Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad krävs för att leva drogfritt? En kvalitativ intervjustudie bland Anonyma Narkomaner

Olsson, Stina LU and Fagerström, Simon LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. Varför en del människor börjar använda droger kan exempelvis vara att de har utsatts för våld i hemmet eller att de har växt upp med missbrukande vårdnadshavare. Syftet är att belysa på vilket sätt organisationen Anonyma Narkomaner hjälper och motiverar personer med en beroendesjukdom att få ett nyktert liv, samt hur de kan vidmakthålla att vara drogfria. De teoretiska utgångspunkterna har varit av Randall Collins... (More)
Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. Varför en del människor börjar använda droger kan exempelvis vara att de har utsatts för våld i hemmet eller att de har växt upp med missbrukande vårdnadshavare. Syftet är att belysa på vilket sätt organisationen Anonyma Narkomaner hjälper och motiverar personer med en beroendesjukdom att få ett nyktert liv, samt hur de kan vidmakthålla att vara drogfria. De teoretiska utgångspunkterna har varit av Randall Collins Interaction ritual chains, i avseendet att åskådliggöra varför Anonyma Narkomaners medlemmar väljer att komma tillbaka till organisationen och varför de upplever att organisationen är meningsfull. Sampson och Laubs teori om informell och social kontroll, vilket kommer att belysa vikten av hur positiva vändpunkter är relevanta för att sluta med narkotika. Uppsatsens underlag består av åtta telefonintervjuer med medlemmar från Anonyma Narkomaner. Analysmetoden har skett genom Charmaz grundad teori och tematisk analys. De utmärkande teman som respondenterna uttryckt varför Anonyma Narkomaner fungerar är: gemenskap, identifikation och sociala band, som leder till att de motiveras att sluta bruka droger. Respondenterna som sökts sig till Anonyma Narkomaner, upplever att de inte blir skambelagda för sitt missbruk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Stina LU and Fagerström, Simon LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
12-steg, Anonyma Narkomaner, Drogfri, Gemenskap, Motivation, Narkotikabruk
language
Swedish
id
9054594
date added to LUP
2021-06-15 14:07:12
date last changed
2021-06-15 14:07:12
@misc{9054594,
 abstract   = {{Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. Varför en del människor börjar använda droger kan exempelvis vara att de har utsatts för våld i hemmet eller att de har växt upp med missbrukande vårdnadshavare. Syftet är att belysa på vilket sätt organisationen Anonyma Narkomaner hjälper och motiverar personer med en beroendesjukdom att få ett nyktert liv, samt hur de kan vidmakthålla att vara drogfria. De teoretiska utgångspunkterna har varit av Randall Collins Interaction ritual chains, i avseendet att åskådliggöra varför Anonyma Narkomaners medlemmar väljer att komma tillbaka till organisationen och varför de upplever att organisationen är meningsfull. Sampson och Laubs teori om informell och social kontroll, vilket kommer att belysa vikten av hur positiva vändpunkter är relevanta för att sluta med narkotika. Uppsatsens underlag består av åtta telefonintervjuer med medlemmar från Anonyma Narkomaner. Analysmetoden har skett genom Charmaz grundad teori och tematisk analys. De utmärkande teman som respondenterna uttryckt varför Anonyma Narkomaner fungerar är: gemenskap, identifikation och sociala band, som leder till att de motiveras att sluta bruka droger. Respondenterna som sökts sig till Anonyma Narkomaner, upplever att de inte blir skambelagda för sitt missbruk.}},
 author    = {{Olsson, Stina and Fagerström, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad krävs för att leva drogfritt? En kvalitativ intervjustudie bland Anonyma Narkomaner}},
 year     = {{2021}},
}