Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våld i nära relationer bland samkönade par. Socialarbetares erfarenheter av heteronormativitet i socialt arbete.

Olsson, Jonas LU and Brorsson, Rebecka LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract
The aim of this study was to explore how heteronormativity influences social work regarding domestic violence in same-sex couples, based off the experiences of social workers. The research we found regarding this subject was limited, especially in Sweden. We wanted to explore the characteristics of domestic violence within same-sex couples. We also wanted to explore how heteronormativity is expressed in domestic violence with same-sex couples and in this field of social work. A qualitative method was used because it enables us to explore the participants' experiences in detail. The data was collected using semi-structured interviews. We interviewed 10 social workers who worked with domestic violence. The social workers came from 7... (More)
The aim of this study was to explore how heteronormativity influences social work regarding domestic violence in same-sex couples, based off the experiences of social workers. The research we found regarding this subject was limited, especially in Sweden. We wanted to explore the characteristics of domestic violence within same-sex couples. We also wanted to explore how heteronormativity is expressed in domestic violence with same-sex couples and in this field of social work. A qualitative method was used because it enables us to explore the participants' experiences in detail. The data was collected using semi-structured interviews. We interviewed 10 social workers who worked with domestic violence. The social workers came from 7 different organisations, 8 worked in the public sector and 2 in the private sector. Each interview was conducted separately using either Zoom or Skype. Our data was analysed using heteronormativity, which is the traditional idea of norms concerning gender, sexuality and family values. We also used Goffman's theory of stigma, this theory is used to explain the effects of not being a part of the dominant social matrix. Furthermore, we used neo-institutional theory to highlight how heteronormativity is expressed in and shapes social work. After analysing the social workers experiences, the result showed that the domestic violence in same-sex couples was equal to the violence appearing in other couples. However, the violence could feel more hurtful in same-sex relationships due to the double stigmatisation of both being homosexual and abused according to social workers experiences. Their experiences also showed that same-sex couples rarely seek support due to the stigmatisation and the feeling of not being included in this field of social work. Our data also showed that heteronormativity affects the structure of social work. The environment surrounding social work organisations is influenced by heterosexual couples that form the majority of the clients. Therefore, you can argue that social work is influenced by institutionalized heteronormativity. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur heteronormativitet påverkar socialt arbete med våld i nära relationer bland samkönade par, baserat på socialarbetares utsagor. Vi hittade lite forskningen inom detta område, majoriteten av forskningen vi hittade var internationell. Vi ville utforska hur våld i nära relationer karaktäriseras hos samkönade par. Vi ville också utforska hur heteronormativitet präglar samkönade pars problematik med våld i nära relationer och socialt arbete inom detta område. En kvalitativ metod användes eftersom vi ville utforska deltagarnas erfarenheter i detalj. Empiri samlades in med semi-strukturerade intervjuer. Vi intervjuade 10 socialarbetare som arbetade med våld i nära relationer. Socialarbetarna arbetade... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur heteronormativitet påverkar socialt arbete med våld i nära relationer bland samkönade par, baserat på socialarbetares utsagor. Vi hittade lite forskningen inom detta område, majoriteten av forskningen vi hittade var internationell. Vi ville utforska hur våld i nära relationer karaktäriseras hos samkönade par. Vi ville också utforska hur heteronormativitet präglar samkönade pars problematik med våld i nära relationer och socialt arbete inom detta område. En kvalitativ metod användes eftersom vi ville utforska deltagarnas erfarenheter i detalj. Empiri samlades in med semi-strukturerade intervjuer. Vi intervjuade 10 socialarbetare som arbetade med våld i nära relationer. Socialarbetarna arbetade på 7 olika organisationer, 8 arbetade inom den offentliga sektorn och 2 i den privata sektorn. Varje intervju genomfördes separat med antingen Zoom eller Skype. Vår empiri analyserades med hjälp av heteronormativitet, vilket är den traditionella idén om heteronormens inverkan på kön, sexualitet och familjevärden. Vi använde också Goffmans teori om stigma, denna teori används för att förklara konsekvenserna av att inte vara en del av den dominerande sociala matrisen. Vi använde även nyinstitutionell teori för att belysa hur heteronormativitet uttrycks i och formar socialt arbete. Efter att ha analyserat socialarbetarnas erfarenheter visade resultatet att våldet i nära samkönade par inte skiljde sig från andra parkonstellationer. Däremot kunde våldet enligt socialarbetarnas resonemang upplevas som en tyngre börda i samkönade parkonstellationer eftersom de utsätts för ett dubbel stigma av att både vara homosexuell och våldsutsatt. Socialarbetarnas resonemang indikerade även mot att samkönade par sällan söker stöd på grund av stigmatisering och känslan av att inte inkluderas i det sociala arbetet. Vår empiri visade också att heteronormativitet till viss del präglar arbetsstrukturen i socialt arbete. Miljön kring socialt arbete präglas av att heterosexuella par utgör majoriteten av klienterna. Därför går det att argumentera för att socialt arbete präglas av en institutionaliserad heteronormativitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jonas LU and Brorsson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
same-sex couples, domestic violence, heteronormativity, social work, LBGTQ violence.
language
Swedish
id
9051734
date added to LUP
2021-06-11 11:20:01
date last changed
2021-06-11 11:20:01
@misc{9051734,
 abstract   = {{The aim of this study was to explore how heteronormativity influences social work regarding domestic violence in same-sex couples, based off the experiences of social workers. The research we found regarding this subject was limited, especially in Sweden. We wanted to explore the characteristics of domestic violence within same-sex couples. We also wanted to explore how heteronormativity is expressed in domestic violence with same-sex couples and in this field of social work. A qualitative method was used because it enables us to explore the participants' experiences in detail. The data was collected using semi-structured interviews. We interviewed 10 social workers who worked with domestic violence. The social workers came from 7 different organisations, 8 worked in the public sector and 2 in the private sector. Each interview was conducted separately using either Zoom or Skype. Our data was analysed using heteronormativity, which is the traditional idea of norms concerning gender, sexuality and family values. We also used Goffman's theory of stigma, this theory is used to explain the effects of not being a part of the dominant social matrix. Furthermore, we used neo-institutional theory to highlight how heteronormativity is expressed in and shapes social work. After analysing the social workers experiences, the result showed that the domestic violence in same-sex couples was equal to the violence appearing in other couples. However, the violence could feel more hurtful in same-sex relationships due to the double stigmatisation of both being homosexual and abused according to social workers experiences. Their experiences also showed that same-sex couples rarely seek support due to the stigmatisation and the feeling of not being included in this field of social work. Our data also showed that heteronormativity affects the structure of social work. The environment surrounding social work organisations is influenced by heterosexual couples that form the majority of the clients. Therefore, you can argue that social work is influenced by institutionalized heteronormativity.}},
 author    = {{Olsson, Jonas and Brorsson, Rebecka}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Våld i nära relationer bland samkönade par. Socialarbetares erfarenheter av heteronormativitet i socialt arbete.}},
 year     = {{2021}},
}