Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekosociala åtgärder i befintlig utemiljö

Franzén, Elinor LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Previous research indicate that social and ecological sustainability dimensions are
handled separately within the work of goal fulfilment. Important key actors are having
a hard time finding synergies between them which leads to a slower green and healthy
transformation of cities. On the local level, this problem is connected to the
decentralization of municipalities due to their growing assignments.
This study aims to examine two units of complexity linked to the context above. The
first unit is connected to the possibilities and conflicts working with ecosocial
measures within the urban outdoor environment. The second unit investigates the
possibilities of cross-sectoral collaboration when implementing ecosocial measures ... (More)
Previous research indicate that social and ecological sustainability dimensions are
handled separately within the work of goal fulfilment. Important key actors are having
a hard time finding synergies between them which leads to a slower green and healthy
transformation of cities. On the local level, this problem is connected to the
decentralization of municipalities due to their growing assignments.
This study aims to examine two units of complexity linked to the context above. The
first unit is connected to the possibilities and conflicts working with ecosocial
measures within the urban outdoor environment. The second unit investigates the
possibilities of cross-sectoral collaboration when implementing ecosocial measures
and how collaboration could work as a tool for goal fulfilment.
The method consisted of interviews with respondents working within the field of
urban development, specifically the outdoor environment in cities, which includes
both the public and private sector. The interviews are based on themes linked to the
chosen theories of the study. That includes the relation of the design of the physical
outdoor environment to the well-being of humans, as well as theories that handle
cross-sectoral collaboration.
The results indicate that there are many possibilities for working with an ecosocial
perspective within urban outdoor planning. Cross-sectoral collaboration is vital in
order for the ecosocial measure to be able to fulfil its full potential to foster both
human and urban nature. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ekosociala åtgärder i befintlig utemiljö - En studie som kartlägger Lunds
kommuns samverkan med fastighetsägare
Kommuner har fått ett allt större ansvar och större uppdrag när det kommer till hållbarhet.
Kommuners hållbarhetsarbete och uppsatta mål är ofta sammankopplat med både nationella och
globala avtal vilket kräver samverkan då kommuner ensamma inte besitter egen rådighet eller har
råd att utföra nödvändiga åtgärder. För att målen ska nås krävs därför samverkan men även verktyg
för att effektivisera transformationen och stärka åtgärderna.
Studien du nu ska läsa är en kartläggning över Lunds kommuns samverkan med
fastighetsbolag i kommunen. Fokus ligger på samverkan kring implementering av
ekosociala åtgärder,... (More)
Ekosociala åtgärder i befintlig utemiljö - En studie som kartlägger Lunds
kommuns samverkan med fastighetsägare
Kommuner har fått ett allt större ansvar och större uppdrag när det kommer till hållbarhet.
Kommuners hållbarhetsarbete och uppsatta mål är ofta sammankopplat med både nationella och
globala avtal vilket kräver samverkan då kommuner ensamma inte besitter egen rådighet eller har
råd att utföra nödvändiga åtgärder. För att målen ska nås krävs därför samverkan men även verktyg
för att effektivisera transformationen och stärka åtgärderna.
Studien du nu ska läsa är en kartläggning över Lunds kommuns samverkan med
fastighetsbolag i kommunen. Fokus ligger på samverkan kring implementering av
ekosociala åtgärder, åtgärder vars syfte är att uppnå miljömässiga mål samtidigt som
social välfärd främjas. Mer specifikt kommer studien att titta på ekosociala åtgärder i
befintlig utemiljö och vilka synergier och risker som återfinns när sociala och
ekologiskt uppsatta mål komprimeras i en och samma åtgärd. Studien bygger på en
intervjustudie där aktörer med olika perspektiv på frågan har intervjuats. Studien
erbjuder två kommunperspektiv, två fastighetsägarperspektiv, två konsultperspektiv
samt ett myndighetsperspektiv.
Studiens huvudsakliga upptäckter visar att ekosociala åtgärder har stor potential att
effektivisera och kombinera nyttor för måluppfyllnad inom stadsutveckling.
Samverkan är dock mer eller mindre nödvändigt om åtgärderna ska kunna främja både
naturen och människan likvärdigt. Detta beror delvis på att en organisation i självregi
saknar resurser, både kunskapsmässiga och ekonomiska, för att kunna ta ett
helhetsgrepp kring frågan. Vidare saknas verktyg för att skydda urban grönska och i
stadsmiljöer har naturens egenvärde en tendens att hamna i skymundan för
människans behov. Även avtal för att underlätta sektorsöverskridande samverkan
kring ekosociala åtgärder saknas och enligt flera av intervjupersonerna är samverkan
utan formalisering svår att bedriva.
I Lunds kommun förekommer mestadels kontraktstyrd samverkan, här finns en risk
att innovationspotentialen går förlorad och att dialogen aktörerna emellan aldrig riktigt
utvecklas. Detta beror på markfrågan, i dagsläget utför kommunen åtgärder på sin
mark och fastighetsägare åtgärder på sin mark. Det förekommer med andra ord relativt
sällan en dialog där aktörerna gemensamt planerar och utför åtgärder som gynnar
helhetsperspektivet. Åtgärderna som implementeras har då en risk att sakna viktiga 6
perspektiv och aspekter. Även invånarnas förslag är nödvändiga om de ekosociala
åtgärderna ska kunna främja människors reella behov. Samtliga aktörer i studien tror
att de skulle nå längre med sitt hållbarhetsarbete med hjälp av samverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Franzén, Elinor LU
supervisor
organization
alternative title
En studie som kartlägger Lund kommuns samverkan med fastighetsägare
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Eco-social perspective, eco-social measure, urban outdoor environment, sustainability goals, goals fulfilling, cross-sectoral collaboration, environmental sustainability, social sustainability
language
Swedish
id
9056107
date added to LUP
2021-06-21 08:14:50
date last changed
2021-06-21 08:14:50
@misc{9056107,
 abstract   = {{Previous research indicate that social and ecological sustainability dimensions are 
handled separately within the work of goal fulfilment. Important key actors are having 
a hard time finding synergies between them which leads to a slower green and healthy 
transformation of cities. On the local level, this problem is connected to the 
decentralization of municipalities due to their growing assignments. 
This study aims to examine two units of complexity linked to the context above. The 
first unit is connected to the possibilities and conflicts working with ecosocial 
measures within the urban outdoor environment. The second unit investigates the 
possibilities of cross-sectoral collaboration when implementing ecosocial measures 
and how collaboration could work as a tool for goal fulfilment.
The method consisted of interviews with respondents working within the field of 
urban development, specifically the outdoor environment in cities, which includes 
both the public and private sector. The interviews are based on themes linked to the 
chosen theories of the study. That includes the relation of the design of the physical
outdoor environment to the well-being of humans, as well as theories that handle 
cross-sectoral collaboration.
The results indicate that there are many possibilities for working with an ecosocial 
perspective within urban outdoor planning. Cross-sectoral collaboration is vital in 
order for the ecosocial measure to be able to fulfil its full potential to foster both 
human and urban nature.}},
 author    = {{Franzén, Elinor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ekosociala åtgärder i befintlig utemiljö}},
 year     = {{2021}},
}