Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att äga eller inte äga?

Mellesmo Sebyhed, Emma LU and Westesdotter, Ellinor (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till
bildelning.
Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp
Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter
Handledare: Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer
Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. Syftet är att utforska inställningar som finns för människor i Sverige att använda sig av bildelningstjänster.
Frågeställningar: Vad har människor för inställning till bildelningstjänster och vilka barriärer och drivkrafter finns för att... (More)
Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till
bildelning.
Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp
Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter
Handledare: Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer
Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. Syftet är att utforska inställningar som finns för människor i Sverige att använda sig av bildelningstjänster.
Frågeställningar: Vad har människor för inställning till bildelningstjänster och vilka barriärer och drivkrafter finns för att ingå i bildelningstjänster?
Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt förhållningssätt. En kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod där både semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning är genomförd. Det empiriska materialet består av fem semistrukturerade intervjuer mellan åldrarna 22 och 55 år, samt 126 enkätsvar.
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från hållbarhetsperspektiv för att förstå konsumtionsbeteendet kring delningsekonomi mer specifikt bildelning.
Resultat: Studien har visat en positiv inställning till bildelning, dock är kunskapen begränsad. Ekonomiska faktorer väger tyngre än miljömässiga när det kommer till att dela. Inställning tycks inte påverkas av ålder utan snarare är det inkomstnivån som spelar roll. Bekvämlighet är viktig för människors transportval likaså är geografisk plats en avgörande faktor. Tekniken har identifieras som både en barriär och drivkraft. Studien visar också att det
finns motstridiga resultat kring ägande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mellesmo Sebyhed, Emma LU and Westesdotter, Ellinor
supervisor
organization
alternative title
En studie kring människors inställning till bildelning
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer
language
Swedish
id
9053995
date added to LUP
2021-06-16 10:13:30
date last changed
2021-06-16 10:13:30
@misc{9053995,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till
bildelning.
Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp
Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter
Handledare: Josefine Östrup Backe
Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer
Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. Syftet är att utforska inställningar som finns för människor i Sverige att använda sig av bildelningstjänster.
Frågeställningar: Vad har människor för inställning till bildelningstjänster och vilka barriärer och drivkrafter finns för att ingå i bildelningstjänster?
Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats med ett konstruktionistiskt förhållningssätt. En kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod där både semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning är genomförd. Det empiriska materialet består av fem semistrukturerade intervjuer mellan åldrarna 22 och 55 år, samt 126 enkätsvar.
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från hållbarhetsperspektiv för att förstå konsumtionsbeteendet kring delningsekonomi mer specifikt bildelning.
Resultat: Studien har visat en positiv inställning till bildelning, dock är kunskapen begränsad. Ekonomiska faktorer väger tyngre än miljömässiga när det kommer till att dela. Inställning tycks inte påverkas av ålder utan snarare är det inkomstnivån som spelar roll. Bekvämlighet är viktig för människors transportval likaså är geografisk plats en avgörande faktor. Tekniken har identifieras som både en barriär och drivkraft. Studien visar också att det
finns motstridiga resultat kring ägande.}},
 author    = {{Mellesmo Sebyhed, Emma and Westesdotter, Ellinor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att äga eller inte äga?}},
 year     = {{2021}},
}