Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det nya normala relationerna ledarskapet

Svensson, Hampus LU and Aronsson, Ludvig (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår forskning är att skapa en större förståelse för hur det relationella ledarskapet upplevs i en kris, det vill säga hur relationer byggs, bibehålls eller förändras mellan chefer och medarbetare i en pandemi.
Frågeställning: Hur upplever chefer relationellt ledarskap i en kris?
Teoretisk referensram: Först presenteras relationellt ledarskap mer djupgående, där följarens roll betonas tillsammans med de viktigaste faktorerna för ledarskapet och relationerna. Därefter går vi djupare in begreppen det Nya Normala och Crisis Management, för att kartlägga inom vilken kontext det relationella ledarskapet verkar inom. Avslutningsvis presenteras kommunikation och tillit.
Metod: I denna studie har en kvalitativ... (More)
Syfte: Syftet med vår forskning är att skapa en större förståelse för hur det relationella ledarskapet upplevs i en kris, det vill säga hur relationer byggs, bibehålls eller förändras mellan chefer och medarbetare i en pandemi.
Frågeställning: Hur upplever chefer relationellt ledarskap i en kris?
Teoretisk referensram: Först presenteras relationellt ledarskap mer djupgående, där följarens roll betonas tillsammans med de viktigaste faktorerna för ledarskapet och relationerna. Därefter går vi djupare in begreppen det Nya Normala och Crisis Management, för att kartlägga inom vilken kontext det relationella ledarskapet verkar inom. Avslutningsvis presenteras kommunikation och tillit.
Metod: I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer använts. Eftersom studien undersöker relationellt ledarskap i en pandemi, där ledaren innehar en formell position, har chefer intervjuats. Det empiriska materialet samlades in som transkriberade intervjuer i ett och samma dokument. När vi bekantat oss närmare med vårt empiriska material lyftes sedan citat fram som skildrade olika situationer. Dessa citat analyserades och möjliggjorde slutsatser. Vi har anlagt en konstruktivistisk ontologi och en interpretativistisk epistemologi.
Slutsats: Vi har kartlagt två nyckelfaktorer som gör det svårare att bygga relationer i en pandemi. De första är (1) bristen på fysisk kontakt. Den andra är (2) bristen på informell kommunikation.
För att besvara den andra delen i vårt syfte, hur relationer bibehålls under en pandemi, har vi genom intervjupersonernas upplevelser identifierat tre nyckelfaktorer. Att (1) skapa trygghet i en osäker miljö, bibehålla (2) ömsesidig tillit och respekt mellan chef och anställd, samt (3) den privata relationen sedan tidigare är en bidragande faktor som underlättar bibehållandet av relationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Hampus LU and Aronsson, Ludvig
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationellt ledarskap, Relationer, det Nya Normala, Crisis Management, Tillit, Kommunikation, Social interaktion, Digitalisering.
language
Swedish
id
9054622
date added to LUP
2021-06-16 10:14:58
date last changed
2021-06-16 10:14:58
@misc{9054622,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med vår forskning är att skapa en större förståelse för hur det relationella ledarskapet upplevs i en kris, det vill säga hur relationer byggs, bibehålls eller förändras mellan chefer och medarbetare i en pandemi.
Frågeställning: Hur upplever chefer relationellt ledarskap i en kris?
Teoretisk referensram: Först presenteras relationellt ledarskap mer djupgående, där följarens roll betonas tillsammans med de viktigaste faktorerna för ledarskapet och relationerna. Därefter går vi djupare in begreppen det Nya Normala och Crisis Management, för att kartlägga inom vilken kontext det relationella ledarskapet verkar inom. Avslutningsvis presenteras kommunikation och tillit.
Metod: I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi i form av semistrukturerade intervjuer använts. Eftersom studien undersöker relationellt ledarskap i en pandemi, där ledaren innehar en formell position, har chefer intervjuats. Det empiriska materialet samlades in som transkriberade intervjuer i ett och samma dokument. När vi bekantat oss närmare med vårt empiriska material lyftes sedan citat fram som skildrade olika situationer. Dessa citat analyserades och möjliggjorde slutsatser. Vi har anlagt en konstruktivistisk ontologi och en interpretativistisk epistemologi.
Slutsats: Vi har kartlagt två nyckelfaktorer som gör det svårare att bygga relationer i en pandemi. De första är (1) bristen på fysisk kontakt. Den andra är (2) bristen på informell kommunikation.
För att besvara den andra delen i vårt syfte, hur relationer bibehålls under en pandemi, har vi genom intervjupersonernas upplevelser identifierat tre nyckelfaktorer. Att (1) skapa trygghet i en osäker miljö, bibehålla (2) ömsesidig tillit och respekt mellan chef och anställd, samt (3) den privata relationen sedan tidigare är en bidragande faktor som underlättar bibehållandet av relationen.}},
 author    = {{Svensson, Hampus and Aronsson, Ludvig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det nya normala relationerna ledarskapet}},
 year     = {{2021}},
}