Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bemöta och ta hand om barn med traumatiska erfarenheter: en kontrollerad pilotstudie av TMO-F

Angelöw, Amanda LU and Niwhede, Victoria LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Barn som tar del av socialtjänstens heldygnsinsatser, exempelvis genom att vara placerade i familjehem, har ofta traumatiska erfarenheter och hög prevalens av psykisk ohälsa. Många upplever svårigheter inom utbildning, arbetsliv och socialt liv upp i vuxen ålder, men tidiga insatser verkar kunna bryta denna negativa spiral. Dock saknas tillräckligt med evidens för att säkerställa effekten av de insatser som erbjuds. Syftet med den aktuella studien, som är en pilotstudie i svensk kontext, var att utvärdera en nyligen framtagen trauma-informerad utbildning för familjehemsföräldrar: Resource Parent Curriculum, RPC (i Sverige Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar, TMO-F). Med en kvasiexperimentell design undersöktes utbildningens... (More)
Barn som tar del av socialtjänstens heldygnsinsatser, exempelvis genom att vara placerade i familjehem, har ofta traumatiska erfarenheter och hög prevalens av psykisk ohälsa. Många upplever svårigheter inom utbildning, arbetsliv och socialt liv upp i vuxen ålder, men tidiga insatser verkar kunna bryta denna negativa spiral. Dock saknas tillräckligt med evidens för att säkerställa effekten av de insatser som erbjuds. Syftet med den aktuella studien, som är en pilotstudie i svensk kontext, var att utvärdera en nyligen framtagen trauma-informerad utbildning för familjehemsföräldrar: Resource Parent Curriculum, RPC (i Sverige Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar, TMO-F). Med en kvasiexperimentell design undersöktes utbildningens effekt på familjehemsföräldrarnas upplevda föräldraförmåga, tolerans för barnets beteende och traumamedvetenhet i föräldraskapet, samt på upplevt beteende hos barnet. Familjehemsföräldrar (N=44) delades in i experimentgrupp (n=24) och kontrollgrupp (n=20) och fick besvara enkäter vid totalt tre tillfällen – före, direkt efter och två månader efter genomförd utbildning. Data analyserades i Jamovi med Mixed Model-analys. Resultaten visade att utbildningen hade effekt på familjehemsföräldrarnas traumamedvetenhet i föräldraskapet och upplevda föräldraförmåga, men att effekten avtog snabbt. Slutsatserna av studien är att en psykoedukativ intervention kan ha positiv påverkan på familjehemsföräldrars föräldraskap men att mer, exempelvis praktisk träning, behövs för att effekten av utbildningen ska kvarstå. (Less)
Abstract
Children in the social services' out-of-home care, for example, those living in family homes, often have traumatic experiences and a high prevalence of mental illness. Many have difficulties in education, work and social life into adulthood, but early intervention can potentially break the negative spiral. However, there is a lack of evidence of potential effects of the interventions offered. The purpose of the current study, which is a pilot study in a Swedish context, was to evaluate a recently developed trauma-informed psychoeducational intervention for foster parents: Resource Parent Curriculum, RPC (in Sweden TMO-F). Using a quasi-experimental design, we investigated the effect of the education on foster parents' parenting efficacy,... (More)
Children in the social services' out-of-home care, for example, those living in family homes, often have traumatic experiences and a high prevalence of mental illness. Many have difficulties in education, work and social life into adulthood, but early intervention can potentially break the negative spiral. However, there is a lack of evidence of potential effects of the interventions offered. The purpose of the current study, which is a pilot study in a Swedish context, was to evaluate a recently developed trauma-informed psychoeducational intervention for foster parents: Resource Parent Curriculum, RPC (in Sweden TMO-F). Using a quasi-experimental design, we investigated the effect of the education on foster parents' parenting efficacy, tolerance for the child's behaviour and trauma-informed parenting, and on the child's perceived behaviour. Foster parents (N=44) were divided into an experimental group (n=24) and a control group (n=20) and answered questionnaires on three occasions - before, immediately after and two months after completed education. Data were analyzed in Jamovi with Mixed Model analysis. The results showed that the education had an effect on the foster parents' trauma-informed parenting and parenting efficacy, but that the effect diminished rapidly. Conclusions of the study are that a psychoeducational intervention can have positive effects on foster carers’ parenting attitudes, but that more is needed for the effects to be sustained over time, e.g. practical training. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Angelöw, Amanda LU and Niwhede, Victoria LU
supervisor
organization
alternative title
Caring for children with traumatic experiences: a controlled evaluation of RPC in a Swedish context
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjehem, familjehemsföräldrar, traumamedveten omsorg, barndomstrauma, psykoedukativ intervention, foster care, foster parents, trauma-informed care, childhood trauma, psychoeducational program
language
Swedish
id
9047362
date added to LUP
2021-05-31 13:47:57
date last changed
2021-05-31 13:47:57
@misc{9047362,
 abstract   = {{Children in the social services' out-of-home care, for example, those living in family homes, often have traumatic experiences and a high prevalence of mental illness. Many have difficulties in education, work and social life into adulthood, but early intervention can potentially break the negative spiral. However, there is a lack of evidence of potential effects of the interventions offered. The purpose of the current study, which is a pilot study in a Swedish context, was to evaluate a recently developed trauma-informed psychoeducational intervention for foster parents: Resource Parent Curriculum, RPC (in Sweden TMO-F). Using a quasi-experimental design, we investigated the effect of the education on foster parents' parenting efficacy, tolerance for the child's behaviour and trauma-informed parenting, and on the child's perceived behaviour. Foster parents (N=44) were divided into an experimental group (n=24) and a control group (n=20) and answered questionnaires on three occasions - before, immediately after and two months after completed education. Data were analyzed in Jamovi with Mixed Model analysis. The results showed that the education had an effect on the foster parents' trauma-informed parenting and parenting efficacy, but that the effect diminished rapidly. Conclusions of the study are that a psychoeducational intervention can have positive effects on foster carers’ parenting attitudes, but that more is needed for the effects to be sustained over time, e.g. practical training.}},
 author    = {{Angelöw, Amanda and Niwhede, Victoria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att bemöta och ta hand om barn med traumatiska erfarenheter: en kontrollerad pilotstudie av TMO-F}},
 year     = {{2021}},
}