Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar

Holm, Emma LU and Danielsson Chalom, Amy LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. Ett begrepp som har uppmärksammats i relation till långvarig stress är utmattningssyndrom. Ett liknande symtomkluster som beskrivs i konstruktet utmattningssyndrom återfinns hos patienter med förvärvad hjärnskada, konceptualiserat som “hjärntrötthet”. Denna studie undersökte symtomklusterna för utmattning och hjärntrötthet med hjälp av formulären Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) respektive Mental Fatigue Scale (MFS) på en icke-klinisk population bestående av gymnasieungdomar,... (More)
Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. Ett begrepp som har uppmärksammats i relation till långvarig stress är utmattningssyndrom. Ett liknande symtomkluster som beskrivs i konstruktet utmattningssyndrom återfinns hos patienter med förvärvad hjärnskada, konceptualiserat som “hjärntrötthet”. Denna studie undersökte symtomklusterna för utmattning och hjärntrötthet med hjälp av formulären Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) respektive Mental Fatigue Scale (MFS) på en icke-klinisk population bestående av gymnasieungdomar, för att utreda huruvida dessa instrument mäter samma konstrukt. Det undersöktes även huruvida demografi, levnadsvanor och stressorer hade en inverkan på symtomskattningen i formulären. Resultaten påvisade starkt samband mellan KEDS och MFS. Samband påvisades också mellan formulären och Samlade stressorer. Även könsskillnader konstaterades, där kvinnor skattade högre på båda formulär. Inga gruppskillnader påvisades för Årskurs eller Programinriktning. Positiva samband konstaterades mellan mängden icke-skolrelaterad Skärmtid och formulären, samt negativt samband mellan mängden Fysisk aktivitet och KEDS. Ingen korrelation mellan Alkohol- och Droganvändande och formulären kunde påvisas. Nära hälften av deltagarna skattade över vedertagen cut-off för båda formulär. Ungdomar med ihållande psykisk eller fysisk ohälsa skattade högre på formulären jämfört med “friska”, medan det inte fanns någon skillnad mellan “friska” och de som erfarit någon typ av skallskada. Majoriteten av deltagarna angav att skattningen av måendet påverkats av rådande pandemi, både i positiv och negativ riktning. Designen i denna studie tillät inte slutsatser kring orsakssamband. (Less)
Abstract
Stress-related symptoms are increasing amongst Swedish youth. Long-term stress can give rise to clusters of symptoms, as illustrated by the constructs exhaustion disorderand mental fatigue. This study explored these clusters with self-assessment forms Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) and Mental Fatigue Scale (MFS) in a non-clinical high school population to find out whether the forms might be measuring the same construct, as well as whether Demographic variables, Lifestyle variables and Accumulated stressors, influenced the outcome on the forms. Results indicated that there was a strong positive correlation between the forms themselves, and between the forms and Accumulated stressors. Near half of the participants scored above... (More)
Stress-related symptoms are increasing amongst Swedish youth. Long-term stress can give rise to clusters of symptoms, as illustrated by the constructs exhaustion disorderand mental fatigue. This study explored these clusters with self-assessment forms Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) and Mental Fatigue Scale (MFS) in a non-clinical high school population to find out whether the forms might be measuring the same construct, as well as whether Demographic variables, Lifestyle variables and Accumulated stressors, influenced the outcome on the forms. Results indicated that there was a strong positive correlation between the forms themselves, and between the forms and Accumulated stressors. Near half of the participants scored above cut-off for both forms. Gender differences were found wherein women had higher scores than men on both forms. No group differences were found in relation to grade or program. A positive correlation was found between the amount of non-school related screen time and KEDS and MFS, as well as a negative correlation between physical activity and KEDS. No correlations were found between alcohol/drug consumption and score on the forms. Participants with physical or mental illness for more than 6 months, scored higher on both forms compared to otherwise healthy individuals, while participants who have at some point sustained a head injury which required professional care, did not. A majority of the participants believed their scores were affected by the global pandemic (Covid-19). Thedesign of this study does not allow for causal claims. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Emma LU and Danielsson Chalom, Amy LU
supervisor
organization
alternative title
Exhaustion or mental fatigue? An exploratory study on high school students
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Stress, ungdomar, KEDS, MFS
language
Swedish
id
9048197
date added to LUP
2021-06-07 08:22:27
date last changed
2021-06-07 08:22:27
@misc{9048197,
 abstract   = {{Stress-related symptoms are increasing amongst Swedish youth. Long-term stress can give rise to clusters of symptoms, as illustrated by the constructs exhaustion disorderand mental fatigue. This study explored these clusters with self-assessment forms Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) and Mental Fatigue Scale (MFS) in a non-clinical high school population to find out whether the forms might be measuring the same construct, as well as whether Demographic variables, Lifestyle variables and Accumulated stressors, influenced the outcome on the forms. Results indicated that there was a strong positive correlation between the forms themselves, and between the forms and Accumulated stressors. Near half of the participants scored above cut-off for both forms. Gender differences were found wherein women had higher scores than men on both forms. No group differences were found in relation to grade or program. A positive correlation was found between the amount of non-school related screen time and KEDS and MFS, as well as a negative correlation between physical activity and KEDS. No correlations were found between alcohol/drug consumption and score on the forms. Participants with physical or mental illness for more than 6 months, scored higher on both forms compared to otherwise healthy individuals, while participants who have at some point sustained a head injury which required professional care, did not. A majority of the participants believed their scores were affected by the global pandemic (Covid-19). Thedesign of this study does not allow for causal claims.}},
 author    = {{Holm, Emma and Danielsson Chalom, Amy}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar}},
 year     = {{2021}},
}