Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omställningens utmaningar. Distansledares hantering av ett förändrat ledarskap.

Räisä Junehag, Helen LU and Häll, Isabelle LU (2021) PEDK01 20211
Education
Abstract (Swedish)
Trots att distansledarskap inte är något nytt så föranledde utbrottet av covid-19 en snabb omställning från ett arbete där medarbetare träffades fysiskt, till att på kort tid lära sig fungera på distans. Syftet med studien är att undersöka de utmaningar som ledare har erfarit under omställningen till distansledarskap, och på vilka sätt de har försökt lösa dem. Ur den tidigare forskningen har återkommande problemområden identifierats, som har legat till grund för de teman som undersökts i studien, vilka är: kommunikation, sociala aspekter och struktur. Studien utgår från en fenomenologisk ansats med en mixed method design. Genom ett målinriktat urval söktes ledare med erfarenhet av omställning till distansledarskap under covid-19 pandemin.... (More)
Trots att distansledarskap inte är något nytt så föranledde utbrottet av covid-19 en snabb omställning från ett arbete där medarbetare träffades fysiskt, till att på kort tid lära sig fungera på distans. Syftet med studien är att undersöka de utmaningar som ledare har erfarit under omställningen till distansledarskap, och på vilka sätt de har försökt lösa dem. Ur den tidigare forskningen har återkommande problemområden identifierats, som har legat till grund för de teman som undersökts i studien, vilka är: kommunikation, sociala aspekter och struktur. Studien utgår från en fenomenologisk ansats med en mixed method design. Genom ett målinriktat urval söktes ledare med erfarenhet av omställning till distansledarskap under covid-19 pandemin. Datan har samlats in genom 8 kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning med 18 deltagare. Intervjumaterialet bearbetades genom tematisk analys och ur enkätresultaten togs deskriptiv statistik fram. Resultaten visade att kommunikationen lider mest av att den sociala informationen filtreras bort genom digitala medier och ledarna har hanterat detta genom att öka frekvensen i kommunikationen. De sociala aspekterna lider mest av att den sociala samvaron har försvunnit, vilket ledarna har kompenserat för genom olika aktiviteter på distans. Utmaningen för strukturen har visat sig ligga i svårighet att veta hur ledaren ska lyckas stötta medarbetarna att forma en fungerande struktur i det egna arbetet på hemmaplan. Här framkom en viss kunskapslucka, vilket framtida forskning kan utveckla kunskapen kring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Räisä Junehag, Helen LU and Häll, Isabelle LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansledarskap, Distansarbete, Kommunikation, Tillit, Struktur
language
Swedish
id
9054533
date added to LUP
2021-06-15 14:25:06
date last changed
2021-06-15 14:25:06
@misc{9054533,
 abstract   = {{Trots att distansledarskap inte är något nytt så föranledde utbrottet av covid-19 en snabb omställning från ett arbete där medarbetare träffades fysiskt, till att på kort tid lära sig fungera på distans. Syftet med studien är att undersöka de utmaningar som ledare har erfarit under omställningen till distansledarskap, och på vilka sätt de har försökt lösa dem. Ur den tidigare forskningen har återkommande problemområden identifierats, som har legat till grund för de teman som undersökts i studien, vilka är: kommunikation, sociala aspekter och struktur. Studien utgår från en fenomenologisk ansats med en mixed method design. Genom ett målinriktat urval söktes ledare med erfarenhet av omställning till distansledarskap under covid-19 pandemin. Datan har samlats in genom 8 kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning med 18 deltagare. Intervjumaterialet bearbetades genom tematisk analys och ur enkätresultaten togs deskriptiv statistik fram. Resultaten visade att kommunikationen lider mest av att den sociala informationen filtreras bort genom digitala medier och ledarna har hanterat detta genom att öka frekvensen i kommunikationen. De sociala aspekterna lider mest av att den sociala samvaron har försvunnit, vilket ledarna har kompenserat för genom olika aktiviteter på distans. Utmaningen för strukturen har visat sig ligga i svårighet att veta hur ledaren ska lyckas stötta medarbetarna att forma en fungerande struktur i det egna arbetet på hemmaplan. Här framkom en viss kunskapslucka, vilket framtida forskning kan utveckla kunskapen kring.}},
 author    = {{Räisä Junehag, Helen and Häll, Isabelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Omställningens utmaningar. Distansledares hantering av ett förändrat ledarskap.}},
 year     = {{2021}},
}