Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Hennes verklighetsuppfattning är inte som hans verklighetsuppfattning” - En kvalitativ uppsats om män dömda för grov kvinnofridskränkning

Wetche, Louise LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Grov kvinnofridskränkning har i Sverige sedan 1998 möjliggjort lagföring av flera brottsgärningar under samma rubricering och har diskuterats flitigt under många år. Mäns våld mot kvinnor gestaltas som ett stort samhällsproblem och flera olika lösningar, dels genom kriminalvården och uppdrag av regeringen har försökt angripa problemet men utan några vidare resultat.
Syftet med denna uppsats är därför att granska hur män dömda för grov kvinnofridskränkning rationaliserar och neutraliserar sina brottsliga gärningar och på vilket sätt riskfaktorer har återspeglats i deras utsagor.
Studien använder en kvalitativ ansats där en tematisk analys har genomförts på den insamlade empirin. Domar användes som underlag och totalt användes 27... (More)
Grov kvinnofridskränkning har i Sverige sedan 1998 möjliggjort lagföring av flera brottsgärningar under samma rubricering och har diskuterats flitigt under många år. Mäns våld mot kvinnor gestaltas som ett stort samhällsproblem och flera olika lösningar, dels genom kriminalvården och uppdrag av regeringen har försökt angripa problemet men utan några vidare resultat.
Syftet med denna uppsats är därför att granska hur män dömda för grov kvinnofridskränkning rationaliserar och neutraliserar sina brottsliga gärningar och på vilket sätt riskfaktorer har återspeglats i deras utsagor.
Studien använder en kvalitativ ansats där en tematisk analys har genomförts på den insamlade empirin. Domar användes som underlag och totalt användes 27 stycken för detta arbetet och dessa har därefter kodats. Fortsättningsvis utgår studien från tidigare forskning som berör mäns våld mot kvinnor, riskfaktorer och neutraliseringstekniker. Det teoretiska ramverket som har valts är Sykes och Matzas neutraliseringstekniker.
Slutsatserna som dras i denna uppsatsen är att män använder neutraliserande tekniker när de på olika sätt förklarar sina handlingar vid grov kvinnofridskränkning. Vidare har flera riskfaktorer varit närvarande i männens utsagor som dessutom tycks vara sammanhängande med manliga ideal och utgör vidare en möjlighet att använda som just en neutraliserande kraft. Männen beskriver hur brotten har påverkats av yttre faktorer och framträdande var framställningen av målsägande som galna. Genom denna skildring lyckas män vända ansvaret utåt och skyddas från påtryckande normer och en stigmatiserad identitet. Konsekvensen blir ett språkligt våld som utövas mot kvinnor och som fråntar dem rätten till sina offerskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetche, Louise LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Grov kvinnofridskränkning, Neutraliseringstekniker, Riskfaktorer, Mäns våld mot kvinnor
language
Swedish
id
9051935
date added to LUP
2021-06-10 09:17:27
date last changed
2021-06-10 09:17:27
@misc{9051935,
 abstract   = {{Grov kvinnofridskränkning har i Sverige sedan 1998 möjliggjort lagföring av flera brottsgärningar under samma rubricering och har diskuterats flitigt under många år. Mäns våld mot kvinnor gestaltas som ett stort samhällsproblem och flera olika lösningar, dels genom kriminalvården och uppdrag av regeringen har försökt angripa problemet men utan några vidare resultat. 
	Syftet med denna uppsats är därför att granska hur män dömda för grov kvinnofridskränkning rationaliserar och neutraliserar sina brottsliga gärningar och på vilket sätt riskfaktorer har återspeglats i deras utsagor. 
Studien använder en kvalitativ ansats där en tematisk analys har genomförts på den insamlade empirin. Domar användes som underlag och totalt användes 27 stycken för detta arbetet och dessa har därefter kodats. Fortsättningsvis utgår studien från tidigare forskning som berör mäns våld mot kvinnor, riskfaktorer och neutraliseringstekniker. Det teoretiska ramverket som har valts är Sykes och Matzas neutraliseringstekniker. 
Slutsatserna som dras i denna uppsatsen är att män använder neutraliserande tekniker när de på olika sätt förklarar sina handlingar vid grov kvinnofridskränkning. Vidare har flera riskfaktorer varit närvarande i männens utsagor som dessutom tycks vara sammanhängande med manliga ideal och utgör vidare en möjlighet att använda som just en neutraliserande kraft. Männen beskriver hur brotten har påverkats av yttre faktorer och framträdande var framställningen av målsägande som galna. Genom denna skildring lyckas män vända ansvaret utåt och skyddas från påtryckande normer och en stigmatiserad identitet. Konsekvensen blir ett språkligt våld som utövas mot kvinnor och som fråntar dem rätten till sina offerskap.}},
 author    = {{Wetche, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Hennes verklighetsuppfattning är inte som hans verklighetsuppfattning” - En kvalitativ uppsats om män dömda för grov kvinnofridskränkning}},
 year     = {{2021}},
}