Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det är alltid den stora lastbilen på vägen som är miljöboven och i vägen för alla andra” - En kvalitativ studie om små och medelstora åkeriföretags situation i södra Sverige relaterat till minskade växthusgasutsläpp

Erlingsson, Emma LU and Isaksson, Hanna LU (2021) SMKK60 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: ”Det är alltid den stora lastbilen på vägen som är miljöboven och i vägen för alla andra” - En kvalitativ studie om små och medelstora åkeriföretags situation i södra Sverige relaterat till minskade växthusgasutsläpp
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Utbildning: Logistics Service Management
Kurs: SMKK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, VT2021, 15 hp
Författare: Emma Erlingsson och Hanna Isaksson
Handledare: Mattias Wengelin
Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska små och medelstora åkeriföretags arbete med att minska utsläppen av växthusgaser relaterat till tunga lastbilar.
Frågeställningar: Vilka aspekter i makromiljön upplever svenska... (More)
Titel: ”Det är alltid den stora lastbilen på vägen som är miljöboven och i vägen för alla andra” - En kvalitativ studie om små och medelstora åkeriföretags situation i södra Sverige relaterat till minskade växthusgasutsläpp
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Utbildning: Logistics Service Management
Kurs: SMKK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, VT2021, 15 hp
Författare: Emma Erlingsson och Hanna Isaksson
Handledare: Mattias Wengelin
Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska små och medelstora åkeriföretags arbete med att minska utsläppen av växthusgaser relaterat till tunga lastbilar.
Frågeställningar: Vilka aspekter i makromiljön upplever svenska åkeriföretag har störst påverkan på deras möjligheter att minska växthusgasutsläpp? Vilka aspekter i mikromiljön upplever svenska åkeriföretag har störst påverkan på deras möjligheter att minska växthusgasutsläpp? Vilken förmåga till anpassning och förändring finns?
Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer.
Slutsatser: De aspekter i makromiljön som svenska åkeriföretag upplever har störst påverkan på möjligheten att minska växthusgasutsläppen är den politiska-, sociala- och ekologiska aspekten samt kritiska framgångsfaktorer i form av kunders påverkan. De aspekter i mikromiljön som svenska åkeriföretag upplever har störst påverkan på möjligheten att minska växthusgasutsläppen utifrån drivmedel, fyllnadsgrad samt körsätt är ekonomi och miljöns prioritet. Om lönsamhet och minskade växthusgasutsläpp inte går hand i hand har lönsamheten alltid prioritet. På grund av makro- och mikromiljöns situation och påverkan samt en oviss framtid är det svårt för svenska åkeriföretag att anpassa sig efter en föränderlig värld, även om viljan finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingsson, Emma LU and Isaksson, Hanna LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska åkeribranschen, växthusgasutsläpp, miljö, PESTEL, Triple Bottom Line, anpassningsbarhet
language
Swedish
id
9053641
date added to LUP
2021-06-16 10:28:43
date last changed
2021-06-16 10:28:43
@misc{9053641,
 abstract   = {{Titel: ”Det är alltid den stora lastbilen på vägen som är miljöboven och i vägen för alla andra” - En kvalitativ studie om små och medelstora åkeriföretags situation i södra Sverige relaterat till minskade växthusgasutsläpp
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Utbildning: Logistics Service Management
Kurs: SMKK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, VT2021, 15 hp
Författare: Emma Erlingsson och Hanna Isaksson
Handledare: Mattias Wengelin
Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska små och medelstora åkeriföretags arbete med att minska utsläppen av växthusgaser relaterat till tunga lastbilar.
Frågeställningar: Vilka aspekter i makromiljön upplever svenska åkeriföretag har störst påverkan på deras möjligheter att minska växthusgasutsläpp? Vilka aspekter i mikromiljön upplever svenska åkeriföretag har störst påverkan på deras möjligheter att minska växthusgasutsläpp? Vilken förmåga till anpassning och förändring finns?
Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer.
Slutsatser: De aspekter i makromiljön som svenska åkeriföretag upplever har störst påverkan på möjligheten att minska växthusgasutsläppen är den politiska-, sociala- och ekologiska aspekten samt kritiska framgångsfaktorer i form av kunders påverkan. De aspekter i mikromiljön som svenska åkeriföretag upplever har störst påverkan på möjligheten att minska växthusgasutsläppen utifrån drivmedel, fyllnadsgrad samt körsätt är ekonomi och miljöns prioritet. Om lönsamhet och minskade växthusgasutsläpp inte går hand i hand har lönsamheten alltid prioritet. På grund av makro- och mikromiljöns situation och påverkan samt en oviss framtid är det svårt för svenska åkeriföretag att anpassa sig efter en föränderlig värld, även om viljan finns.}},
 author    = {{Erlingsson, Emma and Isaksson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Det är alltid den stora lastbilen på vägen som är miljöboven och i vägen för alla andra” - En kvalitativ studie om små och medelstora åkeriföretags situation i södra Sverige relaterat till minskade växthusgasutsläpp}},
 year     = {{2021}},
}