Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När hemmet blir din arbetsplats - En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på kvinnors återhämtningsmöjligheter

Wikborg, Sandra LU (2021) PEDM23 20211
Education
Abstract (Swedish)
Distansarbetet har inneburit en förändring av arbetslivet. Då distansarbetet till stor del sker hemifrån resulterar det i att arbetssfären (första skiftet) och icke-arbetssfären i form av hushållsarbete (andra skiftet) integreras allt mer. Tidigare forskning påvisar att kvinnor upplever ett ansvar över både hushållsarbetet samt planerandet av detta (tredje skiftet), vilket i sin tur påverkar deras återhämtning negativt både under och efter arbetstid. Då distansarbetet sker hemifrån har denna uppsats därför haft som syfte att explorativt utforska hur kvinnor som arbetar i en HR-roll upplever att distansarbetet påverkar deras återhämtningsmöjligheter samt vilka följderna av distansarbetet blir för återhämtningsprocessen. För att uppnå syftet... (More)
Distansarbetet har inneburit en förändring av arbetslivet. Då distansarbetet till stor del sker hemifrån resulterar det i att arbetssfären (första skiftet) och icke-arbetssfären i form av hushållsarbete (andra skiftet) integreras allt mer. Tidigare forskning påvisar att kvinnor upplever ett ansvar över både hushållsarbetet samt planerandet av detta (tredje skiftet), vilket i sin tur påverkar deras återhämtning negativt både under och efter arbetstid. Då distansarbetet sker hemifrån har denna uppsats därför haft som syfte att explorativt utforska hur kvinnor som arbetar i en HR-roll upplever att distansarbetet påverkar deras återhämtningsmöjligheter samt vilka följderna av distansarbetet blir för återhämtningsprocessen. För att uppnå syftet har fem intervjuer genomförts med kvinnor som har barn i hushållet. Samtliga respondenter arbetar i en HR-roll. Materialet har analyserats med hjälp av en tolkande fenomenologisk analysmetod.

Resultatet tyder på att intensiteten i arbetslivet har ökat i kombination med att återhämtningsmöjligheterna har blivit färre i distansarbetet. Det digitala arbetssättet resulterar i en upplevelse av större tillgänglighet för respondenterna. I kombination med detta uteblir de mellanrum som normalt uppstår under arbetsdagen på kontoret. Vidare innebär distansarbetet minskat socialt stöd och färre reflektionsmöjligheter. Hanterbarhet, variation i form av korta mellanrum, socialt stöd och möjlighet till reflektion har visat sig viktigt för möjligheten till återhämtning under arbetsdagen. Resultatet visar även att kvinnorna upplever ett ansvar över praktiska hushållsmoment, vilket påverkar deras möjlighet till återhämtning under arbetsdagen negativt. De respondenter som var medvetna om vikten av återhämtning och aktivt implementerade korta återhämtningsmoment under dagen upplevde större kontroll i arbetet trots höga krav. Denna studie bidrar till kunskaper om återhämtning i det nutida och framtida arbetslivet, vilket dels är viktigt för att motverka höga sjuktal men även för att anställda ska trivas och utvecklas i arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikborg, Sandra LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Arbetslivshälsa, familjeliv, tredje skiftet, stress, återhämtning
language
Swedish
id
9050341
date added to LUP
2021-06-14 17:04:56
date last changed
2021-06-14 17:04:56
@misc{9050341,
 abstract   = {{Distansarbetet har inneburit en förändring av arbetslivet. Då distansarbetet till stor del sker hemifrån resulterar det i att arbetssfären (första skiftet) och icke-arbetssfären i form av hushållsarbete (andra skiftet) integreras allt mer. Tidigare forskning påvisar att kvinnor upplever ett ansvar över både hushållsarbetet samt planerandet av detta (tredje skiftet), vilket i sin tur påverkar deras återhämtning negativt både under och efter arbetstid. Då distansarbetet sker hemifrån har denna uppsats därför haft som syfte att explorativt utforska hur kvinnor som arbetar i en HR-roll upplever att distansarbetet påverkar deras återhämtningsmöjligheter samt vilka följderna av distansarbetet blir för återhämtningsprocessen. För att uppnå syftet har fem intervjuer genomförts med kvinnor som har barn i hushållet. Samtliga respondenter arbetar i en HR-roll. Materialet har analyserats med hjälp av en tolkande fenomenologisk analysmetod.

Resultatet tyder på att intensiteten i arbetslivet har ökat i kombination med att återhämtningsmöjligheterna har blivit färre i distansarbetet. Det digitala arbetssättet resulterar i en upplevelse av större tillgänglighet för respondenterna. I kombination med detta uteblir de mellanrum som normalt uppstår under arbetsdagen på kontoret. Vidare innebär distansarbetet minskat socialt stöd och färre reflektionsmöjligheter. Hanterbarhet, variation i form av korta mellanrum, socialt stöd och möjlighet till reflektion har visat sig viktigt för möjligheten till återhämtning under arbetsdagen. Resultatet visar även att kvinnorna upplever ett ansvar över praktiska hushållsmoment, vilket påverkar deras möjlighet till återhämtning under arbetsdagen negativt. De respondenter som var medvetna om vikten av återhämtning och aktivt implementerade korta återhämtningsmoment under dagen upplevde större kontroll i arbetet trots höga krav. Denna studie bidrar till kunskaper om återhämtning i det nutida och framtida arbetslivet, vilket dels är viktigt för att motverka höga sjuktal men även för att anställda ska trivas och utvecklas i arbetet.}},
 author    = {{Wikborg, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När hemmet blir din arbetsplats - En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på kvinnors återhämtningsmöjligheter}},
 year     = {{2021}},
}