Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den som söker skall finna

Serrano, Alexander LU ; Josefsson, Marcus LU and Ramshage, William LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att skapa ett FEARS-index som mäter investerarsentiment på den svenska aktiemarknaden samt undersöka om det är skillnad på positivt och negativt sentiment både på Stockholmsbörsen och First North Sweden.

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och antar en deduktiv ansats och använder sig av tidsserieanalys. Multipel linjär regression genomförs för att undersöka sambandet mellan variablerna. Studien använder sig även av Google Trender för att konstruera ett index som mäter investerarnas sinnesstämning. Data är huvudsakligen hämtad från Google Trender och Bloomberg.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av finansiella teorier om effektiva marknadshypotesen, beteendeekonomi och investerarsentiment samt ett... (More)
Syfte: Att skapa ett FEARS-index som mäter investerarsentiment på den svenska aktiemarknaden samt undersöka om det är skillnad på positivt och negativt sentiment både på Stockholmsbörsen och First North Sweden.

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och antar en deduktiv ansats och använder sig av tidsserieanalys. Multipel linjär regression genomförs för att undersöka sambandet mellan variablerna. Studien använder sig även av Google Trender för att konstruera ett index som mäter investerarnas sinnesstämning. Data är huvudsakligen hämtad från Google Trender och Bloomberg.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av finansiella teorier om effektiva marknadshypotesen, beteendeekonomi och investerarsentiment samt ett fokus på tidigare studier som undersökt investerarsentiment baserat på just Google-sökningar.

Resultat: FEARS-indexet påverkar avkastning och förändringar i handelsvolym både på Stockholmsbörsen och First North Sweden. Dessa förändringar är starkare på Stockholmsbörsen än på First North Sweden. FEARS-indexen påverkar inte förändringar i volatilitet på av nämnda marknader. Resultaten visar sig robusta även vid användning av andra metoder för att skapa FEARS-indexen.

Slutsats: FEARS-index kan användas för att undersöka nutida och framtida, kortsiktiga samband på den svenska aktiemarknaden. Studien bidrar även med ökad kunskap om vilken sorts sentiment som påverkar den svenska aktiemarknaden i högst utsträckning, samt för vilken sorts marknad som sentimenten har störst påverkan. (Less)
Abstract
Purpose: To construct a FEARS-index that measures investor sentiment in the Swedish stock market, in addition to examining whether there is a difference in positive and negative sentiment on OMX Stockholm and First North Sweden.

Methodology: The report is quantitative with a deductive approach, by applying time series analysis. Multiple linear regression is conducted to examine the relationship between the variables. The study utilizes Google Trends to construct an index that measures investor sentiment. Data is mainly retrieved from Google Trends and Bloomberg.

Theoretical perspectives: Financial theories on effective market hypothesis, behavioral finance and investor sentiment, with a focus on previous studies on investor sentiment... (More)
Purpose: To construct a FEARS-index that measures investor sentiment in the Swedish stock market, in addition to examining whether there is a difference in positive and negative sentiment on OMX Stockholm and First North Sweden.

Methodology: The report is quantitative with a deductive approach, by applying time series analysis. Multiple linear regression is conducted to examine the relationship between the variables. The study utilizes Google Trends to construct an index that measures investor sentiment. Data is mainly retrieved from Google Trends and Bloomberg.

Theoretical perspectives: Financial theories on effective market hypothesis, behavioral finance and investor sentiment, with a focus on previous studies on investor sentiment based on Google search data.

Results: The FEARS-index influences stock returns and changes in trading volumes on both OMX Stockholm and First North Sweden. The influence is stronger on OMX Stockholm than First North Sweden. The FEARS-indexes do not influence volatility in either of the markets. The results are robust according to other methods of constructing the FEARS-indexes.

Conclusions: FEARS-indexes can be applied to examine contemporaneous and future short-term relationships on the Swedish stock market. The contributions of the study are which type of sentiment that affects the Swedish stock market and how it differs between regulated and unregulated markets. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Serrano, Alexander LU ; Josefsson, Marcus LU and Ramshage, William LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Beteendeekonomi, investerarsentiment, FEARS-index, Google Trender, oreglerad aktiemarknad
language
Swedish
id
9056239
date added to LUP
2021-07-08 09:43:03
date last changed
2021-07-08 09:43:03
@misc{9056239,
 abstract   = {{Purpose: To construct a FEARS-index that measures investor sentiment in the Swedish stock market, in addition to examining whether there is a difference in positive and negative sentiment on OMX Stockholm and First North Sweden.

Methodology: The report is quantitative with a deductive approach, by applying time series analysis. Multiple linear regression is conducted to examine the relationship between the variables. The study utilizes Google Trends to construct an index that measures investor sentiment. Data is mainly retrieved from Google Trends and Bloomberg.

Theoretical perspectives: Financial theories on effective market hypothesis, behavioral finance and investor sentiment, with a focus on previous studies on investor sentiment based on Google search data.

Results: The FEARS-index influences stock returns and changes in trading volumes on both OMX Stockholm and First North Sweden. The influence is stronger on OMX Stockholm than First North Sweden. The FEARS-indexes do not influence volatility in either of the markets. The results are robust according to other methods of constructing the FEARS-indexes.

Conclusions: FEARS-indexes can be applied to examine contemporaneous and future short-term relationships on the Swedish stock market. The contributions of the study are which type of sentiment that affects the Swedish stock market and how it differs between regulated and unregulated markets.}},
 author    = {{Serrano, Alexander and Josefsson, Marcus and Ramshage, William}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den som söker skall finna}},
 year     = {{2021}},
}