Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykoterapeuters upplevelse av allians med barn -en kvalitativ intervjustudie

Björch, Ann LU and Copcutt, Elin (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur psykoterapeuter upplever att de skapar allians med barn i åldern 6–12 år, samt med deras vårdnadshavare. Metoden som användes var en kvalitativ tematisk analys och semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter från två olika delar av Sverige. Psykoterapeuterna var antingen anställda vid BUP eller Första Linjen. Fynden av studien visar att psykoterapeuterna behövde ha både en allians med barnet och dess vårdnadshavare för att det skulle vara möjligt att genomföra en terapi. En annan viktig del var hur central psykoterapeuten är för att det ska ske en förändring för barnet och systemet. Ett annat fokusområde av studien var hur viktiga psykoterapeuternas egenskaper är för att... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur psykoterapeuter upplever att de skapar allians med barn i åldern 6–12 år, samt med deras vårdnadshavare. Metoden som användes var en kvalitativ tematisk analys och semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter från två olika delar av Sverige. Psykoterapeuterna var antingen anställda vid BUP eller Första Linjen. Fynden av studien visar att psykoterapeuterna behövde ha både en allians med barnet och dess vårdnadshavare för att det skulle vara möjligt att genomföra en terapi. En annan viktig del var hur central psykoterapeuten är för att det ska ske en förändring för barnet och systemet. Ett annat fokusområde av studien var hur viktiga psykoterapeuternas egenskaper är för att barnet ska känna sig trygg och lyssnad på för att skapa allians. En annan del var tillgången och användandet av barninriktat material för att kommunicera med barnet på hens nivå. En ytterligare viktig aspekt var hur majoriteten av psykoterapeuterna ser det som avgörande att ha ett självomhändertagande för att kunna utföra ett bra arbete och skapa och vidmakthålla alliansen samt att ha en pågående inre dialog med sig själv för att uppmärksamma eventuella alliansbrott under terapins gång. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to examine how psychotherapists view and how they create alliances with children who are of the age group 6-12 years old, and with their legal guardians. The chosen method was that of a qualitative thematic analysis, using semi-structured interviews with six different psychotherapists from two different parts of Sweden. The psychotherapists were all employed at either BUP or Första Linjen. The findings of the study show that the psychotherapists need to have an alliance both with the child as well as with their legal guardians in order for the therapy to work. Another important find was how central the psychotherapist's role was in order to bring about change for the children and their families. Another... (More)
The purpose of this study was to examine how psychotherapists view and how they create alliances with children who are of the age group 6-12 years old, and with their legal guardians. The chosen method was that of a qualitative thematic analysis, using semi-structured interviews with six different psychotherapists from two different parts of Sweden. The psychotherapists were all employed at either BUP or Första Linjen. The findings of the study show that the psychotherapists need to have an alliance both with the child as well as with their legal guardians in order for the therapy to work. Another important find was how central the psychotherapist's role was in order to bring about change for the children and their families. Another emphasized area of the results is how the abilities of the psychotherapists play an important role in making the child feel safe and listened to and thereby gaining an alliance. Also, the use of child centered play materials was one important and often used way in communicating with the child on his or her level. Another aspect of the study was how the majority of the interviewed psychotherapists believe in the importance of self-recuperation in order to manage to do a good job in building and maintaining the alliance as well as having an inner ongoing dialog with oneself in order to acknowledge if there is a rupture in the alliance during the therapeutic process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björch, Ann LU and Copcutt, Elin
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
terapeutisk allians, allians barn - terapeut, terapeut - egenskaper, terapeut - självomhändertagande, therapeutic alliance, child - therapist alliance, therapeutic abilities, therapeutic self-recuperation
language
Swedish
id
9048438
date added to LUP
2021-06-07 12:41:40
date last changed
2021-06-07 12:41:40
@misc{9048438,
 abstract   = {{The purpose of this study was to examine how psychotherapists view and how they create alliances with children who are of the age group 6-12 years old, and with their legal guardians. The chosen method was that of a qualitative thematic analysis, using semi-structured interviews with six different psychotherapists from two different parts of Sweden. The psychotherapists were all employed at either BUP or Första Linjen. The findings of the study show that the psychotherapists need to have an alliance both with the child as well as with their legal guardians in order for the therapy to work. Another important find was how central the psychotherapist's role was in order to bring about change for the children and their families. Another emphasized area of the results is how the abilities of the psychotherapists play an important role in making the child feel safe and listened to and thereby gaining an alliance. Also, the use of child centered play materials was one important and often used way in communicating with the child on his or her level. Another aspect of the study was how the majority of the interviewed psychotherapists believe in the importance of self-recuperation in order to manage to do a good job in building and maintaining the alliance as well as having an inner ongoing dialog with oneself in order to acknowledge if there is a rupture in the alliance during the therapeutic process.}},
 author    = {{Björch, Ann and Copcutt, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Psykoterapeuters upplevelse av allians med barn -en kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}