Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv: En kvalitativ undersökning av verksamheters arbete med förändringsledning vid implementering av RPA

Ahlgren, Rasmus LU and Myhrberg, Johan LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Robotic Process Automation (RPA) har till viss del ändrat synen på processautomation genom introduktionen av en digital medarbetare som arbetar tillsammans med medarbetarna i verksamheten. Då processautomation ofta har en tendens att uppfattas som något negativt med en stark koppling till effektivisering och nedskärningar tilltar behovet av en strategi för att öka verksamhetens acceptans av implementeringen samt de förändringar som följer. Ett sätt att nå denna acceptans kan vara att använda sig av teorier inom förändringsledning för att understödja personalen och minska motståndet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter arbetar med förändringsledning i samband med implementering av RPA för att få en bättre överblick över... (More)
Robotic Process Automation (RPA) har till viss del ändrat synen på processautomation genom introduktionen av en digital medarbetare som arbetar tillsammans med medarbetarna i verksamheten. Då processautomation ofta har en tendens att uppfattas som något negativt med en stark koppling till effektivisering och nedskärningar tilltar behovet av en strategi för att öka verksamhetens acceptans av implementeringen samt de förändringar som följer. Ett sätt att nå denna acceptans kan vara att använda sig av teorier inom förändringsledning för att understödja personalen och minska motståndet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter arbetar med förändringsledning i samband med implementering av RPA för att få en bättre överblick över behovet samt se hur detta arbete förhåller sig till befintliga teorier inom förändringsledning. En kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer med personer i sex olika kommuner som varit delaktiga i förändringsarbetet i samband med implementeringen. Resultaten visade på att verksamheterna bedriver någon form av förändringsledning vid implementeringen, dock ofta något ostrukturerat utan en tydlig strategi. Över lag bedrivs förändringsledningen på ett sätt som till stora delar överensstämmer med befintlig litteratur. Av de områden som undersökts så har Delaktighet, Ledarskap & Kommunikation och framför allt Vision visat sig signifikanta vid implementeringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Rasmus LU and Myhrberg, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Robotic Process Automation: A Change Management perspective
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Robotic Process Automation, Förändringsledning, RPA, Change Management
report number
INF21-03
language
Swedish
id
9048870
date added to LUP
2021-06-17 11:31:39
date last changed
2021-06-17 11:31:39
@misc{9048870,
 abstract   = {{Robotic Process Automation (RPA) har till viss del ändrat synen på processautomation genom introduktionen av en digital medarbetare som arbetar tillsammans med medarbetarna i verksamheten. Då processautomation ofta har en tendens att uppfattas som något negativt med en stark koppling till effektivisering och nedskärningar tilltar behovet av en strategi för att öka verksamhetens acceptans av implementeringen samt de förändringar som följer. Ett sätt att nå denna acceptans kan vara att använda sig av teorier inom förändringsledning för att understödja personalen och minska motståndet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter arbetar med förändringsledning i samband med implementering av RPA för att få en bättre överblick över behovet samt se hur detta arbete förhåller sig till befintliga teorier inom förändringsledning. En kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer med personer i sex olika kommuner som varit delaktiga i förändringsarbetet i samband med implementeringen. Resultaten visade på att verksamheterna bedriver någon form av förändringsledning vid implementeringen, dock ofta något ostrukturerat utan en tydlig strategi. Över lag bedrivs förändringsledningen på ett sätt som till stora delar överensstämmer med befintlig litteratur. Av de områden som undersökts så har Delaktighet, Ledarskap & Kommunikation och framför allt Vision visat sig signifikanta vid implementeringen.}},
 author    = {{Ahlgren, Rasmus and Myhrberg, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv: En kvalitativ undersökning av verksamheters arbete med förändringsledning vid implementering av RPA}},
 year     = {{2021}},
}