18 fulfilled the inclusion criteria.Result:The study shows that LTPP is an effective treatment for depression. Several new and innovative methods of measurement were used in the studies. There are indications that LTPP contributes to long lasting and increased effects even after the end of treatment.Conclusion:It seems worthwhile to explore this area of research even more.LTPP is a treatment that works well for many depressed patients, but more research is needed. Particularly regarding what changes there are in patients and how they occur. There is also a need for more research in what works for whom regarding patients suffering from depression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergkvist, Mikael LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Psykoanalytisk, psykodynamisk, psykoterapi, depression, scoping review, Psychoanalytic, psychodynamic, psychotherapy
language
Swedish
id
9046653
date added to LUP
2021-05-28 10:22:56
date last changed
2021-05-28 10:22:56
@misc{9046653,
 abstract   = {{AbstractObjective: This scoping review aimed to explore the research regarding the relationship between long-term psychodynamic psychotherapy (LTPP) and treatmentoutcome in clinically depressed patients. The goal was to investigate the research existing in this area andseeif there was support for LTPP for depression.Method:A systematic literature search of LTPP for depression initially resulted in 122 possible studies, of which 24 were read in full and 18 fulfilled the inclusion criteria.Result:The study shows that LTPP is an effective treatment for depression. Several new and innovative methods of measurement were used in the studies. There are indications that LTPP contributes to long lasting and increased effects even after the end of treatment.Conclusion:It seems worthwhile to explore this area of research even more.LTPP is a treatment that works well for many depressed patients, but more research is needed. Particularly regarding what changes there are in patients and how they occur. There is also a need for more research in what works for whom regarding patients suffering from depression.}},
 author    = {{Bergkvist, Mikael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har längden någon betydelse? -en scoping review om lång-PDT vid depression}},
 year     = {{2021}},
}