Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I avtal med det allmänna - gråzonen mellan offentlig rätt & civilrätt

Zagajewski, Alexander LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen beskriver och analyserar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå när enskilda ingår avtal med det allmänna. Genom praxis som behandlas inom områden så som avgiftsskyldiga högskolestudenter, barnomsorgsavgifter, parkeringsavgifter och patientavgifter framgår det att rättsområdena ofta är sammanflätade och består av olika delar som samspelar med varandra. Uppsatsen ger en kortfattad introduktion till både den offentliga rätten och civilrätten samt några av de grundläggande principer som bildar den kunskapsbas som behövs för att senare kunna förstå samt analysera den praxis som behandlas inom ramen för denna uppsats. De avgörande faktorerna som påverkar ifall de civilrättsliga principerna kan bli aktuella är om det... (More)
Den här uppsatsen beskriver och analyserar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå när enskilda ingår avtal med det allmänna. Genom praxis som behandlas inom områden så som avgiftsskyldiga högskolestudenter, barnomsorgsavgifter, parkeringsavgifter och patientavgifter framgår det att rättsområdena ofta är sammanflätade och består av olika delar som samspelar med varandra. Uppsatsen ger en kortfattad introduktion till både den offentliga rätten och civilrätten samt några av de grundläggande principer som bildar den kunskapsbas som behövs för att senare kunna förstå samt analysera den praxis som behandlas inom ramen för denna uppsats. De avgörande faktorerna som påverkar ifall de civilrättsliga principerna kan bli aktuella är om det finns en avsaknad av myndighetsutövning. Men även att det föreligger en viss form av frivillighet både från det allmänna som i vissa situationer inte har en skyldighet att tillhandahålla en viss tjänst utan väjer att göra det samt en frivillighet från den enskilde att vilja nyttja tjänsten som det allmänna erbjuder. Slutsatsen är att det i sådana situationer föreligger en tyngre civilrättsligt karaktär och att det mellan parterna då uppstår ett ömsesidigt förpliktande avtalsförhållande trots att delar omgärdas av den offentliga rätten. (Less)
Abstract
This thesis will describe and analyze the boundary problems that can arise when individuals enter into agreements with the public authorities. Precedent cases dealt with in areas such as university student’s tuition fees, childcare fees, parking fees and patient fees show that legal areas between public law and civil law are often intertwined and consist of different parts that interact with each other. This thesis provides a brief introduction to public and civil law as well as some of the basic principles within those areas of law that together form a knowledge base needed to later understand and analyze the practices discussed within the framework of this thesis. The decisive factors influencing the question of whether civil law... (More)
This thesis will describe and analyze the boundary problems that can arise when individuals enter into agreements with the public authorities. Precedent cases dealt with in areas such as university student’s tuition fees, childcare fees, parking fees and patient fees show that legal areas between public law and civil law are often intertwined and consist of different parts that interact with each other. This thesis provides a brief introduction to public and civil law as well as some of the basic principles within those areas of law that together form a knowledge base needed to later understand and analyze the practices discussed within the framework of this thesis. The decisive factors influencing the question of whether civil law principles may arise are whether there is a lack of exercise of public authority. But also that there is a certain form of voluntary service both from the public authorities who, in certain situations, do not have an obligation to provide a particular service but give way to doing so, as well as a voluntary effort on the part of the individual to want to use the service offered by the public authorities. It is concluded that in such situations there is a heavier civil law character and that a mutually binding contractual relationship arises between the parties, even though other parts are surrounded by public law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zagajewski, Alexander LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig rätt, offentligrättsliga tjänster, avtal med det allmänna, civilrätt, gråzonen mellan offentlig rätt och civilrätt
language
Swedish
id
9052992
date added to LUP
2021-06-14 11:28:01
date last changed
2021-06-14 11:28:01
@misc{9052992,
 abstract   = {{This thesis will describe and analyze the boundary problems that can arise when individuals enter into agreements with the public authorities. Precedent cases dealt with in areas such as university student’s tuition fees, childcare fees, parking fees and patient fees show that legal areas between public law and civil law are often intertwined and consist of different parts that interact with each other. This thesis provides a brief introduction to public and civil law as well as some of the basic principles within those areas of law that together form a knowledge base needed to later understand and analyze the practices discussed within the framework of this thesis. The decisive factors influencing the question of whether civil law principles may arise are whether there is a lack of exercise of public authority. But also that there is a certain form of voluntary service both from the public authorities who, in certain situations, do not have an obligation to provide a particular service but give way to doing so, as well as a voluntary effort on the part of the individual to want to use the service offered by the public authorities. It is concluded that in such situations there is a heavier civil law character and that a mutually binding contractual relationship arises between the parties, even though other parts are surrounded by public law.}},
 author    = {{Zagajewski, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{I avtal med det allmänna - gråzonen mellan offentlig rätt & civilrätt}},
 year     = {{2021}},
}