Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll för intentionen att vara aktiv i arbetsrelaterade digitala möten

Lundgren, Elin LU and Olsson, Julia LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie ämnade att undersöka hur attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll utifrån Theory of Planned Behavior, är relaterat till intentionen att vara aktiv i arbetsrelaterade digitala mötessammanhang. Den beroende variabeln, intention till att delta aktivt i digitala arbetsrelaterade mötessammanhang, samt de oberoende variablerna attityd, subjektiv norm samt upplevd beteendekontroll mättes genom ett frågeformulär via internet. Enkäten resulterade i 73 deltagare varav 79.5% (n=58) identifierade sig som kvinnor och 20.5% (n=15) identifierade sig som män. Datan analyserades genom en multipel regressionsanalys där resultatet visade att modellen av oberoende variabler kunde förklara 61.8% av variansen i den beroende... (More)
Föreliggande studie ämnade att undersöka hur attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll utifrån Theory of Planned Behavior, är relaterat till intentionen att vara aktiv i arbetsrelaterade digitala mötessammanhang. Den beroende variabeln, intention till att delta aktivt i digitala arbetsrelaterade mötessammanhang, samt de oberoende variablerna attityd, subjektiv norm samt upplevd beteendekontroll mättes genom ett frågeformulär via internet. Enkäten resulterade i 73 deltagare varav 79.5% (n=58) identifierade sig som kvinnor och 20.5% (n=15) identifierade sig som män. Datan analyserades genom en multipel regressionsanalys där resultatet visade att modellen av oberoende variabler kunde förklara 61.8% av variansen i den beroende variabeln (F(3,69) = 37.2, p = <.001, R2 = 0.618). Vidare visade resultatet att de tre oberoende variablerna hade ett positivt, signifikant samband med intention. Utifrån det unika bidraget till modellen visade endast attityd och subjektiv norm statistisk signifikans, varav attityd till störst del predicerade graden av intention till att delta aktivt i digitala mötessammanhang när resterande oberoende variabler var konstanta. Den huvudsakliga slutsatsen blev således att de oberoende variablerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll relaterade i olika grad till intentionen till att delta aktivt i arbetsrelaterade digitala mötessammanhang. (Less)
Abstract
This study intended to examine how attitude, subjective norm and perceived behavioral control, based on Theory of Planned Behavior, were related to the intention to participate in work-related digital meetings. The dependent variable, intention, and the independent variables attitude, subjective norm, and perceived behavioural control were measured through an internet survey. The survey resulted in 73 participants where 79.5% (n=58) identified themselves as women, and 20.5% (n=15) as men. The data were analysed with multiple regression analysis where the results showed that the model of independent variables explained 61.8% of the variance in the dependent variable (F(3,69) = 37.2, p = <.001, R2 = 0.618). Furthermore, the results showed a... (More)
This study intended to examine how attitude, subjective norm and perceived behavioral control, based on Theory of Planned Behavior, were related to the intention to participate in work-related digital meetings. The dependent variable, intention, and the independent variables attitude, subjective norm, and perceived behavioural control were measured through an internet survey. The survey resulted in 73 participants where 79.5% (n=58) identified themselves as women, and 20.5% (n=15) as men. The data were analysed with multiple regression analysis where the results showed that the model of independent variables explained 61.8% of the variance in the dependent variable (F(3,69) = 37.2, p = <.001, R2 = 0.618). Furthermore, the results showed a positive and statistically significant correlation to the dependent variable, intention. Based on the unique contribution to the model, only attitude and subjective norm showed statistical significance, where attitude was related at a greater extent to the degree of intention to participate actively in digital meetings when the other independent variables were constant. The main conclusion of the study was that the different factors; attitude, subjective norm and perceived behavioural control, related to varying degrees to the intention to participate actively in work-related digital meetings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Elin LU and Olsson, Julia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Theory of Planned Behavior, intention, aktivt deltagande, digitala mötessammanhang, active participation, digital meetings.
language
Swedish
id
9050478
date added to LUP
2021-06-09 15:52:52
date last changed
2021-06-09 15:52:52
@misc{9050478,
 abstract   = {{This study intended to examine how attitude, subjective norm and perceived behavioral control, based on Theory of Planned Behavior, were related to the intention to participate in work-related digital meetings. The dependent variable, intention, and the independent variables attitude, subjective norm, and perceived behavioural control were measured through an internet survey. The survey resulted in 73 participants where 79.5% (n=58) identified themselves as women, and 20.5% (n=15) as men. The data were analysed with multiple regression analysis where the results showed that the model of independent variables explained 61.8% of the variance in the dependent variable (F(3,69) = 37.2, p = <.001, R2 = 0.618). Furthermore, the results showed a positive and statistically significant correlation to the dependent variable, intention. Based on the unique contribution to the model, only attitude and subjective norm showed statistical significance, where attitude was related at a greater extent to the degree of intention to participate actively in digital meetings when the other independent variables were constant. The main conclusion of the study was that the different factors; attitude, subjective norm and perceived behavioural control, related to varying degrees to the intention to participate actively in work-related digital meetings.}},
 author    = {{Lundgren, Elin and Olsson, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Betydelsen av attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll för intentionen att vara aktiv i arbetsrelaterade digitala möten}},
 year     = {{2021}},
}