Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avfart från bilhallar?

Bengtsson, Julia LU and Nyström, Alice (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Popup-butiker är temporära butiker som blivit allt mer populära bland olika branscher som en följd av konsumentens ökade krav på flexibilitet. Butikskonceptet syftar till att skapa upplevelser för konsumenterna samt för att öka varumärkeskännedomen. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag som arbetar med sällanköp kan utveckla varumärkesupplevelsen genom utformningen av popup-butiker. Genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer kommer vi undersöka hur företag inom bilbranschen använder sig av och utformar sina popup-butiker för att skapa varumärkesupplevelser. Det empiriska materialet kommer tolkas med hjälp av det teoretiska ramverket servicescape som syftar till att visa relationen mellan... (More)
Popup-butiker är temporära butiker som blivit allt mer populära bland olika branscher som en följd av konsumentens ökade krav på flexibilitet. Butikskonceptet syftar till att skapa upplevelser för konsumenterna samt för att öka varumärkeskännedomen. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag som arbetar med sällanköp kan utveckla varumärkesupplevelsen genom utformningen av popup-butiker. Genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer kommer vi undersöka hur företag inom bilbranschen använder sig av och utformar sina popup-butiker för att skapa varumärkesupplevelser. Det empiriska materialet kommer tolkas med hjälp av det teoretiska ramverket servicescape som syftar till att visa relationen mellan omgivningen i det fysiska rummet, de anställda och konsumenterna. Servicescape hjälper oss att få en ökad förståelse kring fenomenet popup-butiker i bilbranschen.

Resultaten visar att popup-butiker inom bilbranschen med hjälp av utformningen av sina popup-butiker vill differentiera sig från den traditionella bilhandeln. De använder sig således av de fysiska omgivnings- och sociala dimensionerna för att på olika sätt utforma popup-butiker i enlighet med sitt varumärke. Detta för att skapa varumärkesupplevelser till konsumenten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Julia LU and Nyström, Alice
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om popup-butikens påverkan på varumärkesupplevelsen inom bilbranschen
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Upplevelse, Varumärke, Popup-butik, Bilbranschen, Servicelandskap, Varumärkesupplevelse.
language
Swedish
id
9052123
date added to LUP
2021-06-10 14:03:00
date last changed
2021-06-10 14:03:00
@misc{9052123,
 abstract   = {{Popup-butiker är temporära butiker som blivit allt mer populära bland olika branscher som en följd av konsumentens ökade krav på flexibilitet. Butikskonceptet syftar till att skapa upplevelser för konsumenterna samt för att öka varumärkeskännedomen. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag som arbetar med sällanköp kan utveckla varumärkesupplevelsen genom utformningen av popup-butiker. Genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer kommer vi undersöka hur företag inom bilbranschen använder sig av och utformar sina popup-butiker för att skapa varumärkesupplevelser. Det empiriska materialet kommer tolkas med hjälp av det teoretiska ramverket servicescape som syftar till att visa relationen mellan omgivningen i det fysiska rummet, de anställda och konsumenterna. Servicescape hjälper oss att få en ökad förståelse kring fenomenet popup-butiker i bilbranschen. 

Resultaten visar att popup-butiker inom bilbranschen med hjälp av utformningen av sina popup-butiker vill differentiera sig från den traditionella bilhandeln. De använder sig således av de fysiska omgivnings- och sociala dimensionerna för att på olika sätt utforma popup-butiker i enlighet med sitt varumärke. Detta för att skapa varumärkesupplevelser till konsumenten.}},
 author    = {{Bengtsson, Julia and Nyström, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avfart från bilhallar?}},
 year     = {{2021}},
}