Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillsammans på avstånd

Helin, Emma LU and Svensson, Nellie (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Distansarbete har senaste året blivit allt mer aktuellt som en följd av att minska smittspridningen av covid-19. Det blir därför av intresse att i denna uppsatsen undersöka vad som händer med den uppleva samhörigheten på distans och om det går att upprätthålla den utan att träffas fysiskt. Syftet är därför att med uppsatsen bidra med ökad förståelse för hur personer upplever samhörighet i samband med att arbetsplatsen flyttat hem. Dessutom ta reda på vilka metoder som medarbetare upplever fungerar bra eller mindre bra vid hemarbete och om dessa kan fungera för att upprätthålla den samhörighet som annars finns på en fysisk arbetsplats. Studien har en kvalitativ metod med tolkande ansats. Empirin samlades in genom nio stycken djupintervjuer... (More)
Distansarbete har senaste året blivit allt mer aktuellt som en följd av att minska smittspridningen av covid-19. Det blir därför av intresse att i denna uppsatsen undersöka vad som händer med den uppleva samhörigheten på distans och om det går att upprätthålla den utan att träffas fysiskt. Syftet är därför att med uppsatsen bidra med ökad förståelse för hur personer upplever samhörighet i samband med att arbetsplatsen flyttat hem. Dessutom ta reda på vilka metoder som medarbetare upplever fungerar bra eller mindre bra vid hemarbete och om dessa kan fungera för att upprätthålla den samhörighet som annars finns på en fysisk arbetsplats. Studien har en kvalitativ metod med tolkande ansats. Empirin samlades in genom nio stycken djupintervjuer och gav material till frågeställningarna som berör anställdas upplevelse av distansarbete. Materialet kommer främst tolkas utifrån teorin Social Identity Theory och begrepp inom det för att tolka hur medarbetare upplever distansarbete och samhörigheten mellan kollegor.

Slutsatserna visar att den upplevda samhörigheten till kollegor påverkas av att normer och beteendemönster förändras, vilket är oundvikligt och kräver att arbetsgruppen tillsammans skapar nya normer för att upprätthålla samhörighet i den aktuella arbetssituationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helin, Emma LU and Svensson, Nellie
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samhörighet, gruppidentitet, distansarbete, Social Identity Theory, social kategorisering.
language
Swedish
id
9052687
date added to LUP
2021-06-17 08:47:56
date last changed
2021-06-17 08:47:56
@misc{9052687,
 abstract   = {{Distansarbete har senaste året blivit allt mer aktuellt som en följd av att minska smittspridningen av covid-19. Det blir därför av intresse att i denna uppsatsen undersöka vad som händer med den uppleva samhörigheten på distans och om det går att upprätthålla den utan att träffas fysiskt. Syftet är därför att med uppsatsen bidra med ökad förståelse för hur personer upplever samhörighet i samband med att arbetsplatsen flyttat hem. Dessutom ta reda på vilka metoder som medarbetare upplever fungerar bra eller mindre bra vid hemarbete och om dessa kan fungera för att upprätthålla den samhörighet som annars finns på en fysisk arbetsplats. Studien har en kvalitativ metod med tolkande ansats. Empirin samlades in genom nio stycken djupintervjuer och gav material till frågeställningarna som berör anställdas upplevelse av distansarbete. Materialet kommer främst tolkas utifrån teorin Social Identity Theory och begrepp inom det för att tolka hur medarbetare upplever distansarbete och samhörigheten mellan kollegor.

Slutsatserna visar att den upplevda samhörigheten till kollegor påverkas av att normer och beteendemönster förändras, vilket är oundvikligt och kräver att arbetsgruppen tillsammans skapar nya normer för att upprätthålla samhörighet i den aktuella arbetssituationen.}},
 author    = {{Helin, Emma and Svensson, Nellie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tillsammans på avstånd}},
 year     = {{2021}},
}