Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan en CO2e-märkning på livsmedel minska utsläppen?

Tellberg, Sofie LU (2021) NEKH02 20211
Department of Economics
Abstract (Swedish)
För en jämn utsläppsfördelning över jordens befolkning, samtidigt som Parisavtalets mål om en 1,5 graders temperaturhöjning nås, kan var individ släppa ut max 1 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år (Naturvårdsverket, 2021b). Svensk genomsnittlig livsmedelskonsumtion uppgår idag till 1,3 ton CO2e per år och individ (ibid.) vilket innebär att för att nå målen behöver utsläppen från livsmedelskonsumtionen drastiskt minska. Många individer uppger sig vara väldigt oroade för miljöförändringar men få köper miljömärkt mat (Young et al., 2010). Uppsatsen undersöker vilka effekter en obligatorisk CO2e-märkning på alla matvaror får för effekter på konsumenter, producenter, marknaden och livsmedelsutsläppen. Analysen använder diagram från... (More)
För en jämn utsläppsfördelning över jordens befolkning, samtidigt som Parisavtalets mål om en 1,5 graders temperaturhöjning nås, kan var individ släppa ut max 1 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år (Naturvårdsverket, 2021b). Svensk genomsnittlig livsmedelskonsumtion uppgår idag till 1,3 ton CO2e per år och individ (ibid.) vilket innebär att för att nå målen behöver utsläppen från livsmedelskonsumtionen drastiskt minska. Många individer uppger sig vara väldigt oroade för miljöförändringar men få köper miljömärkt mat (Young et al., 2010). Uppsatsen undersöker vilka effekter en obligatorisk CO2e-märkning på alla matvaror får för effekter på konsumenter, producenter, marknaden och livsmedelsutsläppen. Analysen använder diagram från mikroekonomisk teori för att illustrera förändringar för konsumenter, producenter och marknaden. Uppsatsen finner att den sammantagna konsumtionen av mat, och därmed utsläpp, minskar samtidigt som prisnivån generellt höjs. Konsumenter kommer att skifta från utsläppsintensiva livsmedel till mer CO2e-låga matvaror och företag att erbjuda mer av denna vara, samtidigt som märkningens implementering orsakar producenterna ökade kostnader. Därmed gör marknaden ett omfattande skifte och kommer att präglas av ökad transparens. Omfattningen av de bestående effekterna på konsumenter, producenter och marknaden är oviss och kommer att uppstå först på längre sikt. CO2e-märkningens största bidrag blir därmed att kunna identifiera utsläppen vilket möjliggör för en mer effektiv miljölagstiftning som kommer åt de faktiska åt utsläppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tellberg, Sofie LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Koldioxidekvivalentmärkning, hållbar livsmedelskonsumtion, utsläpp, beteendeförändringar
language
Swedish
id
9050062
date added to LUP
2021-07-05 13:35:44
date last changed
2021-07-05 13:35:44
@misc{9050062,
 abstract   = {{För en jämn utsläppsfördelning över jordens befolkning, samtidigt som Parisavtalets mål om en 1,5 graders temperaturhöjning nås, kan var individ släppa ut max 1 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år (Naturvårdsverket, 2021b). Svensk genomsnittlig livsmedelskonsumtion uppgår idag till 1,3 ton CO2e per år och individ (ibid.) vilket innebär att för att nå målen behöver utsläppen från livsmedelskonsumtionen drastiskt minska. Många individer uppger sig vara väldigt oroade för miljöförändringar men få köper miljömärkt mat (Young et al., 2010). Uppsatsen undersöker vilka effekter en obligatorisk CO2e-märkning på alla matvaror får för effekter på konsumenter, producenter, marknaden och livsmedelsutsläppen. Analysen använder diagram från mikroekonomisk teori för att illustrera förändringar för konsumenter, producenter och marknaden. Uppsatsen finner att den sammantagna konsumtionen av mat, och därmed utsläpp, minskar samtidigt som prisnivån generellt höjs. Konsumenter kommer att skifta från utsläppsintensiva livsmedel till mer CO2e-låga matvaror och företag att erbjuda mer av denna vara, samtidigt som märkningens implementering orsakar producenterna ökade kostnader. Därmed gör marknaden ett omfattande skifte och kommer att präglas av ökad transparens. Omfattningen av de bestående effekterna på konsumenter, producenter och marknaden är oviss och kommer att uppstå först på längre sikt. CO2e-märkningens största bidrag blir därmed att kunna identifiera utsläppen vilket möjliggör för en mer effektiv miljölagstiftning som kommer åt de faktiska åt utsläppen.}},
 author    = {{Tellberg, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan en CO2e-märkning på livsmedel minska utsläppen?}},
 year     = {{2021}},
}