Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

Andén af Sandeberg, Karin (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. Studien ämnade även utröna om kopplingar mellan social dominansorientering (SDO) och fördomsfullhet fanns. Denna studie utfördes i slutskedet av ett större forskningsprojekt, vars övergripande syfte har varit att evidenspröva metoder för antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser. Studiedesignen var experimentell design med randomisering och för- och eftermätning med experiment och kontrollgrupp. Deltagarna rekryterades genom... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. Studien ämnade även utröna om kopplingar mellan social dominansorientering (SDO) och fördomsfullhet fanns. Denna studie utfördes i slutskedet av ett större forskningsprojekt, vars övergripande syfte har varit att evidenspröva metoder för antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser. Studiedesignen var experimentell design med randomisering och för- och eftermätning med experiment och kontrollgrupp. Deltagarna rekryterades genom två större organisationer och antalet deltagare som fullföljde studien var 59.
Resultaten visade på icke-signifikant skillnad mellan likabehandlingsträning och föreläsningsgrupp i fördomsfullhet, perspektivtagande, psykologisk flexibilitet, medkänsla samt värdegrundsförankring. Både experiment och kontrollgrupp minskade i rapporterad fördomsfullhet. Relationen mellan SDO och fördomsfullhet visades vara signifikant. Denna studie bekräftar inte tidigare forskning, vilken visat lovande resultat av liknande likabehandlingsträningar. Däremot styrker resultatet att man kan minska fördomsfullhet med begränsade resurser genom både upplevelsebaserade workshops och utbildande insatser. (Less)
Abstract
The purpose of present study was to examine if an equal treatment workshop would lessen prejudice and increase perspective taking, psychological flexibility, compassion, and connectedness to one’s values. The control group received a lecture with information regarding prejudice, discrimination, and diversity in the workplace. The study also examined whether there was a relation between Social Dominance Orientation (SDO) and prejudice. The present study was conducted in the final stage of a research project, that aimed to gain evidence on methods for antidiscrimination work in the workplace. The design of the present study was a randomized controlled trial, with data collected from experimental and control group pre and post intervention.... (More)
The purpose of present study was to examine if an equal treatment workshop would lessen prejudice and increase perspective taking, psychological flexibility, compassion, and connectedness to one’s values. The control group received a lecture with information regarding prejudice, discrimination, and diversity in the workplace. The study also examined whether there was a relation between Social Dominance Orientation (SDO) and prejudice. The present study was conducted in the final stage of a research project, that aimed to gain evidence on methods for antidiscrimination work in the workplace. The design of the present study was a randomized controlled trial, with data collected from experimental and control group pre and post intervention. The participants were recruited through two larger organizations, 59 participants finalized the study.
The results showed no significant difference between workshop and lecture group in prejudice, perspective taking, psychological flexibility, compassion, or connectedness to one’s values. Both experiment and control group did decrease in reported prejudice. The relation between SDO and prejudice was significant. The present study does not confirm earlier research that has shown promising results with similar equal treatment workshops, although it shows auspicious results for decreasing prejudice with minimal resources. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andén af Sandeberg, Karin
supervisor
organization
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Discrimination, prejudice, psychological flexibility, perspective taking, compassion, diskriminering, fördomsfullhet, psykologisk flexibilitet, perspektivtagande, medkänsla
language
Swedish
id
9048120
date added to LUP
2021-06-07 08:28:31
date last changed
2021-06-15 14:44:41
@misc{9048120,
 abstract   = {{The purpose of present study was to examine if an equal treatment workshop would lessen prejudice and increase perspective taking, psychological flexibility, compassion, and connectedness to one’s values. The control group received a lecture with information regarding prejudice, discrimination, and diversity in the workplace. The study also examined whether there was a relation between Social Dominance Orientation (SDO) and prejudice. The present study was conducted in the final stage of a research project, that aimed to gain evidence on methods for antidiscrimination work in the workplace. The design of the present study was a randomized controlled trial, with data collected from experimental and control group pre and post intervention. The participants were recruited through two larger organizations, 59 participants finalized the study.
The results showed no significant difference between workshop and lecture group in prejudice, perspective taking, psychological flexibility, compassion, or connectedness to one’s values. Both experiment and control group did decrease in reported prejudice. The relation between SDO and prejudice was significant. The present study does not confirm earlier research that has shown promising results with similar equal treatment workshops, although it shows auspicious results for decreasing prejudice with minimal resources.}},
 author    = {{Andén af Sandeberg, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?}},
 year     = {{2021}},
}