Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Ibland tänker jag att det här sätter sig i kroppen på mig”. En fenomenologisk studie av hbtq+-personers levda erfarenheter av mikroaggressioner i Sverige.

Korvenranta Månsson, Isabella LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att utforska den levda erfarenheten av och reaktionerna på mikroaggressioner hos personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och andra minoritetsgrupper som bryter mot normer som rör kön, sexualitet eller relationer (hbtq+-personer). Mikroaggressioner är en subtil och ofta omedveten form av diskriminering som förmedlar nedsättande budskap till marginaliserade grupper. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie av 82 semistrukturerade intervjuer med hbtq+-personer. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys inom ett queerfenomenologiskt ramverk. Tre teman identifierades: Att göras till avvikare och objekt, Att alltid vara fel eller helst inte vara alls och Att... (More)
Syftet med uppsatsen var att utforska den levda erfarenheten av och reaktionerna på mikroaggressioner hos personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och andra minoritetsgrupper som bryter mot normer som rör kön, sexualitet eller relationer (hbtq+-personer). Mikroaggressioner är en subtil och ofta omedveten form av diskriminering som förmedlar nedsättande budskap till marginaliserade grupper. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie av 82 semistrukturerade intervjuer med hbtq+-personer. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys inom ett queerfenomenologiskt ramverk. Tre teman identifierades: Att göras till avvikare och objekt, Att alltid vara fel eller helst inte vara alls och Att tvingas till handling som aldrig leder en hem. Deltagarna beskrev mikroaggressioner som tolkades innebära att de objektifierades eller blev hypersynliga. De tolkades även ha utsatts för mikroaggressioner som avvisade eller patologiserade deras identiteter och levda erfarenheter eller som gjorde deras känslor till ett besvär för andra människor. Vidare tolkades deltagarnas erfarenheter av att bli utsatta för mikroaggressioner ha en påfrestande inverkan på deras perception och möjligheter att uttrycka sin agens. Studiens resultat ger insikt i hur mikroaggressioner kan leda till internaliserad hbtq+-fobi. Kliniska implikationer av studiens resultat och vidare forskning diskuteras. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study was to explore the lived experience of and reactions to microaggressions among lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and other sexual and gender minorities (LGBTQ+) people. Microaggressions are subtle and often unconscious forms of discrimination that communicate hostile or derogatory messages to marginalized social groups. The study was conducted through a qualitative research using 82 semi-structured interviews with LGBTQ+-people. Thematic analysis within a queer phenomenological framework was used to analyze the material. Three themes were identified: Become a deviant or an object, Always be wrong or preferably not be at all and Forced to take action that never leads one home. Participants described... (More)
The aim of this study was to explore the lived experience of and reactions to microaggressions among lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and other sexual and gender minorities (LGBTQ+) people. Microaggressions are subtle and often unconscious forms of discrimination that communicate hostile or derogatory messages to marginalized social groups. The study was conducted through a qualitative research using 82 semi-structured interviews with LGBTQ+-people. Thematic analysis within a queer phenomenological framework was used to analyze the material. Three themes were identified: Become a deviant or an object, Always be wrong or preferably not be at all and Forced to take action that never leads one home. Participants described microaggressions whereby they were objectified or made hypervisible. They also described microaggressions that could be perceived as pathologizing or negating their identities and lived experiences or making their feelings bothersome to other people. Microaggressions were identified as having a taxing effect on the participants’ perception and be limiting to their sense of agency. The results of the study can be used to discern how microaggressions can lead to internalized LGBTQ+-phobia. Limitations and implications for future research are discussed, as are clinical implications. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Korvenranta Månsson, Isabella LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
hbtq+, minoritetsstress, mikroaggressioner, hbtq+-fobi, LGBTQ+, minority stress, microaggressions, LGBTQ+-phobia
language
Swedish
id
9055917
date added to LUP
2021-06-17 15:19:37
date last changed
2021-06-17 15:19:37
@misc{9055917,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen var att utforska den levda erfarenheten av och reaktionerna på mikroaggressioner hos personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och andra minoritetsgrupper som bryter mot normer som rör kön, sexualitet eller relationer (hbtq+-personer). Mikroaggressioner är en subtil och ofta omedveten form av diskriminering som förmedlar nedsättande budskap till marginaliserade grupper. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie av 82 semistrukturerade intervjuer med hbtq+-personer. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys inom ett queerfenomenologiskt ramverk. Tre teman identifierades: Att göras till avvikare och objekt, Att alltid vara fel eller helst inte vara alls och Att tvingas till handling som aldrig leder en hem. Deltagarna beskrev mikroaggressioner som tolkades innebära att de objektifierades eller blev hypersynliga. De tolkades även ha utsatts för mikroaggressioner som avvisade eller patologiserade deras identiteter och levda erfarenheter eller som gjorde deras känslor till ett besvär för andra människor. Vidare tolkades deltagarnas erfarenheter av att bli utsatta för mikroaggressioner ha en påfrestande inverkan på deras perception och möjligheter att uttrycka sin agens. Studiens resultat ger insikt i hur mikroaggressioner kan leda till internaliserad hbtq+-fobi. Kliniska implikationer av studiens resultat och vidare forskning diskuteras.}},
 author    = {{Korvenranta Månsson, Isabella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Ibland tänker jag att det här sätter sig i kroppen på mig”. En fenomenologisk studie av hbtq+-personers levda erfarenheter av mikroaggressioner i Sverige.}},
 year     = {{2021}},
}