Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Citylogistikens komplexitet - En kvalitativ studie om hur samarbete fungerar inom citylogistik där flera olika aktörer verkar

Christiansson, Henrik LU and Ekdahl, Pontus LU (2021) SMKK60 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Fler människor tenderar ständigt att bosätta sig i städer samtidigt som handelsvaror och
transporter ökar. Det innebär utmaningar i att utforma en citylogistik som ska hantera ökningen
på den komprimerade ytan som staden erbjuder. Citylogistik är komplext, det grundar sig i
antalet aktörer med dess mångfald, men även policys och utformningar som kan utmana
logistiken i staden. Citylogistik präglas även av ett hållbarhetsperspektiv som är ett förankrat
förhållningssätt för de flesta aktörerna i staden. Samarbete mellan aktörer i staden är en
möjliggörare för att hitta effektiva lösningar tillsammans som kan förbättra citylogistiken. Att
samarbeta mellan inblandade aktörer är däremot komplicerat, detta beror på att flera olika
... (More)
Fler människor tenderar ständigt att bosätta sig i städer samtidigt som handelsvaror och
transporter ökar. Det innebär utmaningar i att utforma en citylogistik som ska hantera ökningen
på den komprimerade ytan som staden erbjuder. Citylogistik är komplext, det grundar sig i
antalet aktörer med dess mångfald, men även policys och utformningar som kan utmana
logistiken i staden. Citylogistik präglas även av ett hållbarhetsperspektiv som är ett förankrat
förhållningssätt för de flesta aktörerna i staden. Samarbete mellan aktörer i staden är en
möjliggörare för att hitta effektiva lösningar tillsammans som kan förbättra citylogistiken. Att
samarbeta mellan inblandade aktörer är däremot komplicerat, detta beror på att flera olika
verksamheter ska verka på samma komprimerade yta där konkurrenssituationen kan bli
påtaglig. Studien undersöker betydelsen av samarbete inom citylogistik samt hur det fungerar
när flera aktörer har olika viljor och mål som verksamhet. Semistrukturerade intervjuer med
offentliga och privata aktörer som är involverade i citylogistik har legat till grund för att
inhämta det empiriska materialet. Det empiriska materialet har sedan tolkats och analyserats
tillsammans med den tidigare forskningen för att på så sätt kunna dra egna slutsatser. De
framträdande slutsatserna som studien kommit fram till är att samarbete krävs men är tålamod- och
tidskrävande, där intressenterna behöver dela värdegrund samt ingå relationer för att
lyckas. Ett förhållningssätt med en affärsmodell vore fördelaktigt där ekonomisk vinst inte
behöver vara det viktigaste, utan klargöra det beroendet som föreligger av att vinster kan ske
inom hållbarhet för staden som tydliggörs av samarbetets resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christiansson, Henrik LU and Ekdahl, Pontus LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samarbete, partnerskap, komplexitet, integration, intressenter inom citylogistik, stadens utmaningar, ömsesidigt beroende.
language
Swedish
id
9052842
date added to LUP
2021-06-11 10:48:57
date last changed
2021-06-11 10:48:57
@misc{9052842,
 abstract   = {{Fler människor tenderar ständigt att bosätta sig i städer samtidigt som handelsvaror och
transporter ökar. Det innebär utmaningar i att utforma en citylogistik som ska hantera ökningen
på den komprimerade ytan som staden erbjuder. Citylogistik är komplext, det grundar sig i
antalet aktörer med dess mångfald, men även policys och utformningar som kan utmana
logistiken i staden. Citylogistik präglas även av ett hållbarhetsperspektiv som är ett förankrat
förhållningssätt för de flesta aktörerna i staden. Samarbete mellan aktörer i staden är en
möjliggörare för att hitta effektiva lösningar tillsammans som kan förbättra citylogistiken. Att
samarbeta mellan inblandade aktörer är däremot komplicerat, detta beror på att flera olika
verksamheter ska verka på samma komprimerade yta där konkurrenssituationen kan bli
påtaglig. Studien undersöker betydelsen av samarbete inom citylogistik samt hur det fungerar
när flera aktörer har olika viljor och mål som verksamhet. Semistrukturerade intervjuer med
offentliga och privata aktörer som är involverade i citylogistik har legat till grund för att
inhämta det empiriska materialet. Det empiriska materialet har sedan tolkats och analyserats
tillsammans med den tidigare forskningen för att på så sätt kunna dra egna slutsatser. De
framträdande slutsatserna som studien kommit fram till är att samarbete krävs men är tålamod- och
tidskrävande, där intressenterna behöver dela värdegrund samt ingå relationer för att
lyckas. Ett förhållningssätt med en affärsmodell vore fördelaktigt där ekonomisk vinst inte
behöver vara det viktigaste, utan klargöra det beroendet som föreligger av att vinster kan ske
inom hållbarhet för staden som tydliggörs av samarbetets resultat.}},
 author    = {{Christiansson, Henrik and Ekdahl, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Citylogistikens komplexitet - En kvalitativ studie om hur samarbete fungerar inom citylogistik där flera olika aktörer verkar}},
 year     = {{2021}},
}