Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad leder till ett lönsamt förvärv?

Eldawebi, Osama LU ; Nyström, Wilmer LU and Olsson, Mattias LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan egenskaper relaterat till sponsorerna och den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv. Teorierna som används är principal-agent-teorin, informationsasymmetri och den effektiva marknadshypotesen. Studiens urval består av 80 SPAC-bolag från den amerikanska marknaden som har utfört ett förvärv mellan 2019-20. Multipel linjär regression används för att mäta sambanden mellan olika egenskaper och avkastning. Resultatet visar att det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan söktiden och avkastningen men inte för resterande variabler. Sambandet mellan söktiden och avkastningen stämmer överens med tidigare studier. Andra egenskaper är svåra att... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan egenskaper relaterat till sponsorerna och den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv. Teorierna som används är principal-agent-teorin, informationsasymmetri och den effektiva marknadshypotesen. Studiens urval består av 80 SPAC-bolag från den amerikanska marknaden som har utfört ett förvärv mellan 2019-20. Multipel linjär regression används för att mäta sambanden mellan olika egenskaper och avkastning. Resultatet visar att det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan söktiden och avkastningen men inte för resterande variabler. Sambandet mellan söktiden och avkastningen stämmer överens med tidigare studier. Andra egenskaper är svåra att koppla till avkastning efter förvärv på grund av förändringar i tillgång på information. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to investigate if there is a relationship between attributes related to SPAC sponsors and the short term return after an acquisition is made. The theories that are used are the principal agent theory, information asymmetry and the efficient market hypothesis. The research sample consists of 80 SPACs listed on the American market that have made an acquisition between 2019-20. Multipel linear regression is used to model the relationship between the sponsor-related variables and the short term return. The result shows that there is a statistically significant relationship between the search time and the return but not for the remaining variables. The relationship between the search time and the return is... (More)
The purpose of this study is to investigate if there is a relationship between attributes related to SPAC sponsors and the short term return after an acquisition is made. The theories that are used are the principal agent theory, information asymmetry and the efficient market hypothesis. The research sample consists of 80 SPACs listed on the American market that have made an acquisition between 2019-20. Multipel linear regression is used to model the relationship between the sponsor-related variables and the short term return. The result shows that there is a statistically significant relationship between the search time and the return but not for the remaining variables. The relationship between the search time and the return is consistent with previous research. Remaining attributes are difficult to associate with the return due to changes in accessible market information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eldawebi, Osama LU ; Nyström, Wilmer LU and Olsson, Mattias LU
supervisor
organization
alternative title
En granskning av samband mellan egenskaper relaterade till sponsorer i ett SPAC-bolag och avkastning efter förvärv på kort sikt.
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SPAC, sponsors, sponsorer, acquisition, förvärv, return, avkastning, IPO
language
Swedish
id
9048373
date added to LUP
2021-07-08 09:35:51
date last changed
2021-07-08 09:35:51
@misc{9048373,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan egenskaper relaterat till sponsorerna och den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv. Teorierna som används är principal-agent-teorin, informationsasymmetri och den effektiva marknadshypotesen. Studiens urval består av 80 SPAC-bolag från den amerikanska marknaden som har utfört ett förvärv mellan 2019-20. Multipel linjär regression används för att mäta sambanden mellan olika egenskaper och avkastning. Resultatet visar att det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan söktiden och avkastningen men inte för resterande variabler. Sambandet mellan söktiden och avkastningen stämmer överens med tidigare studier. Andra egenskaper är svåra att koppla till avkastning efter förvärv på grund av förändringar i tillgång på information.}},
 author    = {{Eldawebi, Osama and Nyström, Wilmer and Olsson, Mattias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad leder till ett lönsamt förvärv?}},
 year     = {{2021}},
}