Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lokal e-handel - stadskärnans räddning? En kvalitativ studie om butiksägarnas, Citysamverkans och plattformsägaren Zipadoos perspektiv på lokal e-handel

Pojkas, Rebecka LU and Andersson, Annie (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. Genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer fångas perspektiven på lokal e-handel utifrån de tre olika aktörerna. I studien används S-O-R-teorin som ett övergripande ramverk för att analysera den insamlade empirin. Teoretiska begrepp som bra mix, tillgänglighet, emotionella upplevelser, platsbaserat värde, Same Day Delivery,... (More)
Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. Genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer fångas perspektiven på lokal e-handel utifrån de tre olika aktörerna. I studien används S-O-R-teorin som ett övergripande ramverk för att analysera den insamlade empirin. Teoretiska begrepp som bra mix, tillgänglighet, emotionella upplevelser, platsbaserat värde, Same Day Delivery, omnichannels och innovationer nyttjas för att öka förståelsen för fenomenet lokal e-handel och dess betydelse för att stärka stadskärnan. Analysen består av fyra delar som följer studiens forskningsfrågor. Den första delen avser möjligheter och begränsningar med lokal e-handel utifrån butiksägare, del två och tre tar perspektiv utifrån Citysamverkan och Zipadoo och del fyra behandlar huruvida lokal e-handel är stadskärnans räddning.

Studien visar sammanfattningsvis att lokal e-handel är ett komplement till den fysiska handeln i stadskärnan och att lokal e-handel delvis bidrar till att stärka stadskärnan. I studiens resultat fastslås därmed att lokal e-handel inte ensamt är stadskärnans räddning, men att det kan bidra med en värdefull digital tentakel till det fysiska erbjudandet. Istället fastställs att stadskärnans räddning utgörs av att flera aktörer bidrar med olika krafter som tillsammans kan stärka stadskärnan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pojkas, Rebecka LU and Andersson, Annie
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: S-O-R-teori, bra mix, tillgänglighet, omnichannels, emotionella upplevelser, platsbaserat värde, SDD, innovation
language
Swedish
additional info
an5561an-s@student.lu.se
re7053po-s@student.lu.se
id
9053504
date added to LUP
2021-06-16 10:14:12
date last changed
2021-06-16 10:14:12
@misc{9053504,
 abstract   = {{Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. Genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer fångas perspektiven på lokal e-handel utifrån de tre olika aktörerna. I studien används S-O-R-teorin som ett övergripande ramverk för att analysera den insamlade empirin. Teoretiska begrepp som bra mix, tillgänglighet, emotionella upplevelser, platsbaserat värde, Same Day Delivery, omnichannels och innovationer nyttjas för att öka förståelsen för fenomenet lokal e-handel och dess betydelse för att stärka stadskärnan. Analysen består av fyra delar som följer studiens forskningsfrågor. Den första delen avser möjligheter och begränsningar med lokal e-handel utifrån butiksägare, del två och tre tar perspektiv utifrån Citysamverkan och Zipadoo och del fyra behandlar huruvida lokal e-handel är stadskärnans räddning. 

Studien visar sammanfattningsvis att lokal e-handel är ett komplement till den fysiska handeln i stadskärnan och att lokal e-handel delvis bidrar till att stärka stadskärnan. I studiens resultat fastslås därmed att lokal e-handel inte ensamt är stadskärnans räddning, men att det kan bidra med en värdefull digital tentakel till det fysiska erbjudandet. Istället fastställs att stadskärnans räddning utgörs av att flera aktörer bidrar med olika krafter som tillsammans kan stärka stadskärnan.}},
 author    = {{Pojkas, Rebecka and Andersson, Annie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lokal e-handel - stadskärnans räddning? En kvalitativ studie om butiksägarnas, Citysamverkans och plattformsägaren Zipadoos perspektiv på lokal e-handel}},
 year     = {{2021}},
}