Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den haltande gestaltningen av Incels - En kvalitativ innehållsanalys om hur subkulturen incels gestaltas i digitala medier

Mossberg, Daniel LU and Karlsson, Malin (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien utförs ur en kommunikativ kontext och ämnar till att skapa en bredare förståelse för medias kommunikation om subkulturen incels samt en problematisering av digital medias gestaltning. Denna studie har som syfte att belysa och problematisera hur subkulturen incels gestaltas i digitala medier. Studien använder ett feministiskt perspektiv för att belysa den problematik som incels medför gällande misogyni och samhällsproblemet; mäns hot och våld mot kvinnor. Gestaltningsteorin används för att förklara hur digitala medier skapar förståelse och mening till mottagaren. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att analysera och kategorisera olika gestaltningar som återfunnits i det insamlade materialet. Slutsatsen för denna studie är... (More)
Studien utförs ur en kommunikativ kontext och ämnar till att skapa en bredare förståelse för medias kommunikation om subkulturen incels samt en problematisering av digital medias gestaltning. Denna studie har som syfte att belysa och problematisera hur subkulturen incels gestaltas i digitala medier. Studien använder ett feministiskt perspektiv för att belysa den problematik som incels medför gällande misogyni och samhällsproblemet; mäns hot och våld mot kvinnor. Gestaltningsteorin används för att förklara hur digitala medier skapar förståelse och mening till mottagaren. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att analysera och kategorisera olika gestaltningar som återfunnits i det insamlade materialet. Slutsatsen för denna studie är att de undersökta digitala medierna gestaltar en förenklad och missvisande bild av incels som inte är representativ för rörelsen och dess problematik. Vi fann även att problematiken kring incels, feminism och misogyni inte är gestaltad på ett nyanserat sätt. (Less)
Popular Abstract
The study is carried out from a communicative context and aims to create a broader understanding of the media's communication about the subculture incels as well as a problematization of the framing digital media is portraying. This study aims to shed light on, and problematize, how the subculture incels are framed in digital media. The study uses a feminist perspective to shed light on the problems that incels pose regarding misogyny and the societal problem; men's threats and violence against women. The framing theory is used to explain how digital media creates understanding and meaning for the recipient. The qualitative content analysis is used to analyze and categorize various frames found in the collected material. This study... (More)
The study is carried out from a communicative context and aims to create a broader understanding of the media's communication about the subculture incels as well as a problematization of the framing digital media is portraying. This study aims to shed light on, and problematize, how the subculture incels are framed in digital media. The study uses a feminist perspective to shed light on the problems that incels pose regarding misogyny and the societal problem; men's threats and violence against women. The framing theory is used to explain how digital media creates understanding and meaning for the recipient. The qualitative content analysis is used to analyze and categorize various frames found in the collected material. This study concludes that the examined digital media portray a simplified and misleading framing of incels that is not representative of the movement and its problems. We also found that the problems surrounding incels, feminism, and misogyny are not framed in a nuanced way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mossberg, Daniel LU and Karlsson, Malin
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gestaltningsteori, feminism, incel, kvalitativ innehållsanalys framing theory, qualitative content analysis
language
Swedish
id
9048804
date added to LUP
2021-06-16 09:36:07
date last changed
2021-06-16 09:36:07
@misc{9048804,
 abstract   = {{Studien utförs ur en kommunikativ kontext och ämnar till att skapa en bredare förståelse för medias kommunikation om subkulturen incels samt en problematisering av digital medias gestaltning. Denna studie har som syfte att belysa och problematisera hur subkulturen incels gestaltas i digitala medier. Studien använder ett feministiskt perspektiv för att belysa den problematik som incels medför gällande misogyni och samhällsproblemet; mäns hot och våld mot kvinnor. Gestaltningsteorin används för att förklara hur digitala medier skapar förståelse och mening till mottagaren. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att analysera och kategorisera olika gestaltningar som återfunnits i det insamlade materialet. Slutsatsen för denna studie är att de undersökta digitala medierna gestaltar en förenklad och missvisande bild av incels som inte är representativ för rörelsen och dess problematik. Vi fann även att problematiken kring incels, feminism och misogyni inte är gestaltad på ett nyanserat sätt.}},
 author    = {{Mossberg, Daniel and Karlsson, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den haltande gestaltningen av Incels - En kvalitativ innehållsanalys om hur subkulturen incels gestaltas i digitala medier}},
 year     = {{2021}},
}