Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sommarlovets påverkan på flerspråkiga barns svenska muntliga narrativer; en analys på mikro- och makronivå

Johansson, Linnea LU and Larsson, Simon LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att bidra med information om sommarlovets påverkan på den svenska muntliga narrativa förmågan hos flerspråkiga skolbarn.
Metod: Inspelningar av 74 flerspråkiga skolbarns muntliga narrativer till MAIN:s sekvensbilder utförda precis före sommarlovet och precis efter sommarlovet transkriberades och bedömdes på mikro- och makronivå. De mikromått som undersöktes var MLU, grammatisk komplexitet (SI) och lexikal variation (MA-TTR). Makronivån bedömdes utifrån MAIN:s bedömningsprotokoll för narrativ produktion vilken består av delarna berättelsestruktur, makrostrukturell komplexitet samt internal state terms.
Resultat: Parvisa t-tester visade inga signifikanta skillnader på makronivå. På mikronivå fanns en signifikant... (More)
Syfte: Studiens syfte var att bidra med information om sommarlovets påverkan på den svenska muntliga narrativa förmågan hos flerspråkiga skolbarn.
Metod: Inspelningar av 74 flerspråkiga skolbarns muntliga narrativer till MAIN:s sekvensbilder utförda precis före sommarlovet och precis efter sommarlovet transkriberades och bedömdes på mikro- och makronivå. De mikromått som undersöktes var MLU, grammatisk komplexitet (SI) och lexikal variation (MA-TTR). Makronivån bedömdes utifrån MAIN:s bedömningsprotokoll för narrativ produktion vilken består av delarna berättelsestruktur, makrostrukturell komplexitet samt internal state terms.
Resultat: Parvisa t-tester visade inga signifikanta skillnader på makronivå. På mikronivå fanns en signifikant skillnad för genomsnittlig yttrandelängd (MLU) med längre yttranden efter sommaren än före. Resterande mikromått visade inga signifikanta skillnader.
Slutsatser: Överlag hade sommarlovet inte någon effekt på den svenska muntliga narrativa förmågan på mikro- eller makronivå hos flerspråkiga barn. Framtida forskning bör avgränsa testningen så deltagarna inte hinner ha någon undervisning mellan testtillfällena. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The aim of this study was to contribute further information regarding the effect of the summer holiday on narrative ability in bilingual children.
Method: Audio recordings of oral narratives from 74 bilingual children of two sequential picture series of MAIN were administered and recorded before and after the summer holidays. The oral narratives in Swedish were transcribed and analysed on a micro and macro level. Measurements on micro level were mean length of utterance (MLU), lexical diversity (MA-TTR) and grammatical complexity (SI). The macro level analysis comprised the assessment protocol of narrative production of MAIN which includes story structure, structural complexity and internal state terms.
Results: Paired samples... (More)
Purpose: The aim of this study was to contribute further information regarding the effect of the summer holiday on narrative ability in bilingual children.
Method: Audio recordings of oral narratives from 74 bilingual children of two sequential picture series of MAIN were administered and recorded before and after the summer holidays. The oral narratives in Swedish were transcribed and analysed on a micro and macro level. Measurements on micro level were mean length of utterance (MLU), lexical diversity (MA-TTR) and grammatical complexity (SI). The macro level analysis comprised the assessment protocol of narrative production of MAIN which includes story structure, structural complexity and internal state terms.
Results: Paired samples t-tests showed no significant differences at macro level. A significant difference at micro level was found for MLU with an increased length of utterances after the summer. No significant differences were observed for the other micro level measurements.
Conclusions: Overall, the summer holidays had no impact on the bilingual children’s Swedish oral narratives. Future research should limit the testing period to make sure it does not include any formal schooling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Linnea LU and Larsson, Simon LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sommarlov, Flerspråkighet, Narrativ Förmåga, Mikronivå, Makronivå.
language
Swedish
id
9053646
date added to LUP
2021-06-14 11:56:24
date last changed
2022-02-04 11:01:47
@misc{9053646,
 abstract   = {{Syfte: Studiens syfte var att bidra med information om sommarlovets påverkan på den svenska muntliga narrativa förmågan hos flerspråkiga skolbarn. 
Metod: Inspelningar av 74 flerspråkiga skolbarns muntliga narrativer till MAIN:s sekvensbilder utförda precis före sommarlovet och precis efter sommarlovet transkriberades och bedömdes på mikro- och makronivå. De mikromått som undersöktes var MLU, grammatisk komplexitet (SI) och lexikal variation (MA-TTR). Makronivån bedömdes utifrån MAIN:s bedömningsprotokoll för narrativ produktion vilken består av delarna berättelsestruktur, makrostrukturell komplexitet samt internal state terms. 
Resultat: Parvisa t-tester visade inga signifikanta skillnader på makronivå. På mikronivå fanns en signifikant skillnad för genomsnittlig yttrandelängd (MLU) med längre yttranden efter sommaren än före. Resterande mikromått visade inga signifikanta skillnader. 
Slutsatser: Överlag hade sommarlovet inte någon effekt på den svenska muntliga narrativa förmågan på mikro- eller makronivå hos flerspråkiga barn. Framtida forskning bör avgränsa testningen så deltagarna inte hinner ha någon undervisning mellan testtillfällena.}},
 author    = {{Johansson, Linnea and Larsson, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sommarlovets påverkan på flerspråkiga barns svenska muntliga narrativer; en analys på mikro- och makronivå}},
 year     = {{2021}},
}