Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hydrological assessment and water management study in Norra Bunn With a focus on fish stock conservation

Li, Qianqian LU (2021) In TVVR21/5015 VVRM01 20211
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Fokus för denna studie är att undersöka statusen för Norra Bunnsjön och de utmaningar den står inför idag med betoning på vattenresurshantering för ett bättre bevarande av fiskbestånden.
För att uppnå målen genomfördes litteraturgranskningar, datainsamling från olika källor och vattenprovtagningar på plats. Resultaten visar att sjön har höga halter av kemiska föroreningar som kvicksilver, kvicksilverassocierade föreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE); syrebrist i det djupa vattnet under sommaren; potentiellt pågående utveckling av brunifiering; hög näringsbelastning som kommer från hushållens utsläpp även om det inte finns någon stark indikation på att sjön påverkas av övergödning i nuvarande skede; måttlig fiskstatus som ett... (More)
Fokus för denna studie är att undersöka statusen för Norra Bunnsjön och de utmaningar den står inför idag med betoning på vattenresurshantering för ett bättre bevarande av fiskbestånden.
För att uppnå målen genomfördes litteraturgranskningar, datainsamling från olika källor och vattenprovtagningar på plats. Resultaten visar att sjön har höga halter av kemiska föroreningar som kvicksilver, kvicksilverassocierade föreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE); syrebrist i det djupa vattnet under sommaren; potentiellt pågående utveckling av brunifiering; hög näringsbelastning som kommer från hushållens utsläpp även om det inte finns någon stark indikation på att sjön påverkas av övergödning i nuvarande skede; måttlig fiskstatus som ett resultat av måttlig populationsstruktur av abborre och slutligen stör vattenkraftverksdriften det hydrologiska systemet i sjön. Flera metoder föreslås för att uppnå ett hållbart bevarande av fiskbestånden. (Less)
Abstract
The focus of this study it to investigate the status of the Norra Bunn lake and the challenges it is facing today then to address these issues accordingly with a focus on water resources management for a better fish stocks conservation.
To achieve the objectives, various literature reviews, data collection from different sources and on-site water samplings are carried out.
The study results show that the lake is suffering from excessive chemical compounds of mercury, mercury associated compounds and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); oxygen deficiency in the deep water during summer; potentially ongoing brownification development; excessive nutrients load coming from household discharge although there is no strong indication that... (More)
The focus of this study it to investigate the status of the Norra Bunn lake and the challenges it is facing today then to address these issues accordingly with a focus on water resources management for a better fish stocks conservation.
To achieve the objectives, various literature reviews, data collection from different sources and on-site water samplings are carried out.
The study results show that the lake is suffering from excessive chemical compounds of mercury, mercury associated compounds and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); oxygen deficiency in the deep water during summer; potentially ongoing brownification development; excessive nutrients load coming from household discharge although there is no strong indication that the lake is affected by eutrophication at the current stage; moderate fish status as a result of moderate population structure of perch and finally the hydropower plant operation disturbs the hydrological regime in the lake that in average 80% of the discharge from the lake is induced by the water extraction.
However, due to the complex nature of each challenge, no direct countermeasure is proposed in this study rather several approaches are proposed to achieve sustainable fish stocks conservation. (Less)
Popular Abstract
To protect the fish stocks in the lake, the status of the Norra Bunn lake situated in Jönköping is investigated and the challenges it is facing today are identified. Following that, the approach to solve these issues are proposed accordingly.
In this study, various literature reviews, data collection from different sources and on-site water samplings are carried out.
The study results show that the lake is suffering from excessive chemical compounds of mercury, mercury associated compounds and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the fish; lack of dissolved oxygen in the deep water during summer; potentially ongoing brownification development; excessive nutrients load coming from household discharge although the lake is not likely... (More)
To protect the fish stocks in the lake, the status of the Norra Bunn lake situated in Jönköping is investigated and the challenges it is facing today are identified. Following that, the approach to solve these issues are proposed accordingly.
In this study, various literature reviews, data collection from different sources and on-site water samplings are carried out.
The study results show that the lake is suffering from excessive chemical compounds of mercury, mercury associated compounds and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the fish; lack of dissolved oxygen in the deep water during summer; potentially ongoing brownification development; excessive nutrients load coming from household discharge although the lake is not likely to be affected by eutrophication at the current stage; moderate population structure of perch in the lake and finally the hydropower plant operation disturbs the hydrological regime in the lake that in average 80% of the discharge from the lake is induced by the water extraction.
However, due to the complex nature of each challenge, no direct countermeasure is proposed in this study rather several approaches are proposed to achieve a sustainable fish stocks conservation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Li, Qianqian LU
supervisor
organization
course
VVRM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
hydrological assessment, fish stocks conservation, Norra Bunn, water management, HYPE
publication/series
TVVR21/5015
report number
21/5015
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Ronny Berndtsson
id
9056163
date added to LUP
2021-06-18 13:35:56
date last changed
2021-06-18 13:35:56
@misc{9056163,
 abstract   = {{The focus of this study it to investigate the status of the Norra Bunn lake and the challenges it is facing today then to address these issues accordingly with a focus on water resources management for a better fish stocks conservation. 
To achieve the objectives, various literature reviews, data collection from different sources and on-site water samplings are carried out.
The study results show that the lake is suffering from excessive chemical compounds of mercury, mercury associated compounds and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs); oxygen deficiency in the deep water during summer; potentially ongoing brownification development; excessive nutrients load coming from household discharge although there is no strong indication that the lake is affected by eutrophication at the current stage; moderate fish status as a result of moderate population structure of perch and finally the hydropower plant operation disturbs the hydrological regime in the lake that in average 80% of the discharge from the lake is induced by the water extraction.
However, due to the complex nature of each challenge, no direct countermeasure is proposed in this study rather several approaches are proposed to achieve sustainable fish stocks conservation.}},
 author    = {{Li, Qianqian}},
 issn     = {{1101-9824}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVVR21/5015}},
 title    = {{Hydrological assessment and water management study in Norra Bunn With a focus on fish stock conservation}},
 year     = {{2021}},
}