Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Övervakning på arbetsplatsen – hur skyddas den personliga integriteten?

Rasmusson, Tove LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract
The protection of employees' privacy is becoming increasingly important with technological developments that provide increased opportunities for employers to monitor their employees. The purpose of this thesis is to investigate what legal possibilities employers can use to monitor the employees in relation to employee´s personal integrity. There is no comprehensive legislation regarding personal integrity in the workplace. However, investigations have been made by the Swedish state. The purpose of this thesis is concretized through two issues:
1) What legal possibilities does the employer have to monitor the employees without violating the employees' personal integrity?
2) What opportunities and limitations regarding instruments and... (More)
The protection of employees' privacy is becoming increasingly important with technological developments that provide increased opportunities for employers to monitor their employees. The purpose of this thesis is to investigate what legal possibilities employers can use to monitor the employees in relation to employee´s personal integrity. There is no comprehensive legislation regarding personal integrity in the workplace. However, investigations have been made by the Swedish state. The purpose of this thesis is concretized through two issues:
1) What legal possibilities does the employer have to monitor the employees without violating the employees' personal integrity?
2) What opportunities and limitations regarding instruments and technical tools are there if the employer wants to monitor the employees?
This essay has been written with a descriptive approach since there is no case law in this area which concerns monitoring of employees by the Labor Court. The thesis consists of a review of the legal rules concerning the monitoring of the employees, supervisory decisions from the Privacy Protection Authority and analysis and discussion of future changes in legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
Skyddet för arbetstagares personliga integritet blir allt viktigare med den tekniska utvecklingen som ger ökade möjligheter för arbetsgivare att övervaka sina anställda. Ny teknik har skapat nya möjligheter för arbetsgivare att ställa krav på arbetstagare, framförallt vad gäller lojalitetsplikt. För att skyddet för den personliga integriteten inte skall urholkas, medför detta en intresseavvägning mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och krav på lojalitet å ena sidan och arbetstagarens intresse av skydda sin personliga integritet å den andra sidan. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsliga möjligheter arbetsgivaren har att övervaka de anställda i förhållande till arbetstagarens personliga integritet. Det finns ingen... (More)
Skyddet för arbetstagares personliga integritet blir allt viktigare med den tekniska utvecklingen som ger ökade möjligheter för arbetsgivare att övervaka sina anställda. Ny teknik har skapat nya möjligheter för arbetsgivare att ställa krav på arbetstagare, framförallt vad gäller lojalitetsplikt. För att skyddet för den personliga integriteten inte skall urholkas, medför detta en intresseavvägning mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och krav på lojalitet å ena sidan och arbetstagarens intresse av skydda sin personliga integritet å den andra sidan. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsliga möjligheter arbetsgivaren har att övervaka de anställda i förhållande till arbetstagarens personliga integritet. Det finns ingen samlad lagstiftning som rör personlig integritet i arbetslivet men utredningar om detta har gjorts. Syftet konkretiseras genom två frågeställningar:
1) Vilka rättsliga möjligheter har arbetsgivaren att övervaka de anställda utan att kränka arbetstagarnas personliga integritet?
2) Vilka möjligheter och begränsningar avseende instrument och tekniska verktyg finns det om arbetsgivaren vill övervaka arbetstagarna?
Syftet uppfylls genom en deskriptiv ansats eftersom det inte finns rättspraxis på detta område som berör övervakning av anställda från Arbetsdomstolen. Uppsatsen består av en genomgång av de rättsliga regler som gäller vid övervakning av anställda, tillsynsbeslut från Integritetsskyddsmyndigheten och analys och diskussion om framtida förändringar av lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Tove LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Personlig integritet, Övervakning.
language
Swedish
id
9056171
date added to LUP
2021-06-18 13:47:21
date last changed
2021-06-18 13:47:21
@misc{9056171,
 abstract   = {{The protection of employees' privacy is becoming increasingly important with technological developments that provide increased opportunities for employers to monitor their employees. The purpose of this thesis is to investigate what legal possibilities employers can use to monitor the employees in relation to employee´s personal integrity. There is no comprehensive legislation regarding personal integrity in the workplace. However, investigations have been made by the Swedish state. The purpose of this thesis is concretized through two issues:
1)	What legal possibilities does the employer have to monitor the employees without violating the employees' personal integrity?
2)	What opportunities and limitations regarding instruments and technical tools are there if the employer wants to monitor the employees?
This essay has been written with a descriptive approach since there is no case law in this area which concerns monitoring of employees by the Labor Court. The thesis consists of a review of the legal rules concerning the monitoring of the employees, supervisory decisions from the Privacy Protection Authority and analysis and discussion of future changes in legislation.}},
 author    = {{Rasmusson, Tove}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Övervakning på arbetsplatsen – hur skyddas den personliga integriteten?}},
 year     = {{2021}},
}