Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Men, varför män?

Tenggren, Elvira LU and Karlsson, Agnes (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen.

Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för hur manliga chefer förhåller sig till att det finns en överrepresentation av män på chefspositioner inom den privata sektorn. Att förstå ojämställdheten i organisationsstrukturer ur ett manligt perspektiv är meningsfullt i och med att män har... (More)
Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen.

Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för hur manliga chefer förhåller sig till att det finns en överrepresentation av män på chefspositioner inom den privata sektorn. Att förstå ojämställdheten i organisationsstrukturer ur ett manligt perspektiv är meningsfullt i och med att män har en majoritet på chefspositioner och därmed har störst chans att kunna skapa förändringar och möjligheter för andra. Avgränsningar: Det strategiska urvalet består av män på höga chefspositioner inom den privata sektorn. Att urvalet endast består av män beror på att studien syftar till att skapa en förståelse av manliga chefers handlingar och uppfattningar om chefskap. Studien är avgränsad till den privata sektorn eftersom det är den sektor med störst ojämlik könsfördelning på chefspositioner.

Frågeställningar: Hur förklarar manliga chefer överrepresentationen av män på chefspositioner i organisationer? Hur bidrar manliga chefers handlingar till den rådande maktasymmetrin?

Metod och genomförande: Studien utgår från en kvalitativ metod och är uppbyggd på tio semistrukturerade intervjuer. Studien utgår från en abduktiv ansats med ett hermeneutiskt perspektiv.

Teori: Att göra kön - könsstereotyper i organisationer. Strukturell maktordning - vertikal könssegregering och barriärer, homosocial reproduktion och heterosocialitet, sociala nätverk.

Slutsats: Traditionella strukturer har lämnat spår som än idag genomsyrar människors handlingar och manliga chefer har ledaregenskaper som korrelerar med den stereotypiska ledaren. Dessutom är män bättre på att marknadsföra sig själva, utnyttja sociala nätverk och främja liknande personer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tenggren, Elvira LU and Karlsson, Agnes
supervisor
organization
alternative title
En studie om mäns överrepresentation på chefspositioner
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genus, Ledarskap, Organisation, Vertikal könssegregering, Homosocial reproduktion
language
Swedish
id
9054680
date added to LUP
2021-06-16 10:15:39
date last changed
2021-06-16 10:15:39
@misc{9054680,
 abstract   = {{Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen.

Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för hur manliga chefer förhåller sig till att det finns en överrepresentation av män på chefspositioner inom den privata sektorn. Att förstå ojämställdheten i organisationsstrukturer ur ett manligt perspektiv är meningsfullt i och med att män har en majoritet på chefspositioner och därmed har störst chans att kunna skapa förändringar och möjligheter för andra. Avgränsningar: Det strategiska urvalet består av män på höga chefspositioner inom den privata sektorn. Att urvalet endast består av män beror på att studien syftar till att skapa en förståelse av manliga chefers handlingar och uppfattningar om chefskap. Studien är avgränsad till den privata sektorn eftersom det är den sektor med störst ojämlik könsfördelning på chefspositioner.

Frågeställningar: Hur förklarar manliga chefer överrepresentationen av män på chefspositioner i organisationer? Hur bidrar manliga chefers handlingar till den rådande maktasymmetrin?

Metod och genomförande: Studien utgår från en kvalitativ metod och är uppbyggd på tio semistrukturerade intervjuer. Studien utgår från en abduktiv ansats med ett hermeneutiskt perspektiv. 

Teori: Att göra kön - könsstereotyper i organisationer. Strukturell maktordning - vertikal könssegregering och barriärer, homosocial reproduktion och heterosocialitet, sociala nätverk.

Slutsats: Traditionella strukturer har lämnat spår som än idag genomsyrar människors handlingar och manliga chefer har ledaregenskaper som korrelerar med den stereotypiska ledaren. Dessutom är män bättre på att marknadsföra sig själva, utnyttja sociala nätverk och främja liknande personer.}},
 author    = {{Tenggren, Elvira and Karlsson, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Men, varför män?}},
 year     = {{2021}},
}