Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användaracceptans för ökat samarbete vid distansarbete: Vad kan organisationer göra för att främja samarbete?

Moberg, Viktor LU and Lindbäck, Alexander LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Covid-19-pandemin innebar att många organisationer skickade hem sina medarbetare för att
arbeta på distans i syfte att minska smittspridningen. För att kunna sköta verksamheten blev
det viktigt att medarbetarna kunde fortsätta arbeta och samarbeta på distans. Därför är det
viktigt att de IT-system som möjliggör samarbete också används för att samarbeta.
Datainsamlingen till vår forskningsstudie skedde genom kvalitativa intervjuer av fem olika
personer från olika branscher. Personerna hade olika arbetsroller med den gemensamma
nämnaren att deras arbetstillvaro förändrats till att primärt arbeta på distans. Den här studien
ämnar att med hjälp av insamlad data undersöka vilken påverkan olika individers
användaracceptans har på... (More)
Covid-19-pandemin innebar att många organisationer skickade hem sina medarbetare för att
arbeta på distans i syfte att minska smittspridningen. För att kunna sköta verksamheten blev
det viktigt att medarbetarna kunde fortsätta arbeta och samarbeta på distans. Därför är det
viktigt att de IT-system som möjliggör samarbete också används för att samarbeta.
Datainsamlingen till vår forskningsstudie skedde genom kvalitativa intervjuer av fem olika
personer från olika branscher. Personerna hade olika arbetsroller med den gemensamma
nämnaren att deras arbetstillvaro förändrats till att primärt arbeta på distans. Den här studien
ämnar att med hjälp av insamlad data undersöka vilken påverkan olika individers
användaracceptans har på samarbete mellan människor som mer eller mindre tvingats arbeta
på distans samt vilka insatser organisationer tar till för att främja organisatoriskt samarbete.
Användaracceptansen bedömdes genom en tillämpning av modellen The Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology. Undersökningen visar att hög användaracceptans har
positiv påverkan på samarbete under distansarbete men att kunskapsdelning och byggandet av
företagskultur är en utmaning med distansarbete. Undersökningen visade också att
organisatoriska insatser och aktiviteter kan underlätta samarbetet och förbättra
arbetssituationen för anställda på distans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moberg, Viktor LU and Lindbäck, Alexander LU
supervisor
organization
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, Covid-19, kollaboration, användaracceptans, e-kollaboration, UTAUT, samarbete
report number
INF21-033
language
Swedish
id
9047565
date added to LUP
2021-06-21 11:51:24
date last changed
2021-06-21 11:51:24
@misc{9047565,
 abstract   = {{Covid-19-pandemin innebar att många organisationer skickade hem sina medarbetare för att 
arbeta på distans i syfte att minska smittspridningen. För att kunna sköta verksamheten blev 
det viktigt att medarbetarna kunde fortsätta arbeta och samarbeta på distans. Därför är det 
viktigt att de IT-system som möjliggör samarbete också används för att samarbeta. 
Datainsamlingen till vår forskningsstudie skedde genom kvalitativa intervjuer av fem olika 
personer från olika branscher. Personerna hade olika arbetsroller med den gemensamma 
nämnaren att deras arbetstillvaro förändrats till att primärt arbeta på distans. Den här studien 
ämnar att med hjälp av insamlad data undersöka vilken påverkan olika individers 
användaracceptans har på samarbete mellan människor som mer eller mindre tvingats arbeta 
på distans samt vilka insatser organisationer tar till för att främja organisatoriskt samarbete. 
Användaracceptansen bedömdes genom en tillämpning av modellen The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology. Undersökningen visar att hög användaracceptans har 
positiv påverkan på samarbete under distansarbete men att kunskapsdelning och byggandet av 
företagskultur är en utmaning med distansarbete. Undersökningen visade också att 
organisatoriska insatser och aktiviteter kan underlätta samarbetet och förbättra 
arbetssituationen för anställda på distans.}},
 author    = {{Moberg, Viktor and Lindbäck, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användaracceptans för ökat samarbete vid distansarbete: Vad kan organisationer göra för att främja samarbete?}},
 year     = {{2021}},
}