Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

It takes two to tango

Johansson, Måns LU and Karsten, Lovisa LU (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Inledning: I en värld där social medier växt fram existerar inspiratörer, motivatörer och opinionsskapare som genom sitt agerande påverkar vad människor gör. Så kallade influencers. Influencers är beroende av följare och beroendet ger följare användarmakt. Vad händer om en influencer inte gör sina följare nöjda? På samma sätt som influencers har makten att påverka dess följare så har följarna på så sätt även makten att påverka influencers. Hur ser maktförhållandet och ledarskapet ut i relationen influencer-följare? Vem är det som påverkar och styr vem? Eller kan båda påverka och styra båda?
Syfte: Syftet med studien är att, genom ett postheroiskt synsätt på ledarskap, undersöka det kollektiva ledarskapet mellan svenska meso-influencers... (More)
Inledning: I en värld där social medier växt fram existerar inspiratörer, motivatörer och opinionsskapare som genom sitt agerande påverkar vad människor gör. Så kallade influencers. Influencers är beroende av följare och beroendet ger följare användarmakt. Vad händer om en influencer inte gör sina följare nöjda? På samma sätt som influencers har makten att påverka dess följare så har följarna på så sätt även makten att påverka influencers. Hur ser maktförhållandet och ledarskapet ut i relationen influencer-följare? Vem är det som påverkar och styr vem? Eller kan båda påverka och styra båda?
Syfte: Syftet med studien är att, genom ett postheroiskt synsätt på ledarskap, undersöka det kollektiva ledarskapet mellan svenska meso-influencers och generation Z som följare utifrån följarnas perspektiv
Metod: Undersökningen utgår från en kvalitativ metod där empirin har samlats genom nio semistrukturerade djupintervjuer.
Teori: Uppsatsen utgår ifrån teorier om postheroiskt ledarskap, kollektivt ledarskap samt sociala maktbaser.
Slutsatser: Studien visar att influencers besitter två typer av social makt gentemot sina följare: expertmakt och referentmakt. Följarna besitter i sin tur två typer av social makt gentemot influencers: expertmakt och informationsmakt. Det framkommer i undersökningen att det sker ett samspel samt maktrotationer mellan influencer och följare. Ledarskapet i relationen är på så sätt flytande och därmed av en postheroiskt karaktär. Det tvådelade ledarskapet gör sig även tydligt genom att kollektivet (följarna) avsätter ledaren (influencer) genom cancellering när ledaren gör fel. Den återkommande maktsymmetrin är även ett tydligt tecken på ett tvådelat ledarskap och därmed ett kollektivt ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Måns LU and Karsten, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ undersökning om det kollektiva ledarskapet i relationen influencer-följare
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kollektivt ledarskap, postheroiskt ledarskap, sociala maktbaser, maktrotation, maktsymmetri, relationen influencer-följare
language
Swedish
id
9055130
date added to LUP
2021-06-16 10:12:12
date last changed
2021-06-16 10:12:12
@misc{9055130,
 abstract   = {{Inledning: I en värld där social medier växt fram existerar inspiratörer, motivatörer och opinionsskapare som genom sitt agerande påverkar vad människor gör. Så kallade influencers. Influencers är beroende av följare och beroendet ger följare användarmakt. Vad händer om en influencer inte gör sina följare nöjda? På samma sätt som influencers har makten att påverka dess följare så har följarna på så sätt även makten att påverka influencers. Hur ser maktförhållandet och ledarskapet ut i relationen influencer-följare? Vem är det som påverkar och styr vem? Eller kan båda påverka och styra båda?
Syfte: Syftet med studien är att, genom ett postheroiskt synsätt på ledarskap, undersöka det kollektiva ledarskapet mellan svenska meso-influencers och generation Z som följare utifrån följarnas perspektiv
Metod: Undersökningen utgår från en kvalitativ metod där empirin har samlats genom nio semistrukturerade djupintervjuer. 
Teori: Uppsatsen utgår ifrån teorier om postheroiskt ledarskap, kollektivt ledarskap samt sociala maktbaser. 
Slutsatser: Studien visar att influencers besitter två typer av social makt gentemot sina följare: expertmakt och referentmakt. Följarna besitter i sin tur två typer av social makt gentemot influencers: expertmakt och informationsmakt. Det framkommer i undersökningen att det sker ett samspel samt maktrotationer mellan influencer och följare. Ledarskapet i relationen är på så sätt flytande och därmed av en postheroiskt karaktär. Det tvådelade ledarskapet gör sig även tydligt genom att kollektivet (följarna) avsätter ledaren (influencer) genom cancellering när ledaren gör fel. Den återkommande maktsymmetrin är även ett tydligt tecken på ett tvådelat ledarskap och därmed ett kollektivt ledarskap.}},
 author    = {{Johansson, Måns and Karsten, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{It takes two to tango}},
 year     = {{2021}},
}