Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

VD-ersättning i relation till genomsnittlig lön - En studie på hur kvoten förhåller sig till ekonomisk prestation hos företag listade på OMXS30.

Winstedt Blom, Felix LU ; Lundgren, Maj LU and Bolling, Filip LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: VD-ersättning i relation till genomsnittlig lön - En studie på hur kvoten förhåller sig till ekonomisk prestation hos företag listade på OMXS30.

Seminariedatum: 04-06-2021

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 poäng.

Författare: Filip Bolling, Maj Lundgren & Felix Winstedt Blom

Handledare: Lars Oxelheim

Nyckelord: Aktiekurs, Kvot, OMXS30, Regressionsanalys, VD-ersättning

Forskningsfråga: Finns det ett samband mellan kvoten för VDs ersättning och den genomsnittlige anställdes ersättning samt företagets ekonomiska prestation?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan ett företags ekonomiska prestation och kvoten i ersättning mellan VD samt... (More)
Examensarbetets titel: VD-ersättning i relation till genomsnittlig lön - En studie på hur kvoten förhåller sig till ekonomisk prestation hos företag listade på OMXS30.

Seminariedatum: 04-06-2021

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 poäng.

Författare: Filip Bolling, Maj Lundgren & Felix Winstedt Blom

Handledare: Lars Oxelheim

Nyckelord: Aktiekurs, Kvot, OMXS30, Regressionsanalys, VD-ersättning

Forskningsfråga: Finns det ett samband mellan kvoten för VDs ersättning och den genomsnittlige anställdes ersättning samt företagets ekonomiska prestation?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan ett företags ekonomiska prestation och kvoten i ersättning mellan VD samt genomsnittligt anställda. Vi hoppas examensarbetet kan bidra med ett nytt perspektiv till samhällsdebatten kring VD-ersättning.

Metod: Studien antar en deduktiv forskningsansats med en kvantitativ undersökning. Undersökningen är en multipel regressionsanalys där använd information består av sekundärdata. Utöver regressionsanalysen genomförs en intervju med LO för att få flera perspektiv på arbetet.

Teoretiska perspektiv: Studiens teori består av Principal-agent teorin, Tournament theory samt Pay for performance. Vidare redogörs för tidigare forskning inom ämnet.

Resultat: Studiens empiri bygger på sekundärdata insamlad för 25 företag som är listade på OMXS30. Datan inhämtas från årsredovisningar samt Datastream för tidsperioden, år 2014 - 2019. Intervjun genomförs digitalt och är studiens enda primärdata.

Slutsats: Studiens slutsats visar på att korrelationen mellan kvoten och ekonomisk prestation inte är statistiskt säkerställd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winstedt Blom, Felix LU ; Lundgren, Maj LU and Bolling, Filip LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiekurs, Kvot, OMXS30, Regressionsanalys, VD-ersättning
language
Swedish
id
9047146
date added to LUP
2021-07-08 09:32:20
date last changed
2021-07-08 09:32:20
@misc{9047146,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: VD-ersättning i relation till genomsnittlig lön - En studie på hur kvoten förhåller sig till ekonomisk prestation hos företag listade på OMXS30.

Seminariedatum: 04-06-2021

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 poäng.

Författare: Filip Bolling, Maj Lundgren & Felix Winstedt Blom

Handledare: Lars Oxelheim

Nyckelord: Aktiekurs, Kvot, OMXS30, Regressionsanalys, VD-ersättning

Forskningsfråga: Finns det ett samband mellan kvoten för VDs ersättning och den genomsnittlige anställdes ersättning samt företagets ekonomiska prestation? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan ett företags ekonomiska prestation och kvoten i ersättning mellan VD samt genomsnittligt anställda. Vi hoppas examensarbetet kan bidra med ett nytt perspektiv till samhällsdebatten kring VD-ersättning.

Metod: Studien antar en deduktiv forskningsansats med en kvantitativ undersökning. Undersökningen är en multipel regressionsanalys där använd information består av sekundärdata. Utöver regressionsanalysen genomförs en intervju med LO för att få flera perspektiv på arbetet.

Teoretiska perspektiv: Studiens teori består av Principal-agent teorin, Tournament theory samt Pay for performance. Vidare redogörs för tidigare forskning inom ämnet.

Resultat: Studiens empiri bygger på sekundärdata insamlad för 25 företag som är listade på OMXS30. Datan inhämtas från årsredovisningar samt Datastream för tidsperioden, år 2014 - 2019. Intervjun genomförs digitalt och är studiens enda primärdata.

Slutsats: Studiens slutsats visar på att korrelationen mellan kvoten och ekonomisk prestation inte är statistiskt säkerställd.}},
 author    = {{Winstedt Blom, Felix and Lundgren, Maj and Bolling, Filip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{VD-ersättning i relation till genomsnittlig lön - En studie på hur kvoten förhåller sig till ekonomisk prestation hos företag listade på OMXS30.}},
 year     = {{2021}},
}