Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Man får gilla läget” – En kvalitativ studie om hur personer 70 år och äldre upplever och hanterar sin vardag under coronapandemin

Ericsson, Jenny LU and Hägg, Louise LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner för riskgruppen 70 år och äldre som uppmanades att undvika nära kontakter, vilket resulterade i att många isolerade sig i sina hem. Deras vardag och möjlighet till aktivitet och delaktighet förändrades plötsligt. Det finns begränsat med kunskap om hur restriktionerna påverkade äldre personers vardag och hälsa.
Syfte: Att undersöka hur personer 70 år och äldre i Sverige upplever och hanterar sin vardag under coronapandemin, utifrån görandet, varandet, blivandet och tillhörandet.
Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie där data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med 10 deltagare. Intervjuerna genomfördes i juni 2020 inom ramen för ett större forskningsprojekt. Med avstamp i Wilcocks... (More)
Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner för riskgruppen 70 år och äldre som uppmanades att undvika nära kontakter, vilket resulterade i att många isolerade sig i sina hem. Deras vardag och möjlighet till aktivitet och delaktighet förändrades plötsligt. Det finns begränsat med kunskap om hur restriktionerna påverkade äldre personers vardag och hälsa.
Syfte: Att undersöka hur personer 70 år och äldre i Sverige upplever och hanterar sin vardag under coronapandemin, utifrån görandet, varandet, blivandet och tillhörandet.
Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie där data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med 10 deltagare. Intervjuerna genomfördes i juni 2020 inom ramen för ett större forskningsprojekt. Med avstamp i Wilcocks teori om görandets betydelse för hälsa användes en riktad kvalitativ innehållsanalys för att analysera intervjuerna utifrån begreppen görandet, varandet, blivandet och tillhörandet.
Resultat: Resultatet visar att deltagarna hade gjort förändringar i sina dagliga aktiviteter till följd av restriktionerna. De behövde skapa en ny struktur och nya rutiner anpassade efter rådande förutsättningar. Många hittade strategier för att hantera situationen och må bra men för en del ledde brist på social gemenskap till ett sämre mående.
Slutsats: Resultaten är betydelsefulla för att vid en liknande situation i framtiden kunna sätta in relevanta insatser som främjar äldres hälsa och möjlighet till en aktiv vardag. (Less)
Popular Abstract
Background: The coronavirus pandemic led to restrictions for persons 70 years and older who were advised to avoid close contact, which for many resulted in isolation at home. Their possibilities to engage in everyday activities suddenly changed. Little is known about how the restrictions has influenced older adults’ everyday life and health.
Aim: To explore how persons 70 years and older in Sweden experience and manage their everyday life during the coronavirus pandemic, through the concepts doing, being, becoming and belonging.
Method: A qualitative cross-sectional study. Data was collected through semi-structured interviews with 10 participants. Interviews were conducted in June 2020 as part of a larger research project. A directed... (More)
Background: The coronavirus pandemic led to restrictions for persons 70 years and older who were advised to avoid close contact, which for many resulted in isolation at home. Their possibilities to engage in everyday activities suddenly changed. Little is known about how the restrictions has influenced older adults’ everyday life and health.
Aim: To explore how persons 70 years and older in Sweden experience and manage their everyday life during the coronavirus pandemic, through the concepts doing, being, becoming and belonging.
Method: A qualitative cross-sectional study. Data was collected through semi-structured interviews with 10 participants. Interviews were conducted in June 2020 as part of a larger research project. A directed content analysis approach was used to analyse the interviews based on Wilcocks concepts doing, being, becoming and belonging.
Results: The participants had made changes in their daily activities because of the restrictions. They needed to create a new structure and routines in everyday life according to the new conditions. Many had found strategies to handle the situation and felt good but for some the lack of social contacts had led to problems.
Conclusion: The results are important to guide future interventions that in a similar situation may promote older persons health and well-being. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Jenny LU and Hägg, Louise LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid-19, Riskgrupp, Restriktioner, Görandet, Varandet, Blivandet, Tillhörandet, Arbetsterapi, Aktiviteter i vardagen, Aktivitetsvetenskap
language
Swedish
id
9055522
date added to LUP
2021-06-17 07:43:48
date last changed
2021-06-17 07:43:48
@misc{9055522,
 abstract   = {{Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner för riskgruppen 70 år och äldre som uppmanades att undvika nära kontakter, vilket resulterade i att många isolerade sig i sina hem. Deras vardag och möjlighet till aktivitet och delaktighet förändrades plötsligt. Det finns begränsat med kunskap om hur restriktionerna påverkade äldre personers vardag och hälsa.
Syfte: Att undersöka hur personer 70 år och äldre i Sverige upplever och hanterar sin vardag under coronapandemin, utifrån görandet, varandet, blivandet och tillhörandet.
Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie där data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med 10 deltagare. Intervjuerna genomfördes i juni 2020 inom ramen för ett större forskningsprojekt. Med avstamp i Wilcocks teori om görandets betydelse för hälsa användes en riktad kvalitativ innehållsanalys för att analysera intervjuerna utifrån begreppen görandet, varandet, blivandet och tillhörandet. 
Resultat: Resultatet visar att deltagarna hade gjort förändringar i sina dagliga aktiviteter till följd av restriktionerna. De behövde skapa en ny struktur och nya rutiner anpassade efter rådande förutsättningar. Många hittade strategier för att hantera situationen och må bra men för en del ledde brist på social gemenskap till ett sämre mående. 
Slutsats: Resultaten är betydelsefulla för att vid en liknande situation i framtiden kunna sätta in relevanta insatser som främjar äldres hälsa och möjlighet till en aktiv vardag.}},
 author    = {{Ericsson, Jenny and Hägg, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Man får gilla läget” – En kvalitativ studie om hur personer 70 år och äldre upplever och hanterar sin vardag under coronapandemin}},
 year     = {{2021}},
}