Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Nationer mot narkotika" : en kvalitativ narratologisk analys av en studentdriven kampanj riktad mot studenter

Broberg, Julia LU ; Svärdhagen, Alice LU and Green, Lisa LU (2021) MKVA22 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i kampanjens framgång. Studiens analysmaterial grundar sig i en kvalitativ metod med tre stycken semistrukturerade intervjuer. Studien ämnade även att analysera en av de fyra kampanjbilder som Nationer mot narkotika presenterar.

För att få en djupare förståelse för kampanjen har vi använt oss av Algirdas Julien Greimas aktantmodell och Seymour Chatmans definition av begreppet diskurs. I analysen framgick det att informanterna som står bakom kampanjen inte befinner sig i... (More)
I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i kampanjens framgång. Studiens analysmaterial grundar sig i en kvalitativ metod med tre stycken semistrukturerade intervjuer. Studien ämnade även att analysera en av de fyra kampanjbilder som Nationer mot narkotika presenterar.

För att få en djupare förståelse för kampanjen har vi använt oss av Algirdas Julien Greimas aktantmodell och Seymour Chatmans definition av begreppet diskurs. I analysen framgick det att informanterna som står bakom kampanjen inte befinner sig i samma diskurs och därmed inte är överens om problemet som kampanjen syftar att lyfta. Med Greimas modell har vi visat att berättelsens aktanter fick olika positioner beroende på vem av informanterna som återgav den. Utifrån berättelsen som sändaren av kampanjen Nationer mot narkotika framställer går det att urskilja en komplicerad mönsterbild, som till stor del försvårar kommunikationen av den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broberg, Julia LU ; Svärdhagen, Alice LU and Green, Lisa LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Narkotika, studenter, narratologi, aktantmodellen, diskurs
language
Swedish
id
9047197
date added to LUP
2021-07-19 08:36:11
date last changed
2021-07-19 08:36:11
@misc{9047197,
 abstract   = {{I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i kampanjens framgång. Studiens analysmaterial grundar sig i en kvalitativ metod med tre stycken semistrukturerade intervjuer. Studien ämnade även att analysera en av de fyra kampanjbilder som Nationer mot narkotika presenterar.

För att få en djupare förståelse för kampanjen har vi använt oss av Algirdas Julien Greimas aktantmodell och Seymour Chatmans definition av begreppet diskurs. I analysen framgick det att informanterna som står bakom kampanjen inte befinner sig i samma diskurs och därmed inte är överens om problemet som kampanjen syftar att lyfta. Med Greimas modell har vi visat att berättelsens aktanter fick olika positioner beroende på vem av informanterna som återgav den. Utifrån berättelsen som sändaren av kampanjen Nationer mot narkotika framställer går det att urskilja en komplicerad mönsterbild, som till stor del försvårar kommunikationen av den.}},
 author    = {{Broberg, Julia and Svärdhagen, Alice and Green, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Nationer mot narkotika" : en kvalitativ narratologisk analys av en studentdriven kampanj riktad mot studenter}},
 year     = {{2021}},
}