Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering, Riskvärdering av Malmö Universitet

Andersson, Filip LU ; Bergstedt, Daniel ; Nilsson, Markus and Wallentheim, Johan (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Malmös universitet Niagara började byggas 2009 och invigdes 2015. 2009 avgjordes en arkitekttävling där deltagarna skulle presentera en design på byggnaden. Vinnaren blev designföretaget Lundgaard & Tranberg som skapade en byggnad som består av tre huskroppar med ett stort, öppet atrium i mitten. Niagara har sedan 2015 brukats, till största del för, universitetsundervisning och kontorsarbete. Denna rapport analyserar byggnadens befintliga brandskydd där personskador på individer som vistas i byggnaden står i fokus. Rapporten kommer inte beakta samhällsperspektiv eller ekonomiska perspektiv.
I analysen presenteras skadekriterier i form av maximal temperatur och strålning samt en minimal sikt. De är framtagna för att kunna avgöra huruvida... (More)
Malmös universitet Niagara började byggas 2009 och invigdes 2015. 2009 avgjordes en arkitekttävling där deltagarna skulle presentera en design på byggnaden. Vinnaren blev designföretaget Lundgaard & Tranberg som skapade en byggnad som består av tre huskroppar med ett stort, öppet atrium i mitten. Niagara har sedan 2015 brukats, till största del för, universitetsundervisning och kontorsarbete. Denna rapport analyserar byggnadens befintliga brandskydd där personskador på individer som vistas i byggnaden står i fokus. Rapporten kommer inte beakta samhällsperspektiv eller ekonomiska perspektiv.
I analysen presenteras skadekriterier i form av maximal temperatur och strålning samt en minimal sikt. De är framtagna för att kunna avgöra huruvida en säker utrymning kan ske. Identifierbara risker representeras med hjälp av tre framtagna brandscenarier. Scenarierna illustreras med hjälp av simuleringar i FDS och Pathfinder där FDS simulerar brandens fysiska egenskaper och Pathfinder personernas utrymning. Resultaten visar att människor kommer att befinna sig i kritiska miljöer i två utav tre antagna brandscenarier. I båda fallen är det enbart sikten som blir kritisk.
En kvalitativ tolkning av resultatet leder till att människor kan utrymma utan skador trots att resultatet i sig tyder på att utrymningen är osäker. Det kritiska värdet på sikten kan antas obetydligt för personer i situationer som exempelvis köer eftersom köande har nära till personen framför sig. Rapporten hävdar att brandcellsgränsernas skydd mot rök och brandmiljöer vid trapphusen är en vital del av byggnadens brandskydd. Således bör de funktioner som upprätthåller denna brandavskiljning underhållas genom kontinuerlig service. (Less)
Abstract
Malmö University Niagara began to be built 2009 and inaugurated in 2015. In 2009 a competition in architecture where the competitors should present a design of the building. The winner of the competition was the design company Lundagaard & Tranberg who created a building with three bodies with a big, open atrium in the middle. Since 2015 Niagara has been used mostly for education and office work. This report analyzes the buildings existing fire protection where injuries to people during a fire is the main focus. The report will not consider the perspectives of social or economic aspects.
The analysis presents threshold values in terms of maximum temperature and radiation and also minimal vision. If a value exceeds the crucial value, the... (More)
Malmö University Niagara began to be built 2009 and inaugurated in 2015. In 2009 a competition in architecture where the competitors should present a design of the building. The winner of the competition was the design company Lundagaard & Tranberg who created a building with three bodies with a big, open atrium in the middle. Since 2015 Niagara has been used mostly for education and office work. This report analyzes the buildings existing fire protection where injuries to people during a fire is the main focus. The report will not consider the perspectives of social or economic aspects.
The analysis presents threshold values in terms of maximum temperature and radiation and also minimal vision. If a value exceeds the crucial value, the environment is considered critical. The values are produced to decide whether the evacuation is safe or not. The identifiable risks are represented by three produced scenarios. The scenarios are illustrated by simulations in Pathfinder and FDS were FDS simulates the fire’s physical characteristics and Pathfinder the evacuation of people. The results show that people will happened to be in a critical environment in two of the three scenarios. Only the vision is critical in both cases.
A qualitative interpretation of the results implies that people are able to evacuate safely even though the result itself states that the evacuation is unsafe. The critical value of the vision can be assumed to be meaningless for people in situations like queues because a person in a queue has people a short distance in front itself. The report states that the stairwells protection against fire and smoke is a vital part of the total fire protection of the building. Therefore, the functions that maintain the environmental differences between the stairwell and the outside should go through inspections continuously. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Filip LU ; Bergstedt, Daniel ; Nilsson, Markus and Wallentheim, Johan
supervisor
organization
alternative title
Fire Protection Risk Evaluation, Malmö University
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Malmö Universitet, BTR, FDS, Pyrosim, Pathfinder, Smokeview, Atrium, Brandteknisk riskvärdering, Utrymning, Brand under event, Brand i soffgrupp, Brand i bokhandel
report number
9534
language
Swedish
id
9049988
date added to LUP
2021-06-11 13:00:32
date last changed
2021-06-11 13:00:32
@misc{9049988,
 abstract   = {{Malmö University Niagara began to be built 2009 and inaugurated in 2015. In 2009 a competition in architecture where the competitors should present a design of the building. The winner of the competition was the design company Lundagaard & Tranberg who created a building with three bodies with a big, open atrium in the middle. Since 2015 Niagara has been used mostly for education and office work. This report analyzes the buildings existing fire protection where injuries to people during a fire is the main focus. The report will not consider the perspectives of social or economic aspects.
The analysis presents threshold values in terms of maximum temperature and radiation and also minimal vision. If a value exceeds the crucial value, the environment is considered critical. The values are produced to decide whether the evacuation is safe or not. The identifiable risks are represented by three produced scenarios. The scenarios are illustrated by simulations in Pathfinder and FDS were FDS simulates the fire’s physical characteristics and Pathfinder the evacuation of people. The results show that people will happened to be in a critical environment in two of the three scenarios. Only the vision is critical in both cases.
A qualitative interpretation of the results implies that people are able to evacuate safely even though the result itself states that the evacuation is unsafe. The critical value of the vision can be assumed to be meaningless for people in situations like queues because a person in a queue has people a short distance in front itself. The report states that the stairwells protection against fire and smoke is a vital part of the total fire protection of the building. Therefore, the functions that maintain the environmental differences between the stairwell and the outside should go through inspections continuously.}},
 author    = {{Andersson, Filip and Bergstedt, Daniel and Nilsson, Markus and Wallentheim, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering, Riskvärdering av Malmö Universitet}},
 year     = {{2021}},
}