Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext

Ulriksson, Madeleine LU and Björk, Amanda (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021
Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson
Handledare: Johan Alvehus
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten.
Frågeställning: Hur sker distribuerat ledarskap i en digital kontext?
Metod: En kvalitativ studie med digitala observationer via Microsoft-teams. Observationerna gjordes på en arbetsgrupp som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Studien har utförts med en abduktiv... (More)
Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021
Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson
Handledare: Johan Alvehus
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten.
Frågeställning: Hur sker distribuerat ledarskap i en digital kontext?
Metod: En kvalitativ studie med digitala observationer via Microsoft-teams. Observationerna gjordes på en arbetsgrupp som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Studien har utförts med en abduktiv ansats vilket innebär att arbetet mellan teori och empiri har skett växelvis.
Slutsats: Distribuerat ledarskap sker i fyra processer när gruppmedlemmarna: Fördelar arbetsuppgifter, frågar om hjälp med problem, styr agendan och utför problemlösning i sociala interaktioner genom både artefakter och samtalsinteraktioner.
Nyckelord: Ledarskap, distribuerat ledarskap, digital kontext, riktning, samtalsinteraktion, artefakt (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulriksson, Madeleine LU and Björk, Amanda
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, distribuerat ledarskap, digital kontext, riktning, samtalsinteraktion, artefakt
language
Swedish
id
9053971
date added to LUP
2021-06-22 09:05:21
date last changed
2021-06-22 09:05:21
@misc{9053971,
 abstract   = {{Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021
Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson
Handledare: Johan Alvehus
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten.
Frågeställning: Hur sker distribuerat ledarskap i en digital kontext?
Metod: En kvalitativ studie med digitala observationer via Microsoft-teams. Observationerna gjordes på en arbetsgrupp som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Studien har utförts med en abduktiv ansats vilket innebär att arbetet mellan teori och empiri har skett växelvis.
Slutsats: Distribuerat ledarskap sker i fyra processer när gruppmedlemmarna: Fördelar arbetsuppgifter, frågar om hjälp med problem, styr agendan och utför problemlösning i sociala interaktioner genom både artefakter och samtalsinteraktioner.
Nyckelord: Ledarskap, distribuerat ledarskap, digital kontext, riktning, samtalsinteraktion, artefakt}},
 author    = {{Ulriksson, Madeleine and Björk, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext}},
 year     = {{2021}},
}