Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försäkringsavtalet och försäkringsgivares regressrätt

Petersdotter, Loovis LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract
Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. In the event of damage caused by a third party, the insurer may enter into the insured's right to award, provided that the damage is covered by the insurance and that the insurer has paid compensation to the insured. If the tortfeasor is covered by a liability insurance, the property insurer may, under certain conditions, direct subrogation claims against the tortfeasor's liability insurer.

The purpose of this thesis is to examine the parties' information obligations and the conditions for insurers' direct subrogation claims... (More)
Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. In the event of damage caused by a third party, the insurer may enter into the insured's right to award, provided that the damage is covered by the insurance and that the insurer has paid compensation to the insured. If the tortfeasor is covered by a liability insurance, the property insurer may, under certain conditions, direct subrogation claims against the tortfeasor's liability insurer.

The purpose of this thesis is to examine the parties' information obligations and the conditions for insurers' direct subrogation claims against the tortfeasor or his liability insurer. The thesis also intends to examine the industry-wide agreements The Subrogation Agreement and the Double Insurance Agreement, which intends to rationalize subrogation claims and division of responsibilities in the case of double insurance.

The conclusion of this thesis is that the insurance contract, of which the right of subrogation is a part, is based on correct and transparent communication as well as loyalty and responsibility over time, for all parties involved. This is of great importance in long-term agreements. The industry-wide agreements have been signed by several insurance companies in Sweden, however, the agreements are complex primarily from the insured's perspective. In addition, the conditions for insurers to make subrogation claims vary depending on whether the tortfeasor is covered by a liability insurance or not and whether the insurance companies have acceded to the industry-wide agreements. (Less)
Abstract (Swedish)
Genom försäkringsavtalet åtar sig försäkringsgivaren, i utbyte mot betalning att ersätta eventuella skador som uppstår för försäkringstagaren. Parterna åtar sig dessutom att lämna sanningsenlig och korrekt information. Försäkringsgivaren kan i händelse av skada, orsakad av tredje man, inträda i försäkringstagarens rätt till skadestånd, förutsatt att skadan omfattas av försäkringen samt att försäkringsgivaren utgett ersättning till försäkringstagaren. Om skadevållaren omfattas av en ansvarsförsäkring kan egendomsförsäkringsgivaren, under vissa förutsättningar, rikta regressanspråk mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare.

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka parternas informationsskyldigheter och dels förutsättningar för... (More)
Genom försäkringsavtalet åtar sig försäkringsgivaren, i utbyte mot betalning att ersätta eventuella skador som uppstår för försäkringstagaren. Parterna åtar sig dessutom att lämna sanningsenlig och korrekt information. Försäkringsgivaren kan i händelse av skada, orsakad av tredje man, inträda i försäkringstagarens rätt till skadestånd, förutsatt att skadan omfattas av försäkringen samt att försäkringsgivaren utgett ersättning till försäkringstagaren. Om skadevållaren omfattas av en ansvarsförsäkring kan egendomsförsäkringsgivaren, under vissa förutsättningar, rikta regressanspråk mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare.

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka parternas informationsskyldigheter och dels förutsättningar för försäkringsgivare att rikta regressanspråk mot skadevållaren eller dennes ansvarsförsäkringsgivare. Uppsatsen avser också att undersöka de branschgemensamma överenskommelserna Regressöverenskommelsen och Dubbelförsäkringsöverenskommelsen, som har till uppgift att rationalisera regressanspråk och ansvarsfördelning vid dubbelförsäkring.

Slutsatsen i denna uppsats är att försäkringsavtalet, där regressrätten utgör en del, förutsätter korrekt och tydlig kommunikation samt lojalitet och ansvarstagande över tid för alla berörda parter. Detta är av stor betydelse vid varaktiga avtal. De branschgemensamma överenskommelserna är undertecknade av flera försäkringsbolag i Sverige dock är avtalen komplexa framförallt ur försäkringstagarens perspektiv. Dessutom varierar förutsättningar för försäkringsgivare att rikta regressanspråk beroende på om skadevållaren omfattas av en ansvarsförsäkring eller ej samt om försäkringsbolagen är anslutna till de branschgemensamma överenskommelserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersdotter, Loovis LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkringsavtalet, försäkringsgivares regressrätt
language
Swedish
id
9048582
date added to LUP
2021-06-15 07:43:49
date last changed
2021-06-15 07:43:49
@misc{9048582,
 abstract   = {{Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. In the event of damage caused by a third party, the insurer may enter into the insured's right to award, provided that the damage is covered by the insurance and that the insurer has paid compensation to the insured. If the tortfeasor is covered by a liability insurance, the property insurer may, under certain conditions, direct subrogation claims against the tortfeasor's liability insurer.

The purpose of this thesis is to examine the parties' information obligations and the conditions for insurers' direct subrogation claims against the tortfeasor or his liability insurer. The thesis also intends to examine the industry-wide agreements The Subrogation Agreement and the Double Insurance Agreement, which intends to rationalize subrogation claims and division of responsibilities in the case of double insurance.

The conclusion of this thesis is that the insurance contract, of which the right of subrogation is a part, is based on correct and transparent communication as well as loyalty and responsibility over time, for all parties involved. This is of great importance in long-term agreements. The industry-wide agreements have been signed by several insurance companies in Sweden, however, the agreements are complex primarily from the insured's perspective. In addition, the conditions for insurers to make subrogation claims vary depending on whether the tortfeasor is covered by a liability insurance or not and whether the insurance companies have acceded to the industry-wide agreements.}},
 author    = {{Petersdotter, Loovis}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Försäkringsavtalet och försäkringsgivares regressrätt}},
 year     = {{2021}},
}