Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet

Abboud, Yara LU and Hussaini, Rohullah LU (2021) In LUTVDG/TVBK-21/5286 (80) VMTL01 20211
Department of Building and Environmental Technology
Abstract (Swedish)
Bakgrund:
Träbyggnationer har ökat de senaste åren tack vare ny lagstiftning och krav som ställs. Fuktskador är ett allvarligt problem i trä-byggnader då de kan leda till mögel, röta, missfärgningar och hälsoproblem. Fuktsäkerhetsarbetet är därför en viktig del i bygg-processen och åtgärderna i byggskedet kan minska fuktpåverkan och hindra fuktskador. Frågeställningarna som kommer att besvaras är:
- Hur fuktsäkrar olika trähusföretag olika träbyggnader?
- Vilka är de viktigaste åtgärderna, varför väljs dessa?
- Är åtgärderna ekonomiskt hållbara, kortsiktigt och långsiktigt?
Syfte:
Syftet med studien är att få en uppfattning om hur dagens trähusföretag fuktsäkrar olika träbyggnader under byggskedet.
Metod:
Den valda metoden för att... (More)
Bakgrund:
Träbyggnationer har ökat de senaste åren tack vare ny lagstiftning och krav som ställs. Fuktskador är ett allvarligt problem i trä-byggnader då de kan leda till mögel, röta, missfärgningar och hälsoproblem. Fuktsäkerhetsarbetet är därför en viktig del i bygg-processen och åtgärderna i byggskedet kan minska fuktpåverkan och hindra fuktskador. Frågeställningarna som kommer att besvaras är:
- Hur fuktsäkrar olika trähusföretag olika träbyggnader?
- Vilka är de viktigaste åtgärderna, varför väljs dessa?
- Är åtgärderna ekonomiskt hållbara, kortsiktigt och långsiktigt?
Syfte:
Syftet med studien är att få en uppfattning om hur dagens trähusföretag fuktsäkrar olika träbyggnader under byggskedet.
Metod:
Den valda metoden för att besvara frågeställningarna var att utföra semi-strukturerade intervjuer med sex olika personer som har erfarenhet av träbyggnaders fuktsäkerhet. Intervjuerna genomfördes online eftersom omständigheterna begränsade möten på plats.
Slutsatser:
Träföretag fuktsäkrar träbyggnader på varierande sätt. Variationen beror på projektets omständigheter, geografiskt område och företagets rutiner. Bland de viktigaste fuktsäkerhetsåtgärderna som nämndes är god tid- och leveransplanering och användning av presenningar. Dessa åtgärder anses även vara ekonomisk hållbara, kortsiktigt och långsiktigt.
Nyckelord:
Fuktsäkerhet, träbyggnader, ByggaF, fuktsäkerhetsprojektering, träkonstruktioner, fuktsäkerhetsåtgärder. (Less)
Popular Abstract
Background:
Timber construction has increased in recent years thanks to new legislation and requirements. Moisture damage is a serious problem in timber buildings. It can lead to mold, rot, discoloration and health problems. Moisture safety work is therefore an important part of the construction process and the measures in the construction phase can reduce the impact of moisture as well as prevent moisture damage. The questions that will be addressed are:
- How do different construction companies secure different timber buildings against moisture?
- What are the most important measures, why are these chosen?
- Are the measures economically sustainable, short-term and long-term?
Purpose:
The purpose of the study is to get a better... (More)
Background:
Timber construction has increased in recent years thanks to new legislation and requirements. Moisture damage is a serious problem in timber buildings. It can lead to mold, rot, discoloration and health problems. Moisture safety work is therefore an important part of the construction process and the measures in the construction phase can reduce the impact of moisture as well as prevent moisture damage. The questions that will be addressed are:
- How do different construction companies secure different timber buildings against moisture?
- What are the most important measures, why are these chosen?
- Are the measures economically sustainable, short-term and long-term?
Purpose:
The purpose of the study is to get a better understanding of how today's timber house companies secure various timber buildings against moisture during the construction phase.
Method:
The chosen method for answering the questions was to conduct semi-structured interviews with six different people who have experience of the moisture safety of timber buildings. The interviews were conducted online because the circumstances restricted gatherings on location.
Conclusion:
Timber house companies secure timber buildings against moisture in various ways. The variation depends on the project's circumstances, geographical area and the company's routines.
Among the most important moisture safety measures mentioned are good time and delivery management and the use of tarpaulins. These measures are also considered to be economically sustainable, short-term and long-term.
Keywords:
Moisture safety, Timber buildings, ByggaF, Moisture safety design, Timber construction, Moisture safety measures. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abboud, Yara LU and Hussaini, Rohullah LU
supervisor
organization
alternative title
Moisture Safety of Timber Buildings During the Construction Phase
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fuktsäkerhet, träbyggnader, ByggaF, fuktsäkerhetsprojektering, träkonstruktioner, fuktsäkerhetsåtgärder.
publication/series
LUTVDG/TVBK-21/5286 (80)
report number
21/5286
ISSN
0349-4969
language
Swedish
additional info
Examinator: Stefan Olander
id
9056241
date added to LUP
2021-09-01 12:16:55
date last changed
2021-09-01 12:16:55
@misc{9056241,
 abstract   = {{Bakgrund:
Träbyggnationer har ökat de senaste åren tack vare ny lagstiftning och krav som ställs. Fuktskador är ett allvarligt problem i trä-byggnader då de kan leda till mögel, röta, missfärgningar och hälsoproblem. Fuktsäkerhetsarbetet är därför en viktig del i bygg-processen och åtgärderna i byggskedet kan minska fuktpåverkan och hindra fuktskador. Frågeställningarna som kommer att besvaras är:
- Hur fuktsäkrar olika trähusföretag olika träbyggnader?
- Vilka är de viktigaste åtgärderna, varför väljs dessa?
- Är åtgärderna ekonomiskt hållbara, kortsiktigt och långsiktigt?
Syfte:
Syftet med studien är att få en uppfattning om hur dagens trähusföretag fuktsäkrar olika träbyggnader under byggskedet.
Metod:
Den valda metoden för att besvara frågeställningarna var att utföra semi-strukturerade intervjuer med sex olika personer som har erfarenhet av träbyggnaders fuktsäkerhet. Intervjuerna genomfördes online eftersom omständigheterna begränsade möten på plats.
Slutsatser:
Träföretag fuktsäkrar träbyggnader på varierande sätt. Variationen beror på projektets omständigheter, geografiskt område och företagets rutiner. Bland de viktigaste fuktsäkerhetsåtgärderna som nämndes är god tid- och leveransplanering och användning av presenningar. Dessa åtgärder anses även vara ekonomisk hållbara, kortsiktigt och långsiktigt.
Nyckelord:
Fuktsäkerhet, träbyggnader, ByggaF, fuktsäkerhetsprojektering, träkonstruktioner, fuktsäkerhetsåtgärder.}},
 author    = {{Abboud, Yara and Hussaini, Rohullah}},
 issn     = {{0349-4969}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/TVBK-21/5286 (80)}},
 title    = {{Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet}},
 year     = {{2021}},
}