Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkesrelationer & Covid-19

Blom, Johanna LU and Walde, Julia (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Människor kan utveckla betydande och långvariga relationer till varumärken för att hantera känslomässig ensamhet. Dessa varumärkesrelationer kan liknas vid interpersonella relationer eftersom det uppstår liknande emotionella band mellan parterna. Människor kan även använda varumärken för självuttryck vilket i sin tur kan skapa en tillhörighet till andra människor. Till följd av de förändrade levnadsvanorna av Covid-19 är människor inte ute i sociala sammanhang i samma utsträckning som tidigare och har därför inte lika många tillfällen att uttrycka sig på. Det har också rapporterats en ökad ensamhet i det svenska samhället. Covid-19 kan således ha påverkat varumärkesrelationer och syftet med studien är därmed att undersöka hur förändrade... (More)
Människor kan utveckla betydande och långvariga relationer till varumärken för att hantera känslomässig ensamhet. Dessa varumärkesrelationer kan liknas vid interpersonella relationer eftersom det uppstår liknande emotionella band mellan parterna. Människor kan även använda varumärken för självuttryck vilket i sin tur kan skapa en tillhörighet till andra människor. Till följd av de förändrade levnadsvanorna av Covid-19 är människor inte ute i sociala sammanhang i samma utsträckning som tidigare och har därför inte lika många tillfällen att uttrycka sig på. Det har också rapporterats en ökad ensamhet i det svenska samhället. Covid-19 kan således ha påverkat varumärkesrelationer och syftet med studien är därmed att undersöka hur förändrade levnadsvanor av Covid-19 har påverkat varumärkesrelationer. Detta genom att undersöka hur respondenterna i denna studie upplever att varumärkesrelationer konstrueras och hur de förändrade levnadsvanorna har påverkat relationerna.

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där det empiriska materialet har samlats in genom tio stycken semistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt eftersom respondenterna ansågs vara tvungna att uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra med matnyttig information och genom det möjliggöra att svara på frågeställningen. Vidare har det empiriska materialet analyserats baserat på de fem komponenterna förändrade levnadsvanor, tillhörighet och självuttryck, ömsesidigt beroende, varumärkeskärlek och engagemang. Dessa grundas i den teoretiska referensramen som i huvudsak består av teorierna need-to-belong och consumer-brand-relationship (CBR). Studien identifierar att förändrade levnadsvanor av Covid-19 har lett till att varumärkesrelationer tagit ny form. Relationerna har främst påverkats på det sätt att respondenterna inte har lika många tillfällen att uttrycka sig på genom varumärken vilket har lett till att de konsumerar mindre. När de väl konsumerar vänder de sig dock i större utsträckning till sina favoritvarumärken först, och interaktionen mellan parterna sker mer digitalt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Johanna LU and Walde, Julia
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om varumärkesrelationer och hur de har påverkats av Covid-19
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varumärkesrelationer, CBR, need-to-belong, förändrade levnadsvanor, Covid-19
language
Swedish
id
9055618
date added to LUP
2021-06-17 08:49:37
date last changed
2021-06-17 08:49:37
@misc{9055618,
 abstract   = {{Människor kan utveckla betydande och långvariga relationer till varumärken för att hantera känslomässig ensamhet. Dessa varumärkesrelationer kan liknas vid interpersonella relationer eftersom det uppstår liknande emotionella band mellan parterna. Människor kan även använda varumärken för självuttryck vilket i sin tur kan skapa en tillhörighet till andra människor. Till följd av de förändrade levnadsvanorna av Covid-19 är människor inte ute i sociala sammanhang i samma utsträckning som tidigare och har därför inte lika många tillfällen att uttrycka sig på. Det har också rapporterats en ökad ensamhet i det svenska samhället. Covid-19 kan således ha påverkat varumärkesrelationer och syftet med studien är därmed att undersöka hur förändrade levnadsvanor av Covid-19 har påverkat varumärkesrelationer. Detta genom att undersöka hur respondenterna i denna studie upplever att varumärkesrelationer konstrueras och hur de förändrade levnadsvanorna har påverkat relationerna.

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där det empiriska materialet har samlats in genom tio stycken semistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt eftersom respondenterna ansågs vara tvungna att uppfylla vissa kriterier för att kunna bidra med matnyttig information och genom det möjliggöra att svara på frågeställningen. Vidare har det empiriska materialet analyserats baserat på de fem komponenterna förändrade levnadsvanor, tillhörighet och självuttryck, ömsesidigt beroende, varumärkeskärlek och engagemang. Dessa grundas i den teoretiska referensramen som i huvudsak består av teorierna need-to-belong och consumer-brand-relationship (CBR). Studien identifierar att förändrade levnadsvanor av Covid-19 har lett till att varumärkesrelationer tagit ny form. Relationerna har främst påverkats på det sätt att respondenterna inte har lika många tillfällen att uttrycka sig på genom varumärken vilket har lett till att de konsumerar mindre. När de väl konsumerar vänder de sig dock i större utsträckning till sina favoritvarumärken först, och interaktionen mellan parterna sker mer digitalt.}},
 author    = {{Blom, Johanna and Walde, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Varumärkesrelationer & Covid-19}},
 year     = {{2021}},
}