Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ungas identitet på sociala medier : en kvalitativ studie om ungas identitetsskapande på sociala medier

Gustavsson, Sofie LU and Holmedahl, Johan LU (2021) MKVA22 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Ungas identitet på sociala medier av Sofie Gustafsson och Johan Holmedahl är ett arbete som författats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.
I och med teknologins utveckling och framkomsten av sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter så har möjligheterna för hur man uttrycker sig och presenterar sig för andra ändrats. Genom tekniken har man nu möjlighet att skapa sig en onlinevärld som ofantligt många människor kan ta del av och döma en utifrån.
Den här studien ämnar undersöka hur unga upplever att deras identitetsbildning eventuellt påverkas av sociala medier, vilka förutsättningar det ger och om ens onlineidentitet kan skilja sig från ens... (More)
Ungas identitet på sociala medier av Sofie Gustafsson och Johan Holmedahl är ett arbete som författats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.
I och med teknologins utveckling och framkomsten av sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter så har möjligheterna för hur man uttrycker sig och presenterar sig för andra ändrats. Genom tekniken har man nu möjlighet att skapa sig en onlinevärld som ofantligt många människor kan ta del av och döma en utifrån.
Den här studien ämnar undersöka hur unga upplever att deras identitetsbildning eventuellt påverkas av sociala medier, vilka förutsättningar det ger och om ens onlineidentitet kan skilja sig från ens offlineidentitet.
För att samla in information användes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade djupintervjuer tillsammans med fyra respondenter i åldrarna 19-23 år. För att analysera materialet användes främst Erving Goffmans teori gällande främre och bakre regioner, men även Dan McAdams teori kring narrativ identitet.
Det som framkom i undersökningen var bland annat att unga använder sociala medieplattformar för att uttrycka sin identitet och att plattformarna även ger dem en möjlighet att redigera eller ta bort publiceringar. Majoriteten av respondenterna hävdade dock att de inte hade olika identiteter online kontra offline, men att de var medvetna om att möjligheten för att skapa sig en annan identitet finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Sofie LU and Holmedahl, Johan LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Identitet, identitetsskapande, sociala medier, narrativ identitet, främre och bakre regioner
language
Swedish
id
9049488
date added to LUP
2021-06-09 14:37:48
date last changed
2021-06-09 14:37:48
@misc{9049488,
 abstract   = {{Ungas identitet på sociala medier av Sofie Gustafsson och Johan Holmedahl är ett arbete som författats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.
I och med teknologins utveckling och framkomsten av sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter så har möjligheterna för hur man uttrycker sig och presenterar sig för andra ändrats. Genom tekniken har man nu möjlighet att skapa sig en onlinevärld som ofantligt många människor kan ta del av och döma en utifrån. 
Den här studien ämnar undersöka hur unga upplever att deras identitetsbildning eventuellt påverkas av sociala medier, vilka förutsättningar det ger och om ens onlineidentitet kan skilja sig från ens offlineidentitet.
För att samla in information användes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade djupintervjuer tillsammans med fyra respondenter i åldrarna 19-23 år. För att analysera materialet användes främst Erving Goffmans teori gällande främre och bakre regioner, men även Dan McAdams teori kring narrativ identitet. 
Det som framkom i undersökningen var bland annat att unga använder sociala medieplattformar för att uttrycka sin identitet och att plattformarna även ger dem en möjlighet att redigera eller ta bort publiceringar. Majoriteten av respondenterna hävdade dock att de inte hade olika identiteter online kontra offline, men att de var medvetna om att möjligheten för att skapa sig en annan identitet finns.}},
 author    = {{Gustavsson, Sofie and Holmedahl, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ungas identitet på sociala medier : en kvalitativ studie om ungas identitetsskapande på sociala medier}},
 year     = {{2021}},
}