Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det känslomässiga bandet - existerar det?

Hallgren, Adam LU ; Widell, Oskar LU and Claesson, Linnéa LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Fem nyckelord: Familjeägda företag, underprissättning, IPO, svenska marknaden, ägarstruktur

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer en skillnad i underprissättning hos familjeägda och icke familjeägda företag på svenska marknaden.

Metod: Kvantitativ studie för tidsperioden 2011–2020. I studien undersöks totalt 166 företag varav 83 är familjeägda och 83 icke familjeägda. En OLS-regression används för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan variablerna. Regressionen kompletteras av t-test och Chow-test.

Teoretiskt perspektiv: Studien baseras på befintliga teorier för underprissättning inom informationsasymmetri, ägande och kontroll samt trade-off teorin för familjeföretag. Dessutom ligger tidigare... (More)
Fem nyckelord: Familjeägda företag, underprissättning, IPO, svenska marknaden, ägarstruktur

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer en skillnad i underprissättning hos familjeägda och icke familjeägda företag på svenska marknaden.

Metod: Kvantitativ studie för tidsperioden 2011–2020. I studien undersöks totalt 166 företag varav 83 är familjeägda och 83 icke familjeägda. En OLS-regression används för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan variablerna. Regressionen kompletteras av t-test och Chow-test.

Teoretiskt perspektiv: Studien baseras på befintliga teorier för underprissättning inom informationsasymmetri, ägande och kontroll samt trade-off teorin för familjeföretag. Dessutom ligger tidigare forskning inom underprissättning för familjeföretag som grund för studien.

Slutsats: Studien visar att ingen signifikant skillnad existerar i underprissättning mellan familjeägda och icke familjeägda företag som genomförde en IPO på svenska marknaden mellan 2011–2020. Däremot existerar det underprissättning på svenska marknaden i samband med IPO. Studien visar även att ingen av företagsålder, marknadsvärde, cyklikalitet, skuldsättningsgrad eller teknologiföretag signifikant påverkar underprissättning på den svenska marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallgren, Adam LU ; Widell, Oskar LU and Claesson, Linnéa LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9052115
date added to LUP
2021-08-30 15:30:02
date last changed
2021-08-30 15:30:02
@misc{9052115,
 abstract   = {{Fem nyckelord: Familjeägda företag, underprissättning, IPO, svenska marknaden, ägarstruktur

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer en skillnad i underprissättning hos familjeägda och icke familjeägda företag på svenska marknaden.

Metod: Kvantitativ studie för tidsperioden 2011–2020. I studien undersöks totalt 166 företag varav 83 är familjeägda och 83 icke familjeägda. En OLS-regression används för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan variablerna. Regressionen kompletteras av t-test och Chow-test.

Teoretiskt perspektiv: Studien baseras på befintliga teorier för underprissättning inom informationsasymmetri, ägande och kontroll samt trade-off teorin för familjeföretag. Dessutom ligger tidigare forskning inom underprissättning för familjeföretag som grund för studien.

Slutsats: Studien visar att ingen signifikant skillnad existerar i underprissättning mellan familjeägda och icke familjeägda företag som genomförde en IPO på svenska marknaden mellan 2011–2020. Däremot existerar det underprissättning på svenska marknaden i samband med IPO. Studien visar även att ingen av företagsålder, marknadsvärde, cyklikalitet, skuldsättningsgrad eller teknologiföretag signifikant påverkar underprissättning på den svenska marknaden.}},
 author    = {{Hallgren, Adam and Widell, Oskar and Claesson, Linnéa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det känslomässiga bandet - existerar det?}},
 year     = {{2021}},
}