Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rödfärgade utfällningar i dammanläggningar orsakade av G. ferruginea och L. ochracea - Problemstatistik och mikrobiella levnadsförutsättningar

Ekström, Christian LU (2021) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20211
Department of Geology
Abstract
Hydropower is an extensive national industry which supplies Sweden with about 45 % of its total energy produced
(Molin 2016). A problem which the industry is currently fighting is the presence of ochre-colored precipitations
that clog vital measuring tools and drainage pipes at the dams, commonly called red mud. The red mud is produced
by iron-oxidizing bacteria, FeOB, which oxidize Fe(II) to Fe(III) (Hamrén 2013). The particles of oxidized iron
accumulate in the microbial mat, with other particles, and build up the red mud. Gallionella ferruginea and Leptothrix ochracea are two FeOB which have been connected to the foremost production of red mud (Hamrén 2013).
This article examines the occurrence of red mud in dam facilities,... (More)
Hydropower is an extensive national industry which supplies Sweden with about 45 % of its total energy produced
(Molin 2016). A problem which the industry is currently fighting is the presence of ochre-colored precipitations
that clog vital measuring tools and drainage pipes at the dams, commonly called red mud. The red mud is produced
by iron-oxidizing bacteria, FeOB, which oxidize Fe(II) to Fe(III) (Hamrén 2013). The particles of oxidized iron
accumulate in the microbial mat, with other particles, and build up the red mud. Gallionella ferruginea and Leptothrix ochracea are two FeOB which have been connected to the foremost production of red mud (Hamrén 2013).
This article examines the occurrence of red mud in dam facilities, the severity of the problems caused, which FeOB
produces the main amount of red mud, which are the living conditions of these FeOB and are there any measures
which you can take to halt the growth of the FeOB. The scope of the problem within different facilities across Sweden is examined through a survey. A visit to a facility with problems with red mud was realized, where samples of
water was collected from different problem areas. Further, a literature study was done with the focus on the ironoxidizing bacteria. 7 out of 8 respondents confirmed that they had problems with red mud within their facilities,
where they cause small to considerable problems. The red mud is reported to severely complicate monitoring
measurements and cause clogging of drainage pipes. From the analysis of the water-samples elevated amounts of
iron was found in the areas which contained the most amount of red mud, compared to those which contained less
or no amount of red mud. It is assumed that L. ochracea is responsible for the main production of red mud, and it is
confirmed that L. ochracea is better suited for the environment within a dam compared to G. ferruginea. The
growth of L. ochracea is limited by high levels of salt, the addition of sodium azide and the absence of potassium
and magnesium (Fleming et al. 2018; Eggerichs et al. 2020). (Less)
Abstract (Swedish)
Vattenkraft är en omfattande nationell industri som förser Sverige med ungefär 45 % av dess energiproduktion
(Molin 2016). Ett problem branschen brottas med är rödfärgade utfällningar som sätter igen mätinstrument och dränageledningar vid dammarna, så kallat. rödslam. Rödslammet produceras av järnoxiderande bakterier, FeOB, som
oxiderar Fe(II) till Fe(III) (Hamrén 2013). Det partikulära järnet ansamlas i bakteriernas biomatta, med andra partiklar, och bygger upp rödslammet. Gallionella ferruginea och Leptothrix ochracea är två FeOB som har kopplats
till den främsta produktionen av rödslam (Hamrén 2013). Den aktuella rapporten vill besvara hur vanligt det är med
rödslam i dammanläggningar, hur allvarliga problem rödslammet orsakar,... (More)
Vattenkraft är en omfattande nationell industri som förser Sverige med ungefär 45 % av dess energiproduktion
(Molin 2016). Ett problem branschen brottas med är rödfärgade utfällningar som sätter igen mätinstrument och dränageledningar vid dammarna, så kallat. rödslam. Rödslammet produceras av järnoxiderande bakterier, FeOB, som
oxiderar Fe(II) till Fe(III) (Hamrén 2013). Det partikulära järnet ansamlas i bakteriernas biomatta, med andra partiklar, och bygger upp rödslammet. Gallionella ferruginea och Leptothrix ochracea är två FeOB som har kopplats
till den främsta produktionen av rödslam (Hamrén 2013). Den aktuella rapporten vill besvara hur vanligt det är med
rödslam i dammanläggningar, hur allvarliga problem rödslammet orsakar, vilka/vilken FeOB som står för den
främsta produktionen av rödslam, vilka levnadsförutsättningarna är för dessa FeOB samt om det finns några åtgärder man kan vidta för att minska tillväxten av FeOB. Den aktuella rapporten undersöker omfattningen av problemet
bland dammanläggningar spridda över Sverige genom en enkätstudie. Ett fältbesök till en dammanläggning genomfördes, där vattenprover togs i mätbrunnar med varierande mängder rödslam. Ytterligare gjordes en litteraturstudie
med fokus på de järnoxiderande bakterierna. 7 av 8 enkätrespondenter svarade att de hade problem med rödslam i
sina dammanläggningar, där det orsakar små till betydande problem. Rödslammet rapporteras försvåra mätningar
för dammövervakning och orsaka igensättningar av dränageledningar. Från vattenanalyser konstaterades förhöjda
halter järn i den mätbrunnen med mest rödslam, jämfört med dem som hade små mängder rödslam till inget alls.
Det antas att L. ochracea står för den främsta produktionen av rödslam samt att den är mer anpassad i sitt levnadssätt för miljön i mätbrunnar och dränageledningar jämfört med G. ferruginea. Tillväxten av L. ochracea kan i viss
mån begränsas av hög salinitet, tillsatsen av natriumazid samt frånvaron av kalcium och magnesium (Fleming et al.
2018; Eggerichs et al. 2020). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Christian LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vattenkraft, dammar, järn, bakterier, utfällningar
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
617
language
Swedish
additional info
Externa handledare: Martin Hansson och Tina Påhlstorp, AFRY, Malmö
id
9055838
date added to LUP
2021-06-24 15:13:57
date last changed
2021-06-24 15:13:57
@misc{9055838,
 abstract   = {{Hydropower is an extensive national industry which supplies Sweden with about 45 % of its total energy produced 
(Molin 2016). A problem which the industry is currently fighting is the presence of ochre-colored precipitations 
that clog vital measuring tools and drainage pipes at the dams, commonly called red mud. The red mud is produced 
by iron-oxidizing bacteria, FeOB, which oxidize Fe(II) to Fe(III) (Hamrén 2013). The particles of oxidized iron 
accumulate in the microbial mat, with other particles, and build up the red mud. Gallionella ferruginea and Leptothrix ochracea are two FeOB which have been connected to the foremost production of red mud (Hamrén 2013). 
This article examines the occurrence of red mud in dam facilities, the severity of the problems caused, which FeOB 
produces the main amount of red mud, which are the living conditions of these FeOB and are there any measures 
which you can take to halt the growth of the FeOB. The scope of the problem within different facilities across Sweden is examined through a survey. A visit to a facility with problems with red mud was realized, where samples of 
water was collected from different problem areas. Further, a literature study was done with the focus on the ironoxidizing bacteria. 7 out of 8 respondents confirmed that they had problems with red mud within their facilities, 
where they cause small to considerable problems. The red mud is reported to severely complicate monitoring 
measurements and cause clogging of drainage pipes. From the analysis of the water-samples elevated amounts of 
iron was found in the areas which contained the most amount of red mud, compared to those which contained less 
or no amount of red mud. It is assumed that L. ochracea is responsible for the main production of red mud, and it is 
confirmed that L. ochracea is better suited for the environment within a dam compared to G. ferruginea. The 
growth of L. ochracea is limited by high levels of salt, the addition of sodium azide and the absence of potassium 
and magnesium (Fleming et al. 2018; Eggerichs et al. 2020).}},
 author    = {{Ekström, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Rödfärgade utfällningar i dammanläggningar orsakade av G. ferruginea och L. ochracea - Problemstatistik och mikrobiella levnadsförutsättningar}},
 year     = {{2021}},
}