Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Litar studenter på socialtjänsten? En kvantitativ studie om samband mellan institutionell tillit och uppväxtland

Einerskog, Josephine LU and Khan, Naima LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Socialtjänsten är en väsentlig del av det svenska välfärdssystemet som kräver tillit från sina medborgare för att kunna fungera. Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om studenter har hög eller låg tillit till socialtjänsten samt om tilliten påverkas av studentens uppväxtland. Rothsteins teori om socialt kapital användes för att förklara betydelsen av institutionell tillit och för att belysa de tre essentiella komponenterna som avgör en persons institutionella tillit: likabehandling, saklighet och objektivitet. En kvantitativ metod, i form av en enkät, användes och enkäten skickades ut till 896 studenter vid Lunds universitet. Totalt svarade 89 respondenter. Resultatet indikerade att det var lika många studenter som hade låg... (More)
Socialtjänsten är en väsentlig del av det svenska välfärdssystemet som kräver tillit från sina medborgare för att kunna fungera. Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om studenter har hög eller låg tillit till socialtjänsten samt om tilliten påverkas av studentens uppväxtland. Rothsteins teori om socialt kapital användes för att förklara betydelsen av institutionell tillit och för att belysa de tre essentiella komponenterna som avgör en persons institutionella tillit: likabehandling, saklighet och objektivitet. En kvantitativ metod, i form av en enkät, användes och enkäten skickades ut till 896 studenter vid Lunds universitet. Totalt svarade 89 respondenter. Resultatet indikerade att det var lika många studenter som hade låg tillit som de som hade hög tillit. Det innebär att det inom socialtjänsten finns ett behov av att höja tilliten bland studenter för att uppnå en genomsnittligt hög tillit. Dessutom kunde inga signifikanta samband hittas mellan institutionell tillit och att ha vuxit upp utanför Norden. En anledning kan ha varit det otillräckliga antalet studenter som besvarade enkäten eller problem med teorin. Oavsett krävs ytterligare forskning med ett större stickprov av studenter för att kunna bedöma om det finns signifikanta samband eller inte. (Less)
Abstract
The Swedish Social Services are an essential part of the welfare system which requires trust from its citizens to function. The purpose of this thesis was to find out if students have a high or low trust in Swedish Social Services and if that trust is affected by the country the student grew up in. Rothstein's theory on social capital was used to explain the importance of institutional trust as well as the three components essential in determining a person’s institutional trust: equal treatment, objectivity and impartiality. A quantitative method, in the form of a questionnaire, was used and sent out to 896 students at Lund University. The total number of respondents were 89. The results indicated that there lacked a majority of a high or... (More)
The Swedish Social Services are an essential part of the welfare system which requires trust from its citizens to function. The purpose of this thesis was to find out if students have a high or low trust in Swedish Social Services and if that trust is affected by the country the student grew up in. Rothstein's theory on social capital was used to explain the importance of institutional trust as well as the three components essential in determining a person’s institutional trust: equal treatment, objectivity and impartiality. A quantitative method, in the form of a questionnaire, was used and sent out to 896 students at Lund University. The total number of respondents were 89. The results indicated that there lacked a majority of a high or low trust in the Social Services, as there were as many students with low trust as there were high. That, in turn, suggests that there is a need for the Swedish Social Services to raise the institutional trust amongst students in order to achieve an average level of high trust. Furthermore, no significant correlations between institutional trust and growing up outside of the Nordic countries could be found. A reason for this could either be the insufficient number of people who answered the questionnaire, or a problem with the theory. Either way, additional research is needed to assess whether any significant correlations exist with a larger sample of students. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Einerskog, Josephine LU and Khan, Naima LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Institutional trust, social services, country you grew up in, interpersonal trust, institutionell tillit, tillit, socialtjänsten, uppväxtland, mellanmänskligtillit
language
Swedish
id
9050827
date added to LUP
2021-06-08 10:25:02
date last changed
2021-06-08 10:25:02
@misc{9050827,
 abstract   = {{The Swedish Social Services are an essential part of the welfare system which requires trust from its citizens to function. The purpose of this thesis was to find out if students have a high or low trust in Swedish Social Services and if that trust is affected by the country the student grew up in. Rothstein's theory on social capital was used to explain the importance of institutional trust as well as the three components essential in determining a person’s institutional trust: equal treatment, objectivity and impartiality. A quantitative method, in the form of a questionnaire, was used and sent out to 896 students at Lund University. The total number of respondents were 89. The results indicated that there lacked a majority of a high or low trust in the Social Services, as there were as many students with low trust as there were high. That, in turn, suggests that there is a need for the Swedish Social Services to raise the institutional trust amongst students in order to achieve an average level of high trust. Furthermore, no significant correlations between institutional trust and growing up outside of the Nordic countries could be found. A reason for this could either be the insufficient number of people who answered the questionnaire, or a problem with the theory. Either way, additional research is needed to assess whether any significant correlations exist with a larger sample of students.}},
 author    = {{Einerskog, Josephine and Khan, Naima}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Litar studenter på socialtjänsten? En kvantitativ studie om samband mellan institutionell tillit och uppväxtland}},
 year     = {{2021}},
}