Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av de invasiva främmande arterna vresros och parkslide på lokaler på Gotland

Simonsson, Jennifer LU (2021) MVEM12 20211
Studies in Environmental Science
Popular Abstract (Swedish)
Uppföljning av utbredningen för vresros och parkslide på delar av Gotland
Invasiva främmande arter som vresros och parkslide är ett stort hot mot biologiska mångfalden, naturen och människors hälsa. Gotland har en unik natur med mycket biologisk mångfald, som ö är Gotlands ekosystem extra känsligt för invasiva arter då ekosystemet har utvecklats under isolation under en lång tid. Vresros och parkslide är två invasiva främmande arter som gör stora skador på naturen och är svåra att bekämpa. Syftet med rapporten är att undersöka hur hotad den unika gotländska naturen är av vresros och parkslide samt undersöka hur artportal fungerar som beslutsunderlag för åtgärdsbedömning.
Invasiva främmande arter är definierade på följande sätt... (More)
Uppföljning av utbredningen för vresros och parkslide på delar av Gotland
Invasiva främmande arter som vresros och parkslide är ett stort hot mot biologiska mångfalden, naturen och människors hälsa. Gotland har en unik natur med mycket biologisk mångfald, som ö är Gotlands ekosystem extra känsligt för invasiva arter då ekosystemet har utvecklats under isolation under en lång tid. Vresros och parkslide är två invasiva främmande arter som gör stora skador på naturen och är svåra att bekämpa. Syftet med rapporten är att undersöka hur hotad den unika gotländska naturen är av vresros och parkslide samt undersöka hur artportal fungerar som beslutsunderlag för åtgärdsbedömning.
Invasiva främmande arter är definierade på följande sätt ”invasiva främmande (efter år 1800) arter är främmande arter som med människans hjälp medvetet eller omedvetet spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde och i sin nya miljö ställer till problem för ekosystemen, människors hälsa eller för ekonomin”. Vresros och parkslide är två invasiva växter som orsakar problem i Sverige. Ingen av dessa två arter finns på den nationella listan över invasiva främmande arter, dock är båda under observation för att kanske läggas till på listan.
Vresros växer främst på stränder eller sandig mark. Växten är taggig och skapar övervuxna stränder vilket kan hindra rekreation för människor samt att vresrosen överskuggar andra inhemska arter och påverkar den biologiska mångfalden. Att bli av med vresros är komplicerat. Växtens rötter går djupt, enda ner till grundvattnet. För bekämpningen av vresros är det lättaste att gräva upp alla rötter vilket kan vara väldigt dyrt. Parkslide är en bambuliknande ört som kan växa överallt. Parkslide gör stora skador både i naturen genom att ta över och skapa monokulturer men även genom att förstöra vattenrör och husfasader. Parkslide är svårt att få bort, eftersom den sprider sig väldigt enkelt då bara 0,07 gram av en rot behövs för att den ska utöka sig. För tillfället finns det inget enkelt sätt att bli av med parkslide.
Inventeringen gjordes genom att använda SLU:s artportal för att se vart rapporteringar av vresros och parkslide fanns och göra återbesök. För vresros besöktes 43 olika platser längs Gotlands östkust. Av dessa 43 var det 15 platser där vresros kunde återfinnas. För parkslide besöktes 13 platser runt om Visby och de tre närliggande socknarna, Follingbo, Väskinde och Tofta.
Artportalen visar att vresros är utspridd över hela Gotlands kust. På Gotlands östkust finns det många platser där bekämpning varit framgångsrik. Studien visade att strandnära läge inte är ett måste för vresrosen utbredning vilket indikerar att hotet från vresrosen kan bli större och mer omfångsrik framöver. Idag görs inga åtgärder mot parkslide på Gotland. Inventeringen i denna studie kan inte styrka något om åtgärdsbehovet dock bör problematiken med underrapportering tas på allvar.
I studien användes Artportalen vilken även används av länsstyrelser och kommuner för att kartlägga, övervaka och åtgärdsbedöma invasiva främmande arter. Under arbetets gång framkom det att Artportalen inte alltid är pålitlig då både under- och överrapportering utgör problem, samt att felkoordinering av rapportörer skapar felkällor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsson, Jennifer LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Invasiva Främmande arter, Vresros, Parkslide, Gotland
language
Swedish
id
9055825
date added to LUP
2021-06-18 15:04:24
date last changed
2021-06-18 15:04:24
@misc{9055825,
 author    = {{Simonsson, Jennifer}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Uppföljning av de invasiva främmande arterna vresros och parkslide på lokaler på Gotland}},
 year     = {{2021}},
}