Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillgänglighet på webben: En kvalitativ studie om hur program- och kursansvariga förhåller sig till tillgänglighet

Dahlberg, John ; Johansson, Jonna and Rusch, Ludwig LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Utveckling av webben har haft en stor inverkan på människors vardag samtidigt som internetanvändandet fortsätter att öka. Begreppet tillgänglighet har vuxit fram och syftar till att information från webben ska vara enkelt att nå och tillgängligt för alla, även för personer med funktionsvariation. Samtidigt visar studier på att webbplatser inte alltid är tillgängliga och att det kan bero på otillräcklig eller ingen utbildning inom tillgänglighet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur program- och kursansvariga som undervisar om webb på eftergymnasial nivå förhåller sig till tillgänglighet. Fyra kategorier identifieras med hjälp av tidigare forskning och relaterat till dessa undersöks förhållningssätt. En kvalitativ studie... (More)
Utveckling av webben har haft en stor inverkan på människors vardag samtidigt som internetanvändandet fortsätter att öka. Begreppet tillgänglighet har vuxit fram och syftar till att information från webben ska vara enkelt att nå och tillgängligt för alla, även för personer med funktionsvariation. Samtidigt visar studier på att webbplatser inte alltid är tillgängliga och att det kan bero på otillräcklig eller ingen utbildning inom tillgänglighet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur program- och kursansvariga som undervisar om webb på eftergymnasial nivå förhåller sig till tillgänglighet. Fyra kategorier identifieras med hjälp av tidigare forskning och relaterat till dessa undersöks förhållningssätt. En kvalitativ studie genomförs i form av individuella intervjuer med program- och kursansvariga från fyra olika universitet och högskolor. Vårt resultat tyder på god kännedom om centrala begrepp och att tillgänglighet på en webbplats generellt bör eftersträvas. Det indikerar också på att program- och kursansvariga tycker tillgänglighet är ett viktigt ämne och att det finns behov att inkludera det i undervisning. Det framkommer även utmaningar med integration och undervisning av tillgänglighet, däremot verkar det inte påverka program- och kursansvarigas inställning till att fortsätta undervisa i ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlberg, John ; Johansson, Jonna and Rusch, Ludwig LU
supervisor
organization
alternative title
Accessibility on the web: A qualitative study of how program directors and course coordinators relate to accessibility
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillgänglighet, webb, utbildning, funktionsvariation
report number
INF21-013
language
Swedish
id
9047416
date added to LUP
2021-06-21 11:25:52
date last changed
2021-06-21 11:25:52
@misc{9047416,
 abstract   = {{Utveckling av webben har haft en stor inverkan på människors vardag samtidigt som internetanvändandet fortsätter att öka. Begreppet tillgänglighet har vuxit fram och syftar till att information från webben ska vara enkelt att nå och tillgängligt för alla, även för personer med funktionsvariation. Samtidigt visar studier på att webbplatser inte alltid är tillgängliga och att det kan bero på otillräcklig eller ingen utbildning inom tillgänglighet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur program- och kursansvariga som undervisar om webb på eftergymnasial nivå förhåller sig till tillgänglighet. Fyra kategorier identifieras med hjälp av tidigare forskning och relaterat till dessa undersöks förhållningssätt. En kvalitativ studie genomförs i form av individuella intervjuer med program- och kursansvariga från fyra olika universitet och högskolor. Vårt resultat tyder på god kännedom om centrala begrepp och att tillgänglighet på en webbplats generellt bör eftersträvas. Det indikerar också på att program- och kursansvariga tycker tillgänglighet är ett viktigt ämne och att det finns behov att inkludera det i undervisning. Det framkommer även utmaningar med integration och undervisning av tillgänglighet, däremot verkar det inte påverka program- och kursansvarigas inställning till att fortsätta undervisa i ämnet.}},
 author    = {{Dahlberg, John and Johansson, Jonna and Rusch, Ludwig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tillgänglighet på webben: En kvalitativ studie om hur program- och kursansvariga förhåller sig till tillgänglighet}},
 year     = {{2021}},
}