Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Big Data Analytics Värdedilemma: En avvägning mellan datakvalité och individens rätt till sekretess

Petersson, Gabriel LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Beslutsfattande har en avgörande roll i verksamheters framgång och fall. Det som särskiljer de två utfallen är ofta tillgången till rätt information något som verksamheterna kan få tag på genom att använda sig av Big Data. Denna data karaktäriseras dock av ett antal V faktorer som gör den svårhanterlig och därför behöver hanteras med Big Data Analytics (BDA). Vilket omfattar de arbetssätt och teknologier som används i Business Intelligence (BI) vid behandlingen av Big Data för att ta vara på dess värde. Det finns dock inte mycket kunskap om vilka sekretessproblem som förekommer vid användningen av dessa teknologier vilket är problematiskt eftersom behandlingen av personuppgifter är strikt begränsad av GDPR. Studien syftar till att motverka... (More)
Beslutsfattande har en avgörande roll i verksamheters framgång och fall. Det som särskiljer de två utfallen är ofta tillgången till rätt information något som verksamheterna kan få tag på genom att använda sig av Big Data. Denna data karaktäriseras dock av ett antal V faktorer som gör den svårhanterlig och därför behöver hanteras med Big Data Analytics (BDA). Vilket omfattar de arbetssätt och teknologier som används i Business Intelligence (BI) vid behandlingen av Big Data för att ta vara på dess värde. Det finns dock inte mycket kunskap om vilka sekretessproblem som förekommer vid användningen av dessa teknologier vilket är problematiskt eftersom behandlingen av personuppgifter är strikt begränsad av GDPR. Studien syftar till att motverka denna okunskap genom att undersöka hur personuppgifter behandlas i BDA processen och vilka sekretessproblem som finns där, hur de hanteras. Uppnåendet av detta görs genom en kvalitativ intervjustudie med en pilotintervju och 3 respondenter som besvarar frågor baserad på fem teman som identifierats i litteraturen. Studiens resultat visar på sekretessproblem med behandlingen av ostrukturerad data. Verksamheter efterföljer GDPR men upplever att en del skyddsåtgärder har en negativ inverkan på värdet som de kan ta vara på från sina processer vilket gör att de bortses ifrån. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Gabriel LU
supervisor
organization
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Big Data, Business Intelligence, Privacy by Design, Datakvalité, Big Data Analytics, GDPR
report number
INF21-038
language
Swedish
id
9052602
date added to LUP
2021-06-21 12:03:39
date last changed
2021-06-21 12:03:39
@misc{9052602,
 abstract   = {{Beslutsfattande har en avgörande roll i verksamheters framgång och fall. Det som särskiljer de två utfallen är ofta tillgången till rätt information något som verksamheterna kan få tag på genom att använda sig av Big Data. Denna data karaktäriseras dock av ett antal V faktorer som gör den svårhanterlig och därför behöver hanteras med Big Data Analytics (BDA). Vilket omfattar de arbetssätt och teknologier som används i Business Intelligence (BI) vid behandlingen av Big Data för att ta vara på dess värde. Det finns dock inte mycket kunskap om vilka sekretessproblem som förekommer vid användningen av dessa teknologier vilket är problematiskt eftersom behandlingen av personuppgifter är strikt begränsad av GDPR. Studien syftar till att motverka denna okunskap genom att undersöka hur personuppgifter behandlas i BDA processen och vilka sekretessproblem som finns där, hur de hanteras. Uppnåendet av detta görs genom en kvalitativ intervjustudie med en pilotintervju och 3 respondenter som besvarar frågor baserad på fem teman som identifierats i litteraturen. Studiens resultat visar på sekretessproblem med behandlingen av ostrukturerad data. Verksamheter efterföljer GDPR men upplever att en del skyddsåtgärder har en negativ inverkan på värdet som de kan ta vara på från sina processer vilket gör att de bortses ifrån.}},
 author    = {{Petersson, Gabriel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Big Data Analytics Värdedilemma: En avvägning mellan datakvalité och individens rätt till sekretess}},
 year     = {{2021}},
}